Συνεδρίασε στις 10 και 11 Δεκέμβρη η έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων των ΑΕΙ στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για να καταλήξει σε κοινή πρόταση ενόψει της μεταρρύθμισης στα πανεπιστήμια.

Δεκάδες φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το χώρο της συνόδου με πανό και συνθήματα εναντίον των αλλαγών στα Πανεπιστήμια και κατά του μνημονίου. Η σύνοδος των πρυτάνεων, αποφάσισε να επιτρέψει σε αντιπροσωπεία των φοιτητών αλλά και των διδασκόντων που διαδήλωναν στο Λαύριο να μπουν στην αίθουσα της συνεδρίασης και να διαβάσουν ψήφισμα τις θέσεις τους.
Κατόπιν εξέδωσε απόφαση με την οποία αντιτίθεται στην επικείμενη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θεωρεί ότι το κείμενο διαβούλευσης δεν αποτελεί βάση διαλόγου. Παρακάτω δημοσιεύουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα της απόφασης.
«[…] Η Σύνοδος θεωρεί ότι οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να διαπνέονται από δυο βασικές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 16 του Συντάγματος: α) το σεβασμός και την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων. Η χρηματοδότηση και ο έλεγχος νομιμότητας παραμένουν ουσιαστικές υποχρεώσεις του Κράτους. β) την κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ: Η Διοίκηση των Ιδρυμάτων πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από αιρετά Πανεπιστημιακά όργανα.
Στις Συνθήκες που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, η Σύνοδος θεωρεί ότι: α) το κείμενο διαβούλευσης δεν αποτελεί βάση διαλόγου για τα Πανεπιστήμια.
Η Σύνοδος καλεί το Υπουργείο να αποσύρει τις προτάσεις του που ανατρέπουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων. β) δεν υπάρχει σήμερα πολιτική εγγύηση του διαλόγου, στο βαθμό που συνεχίζονται εντεινόμενες η κατασυκοφάντηση των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, οι επεμβάσεις στη διοικητική αυτοτέλειά τους και η εφαρμογή μέτρων οικονομικής ασφυξίας, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα τακτικά προϋπολογισμού, προσλήψεων προσωπικού και φοιτητικής μέριμνας.
Ειδικότερα, η Σύνοδος, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές θέσεις των Πανεπιστημίων και τεκμηριώνοντας τα θετικά χαρακτηριστικά και αδυναμίες που αυτά παρουσιάζουν, θεωρεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, ως στοιχεία αδιαπραγμάτευτα τα παρακάτω: 1) Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης των Πανεπιστημίων είναι η Σύγκλητος, η οποία συγκροτείται από εκλεγμένα μέλη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 2) Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι Εκτελεστικό όργανο της Συγκλήτου. 3) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και προέρχονται από αυτή. 4)Η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, καθώς και η κοινωνική λογοδοσία των Πανεπιστημίων διασφαλίζονται από όργανα των Πανεπιστημίων με ελεγκτικές αρμοδιότητες. […]»
Τα ΑΕΙ έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των σπουδών. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα εισαγωγής των φοιτητών που καλύπτει το εύρος ενός επιστημονικού κλάδου. […]»

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!