Αλλαγή προσανατολισμού στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ζητάει η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση Αποβλήτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) δεδομένου ότι το σχέδιο, που βρίσκεται στην τελική ευθεία της έγκρισής του, δεν διασφαλίζει ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά ως εργαλείο για την επαναχάραξη της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων. Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ εκθέτει και καταγγέλλει, στην έκθεσή της, δύο κομβικής σημασίας επιλογές του σχεδίου, οι οποίες σε περίπτωση που δεν αναιρεθούν εγκαίρως θα βάλουν σε κίνδυνο τους διακηρυγμένους του στόχους, δηλαδή τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη: α) την υιοθέτηση της, «νεοφιλελεύθερης κοπής», επιλογής να ιδιωτικοποιείται μια λειτουργία με καθαρά δημόσιο χαρακτήρα, και β) τη συντήρηση των ανεπαρκειών και των παραλείψεων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του ν. 4042/2012.

Ως προς το πρώτο σημείο, ο κίνδυνος τεκμηριώνεται από την αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων ως μιας κλασικής οικονομικής δραστηριότητας, απ’ όπου άλλωστε απορρέουν οι παραπομπές στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στις ΣΔΙΤ, στην «αξιοποίηση» ιδιωτικών κεφαλαίων και η συνεχής επίκληση της επιχειρηματικότητας.

Ως προς το δεύτερο σημείο, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ ενίσταται για τη συντήρηση μιας ορισμένης ερμηνείας ιεράρχησης κατά τη διαχείριση, για την προτίμηση δηλαδή της γενικής έννοιας της «ανάκτησης», αντί της «προδιαλογής υλικών», όπως και για την ενθάρρυνση της μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων γενικώς και… αδιακρίτως, σαν να πρόκειται για την απόλυτα φυσική επιλογή, και των διάφορων πρακτικών ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, την ίδια στιγμή, μάλιστα, που ακόμη και η ίδια η Ε.Ε. αναθεωρεί, προς το αυστηρότερο, τη σχετική Οδηγία.

Η μελέτη του ΕΣΔΑ φαίνεται να αγνοεί, σύμφωνα με την ΠΡΩΣΥΝΑΤ, ότι ένα από τα κυριότερα θέματα αντιπαράθεσης σχετικά με τα αστικά στερεά απορρίμματα είναι το αν θα υπάρξει προσανατολισμός στη μεγιστοποίηση της προδιαλογής και ανάκτησης υλικών ή στη διατήρησή τους σε σύμμεικτη μορφή, ώστε να αποτελέσουν έτοιμη πρώτη ύλη για συγκεντρωτικές μονάδες επεξεργασίας, «με τη δεύτερη να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή της πολιτείας και των εργολάβων, με λογικές πλήρους ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων»…

* Στο μεταξύ, με επιστολή της προς τους 66 δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια Αττικής, η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου χαρακτηρίζει τον οδηγό Σύνταξης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης των απορριμμάτων που ενέκρινε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) ως «βήμα κρίσιμης σημασίας στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας και του νέου μοντέλου, στη βάση της συνδυασμένης δράσης Β’ και Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης. Η Περιφέρεια και ο ΕΔΣΝΑ εγγυώνται τη στήριξη των δήμων στη διαδικασία κατάρτισης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΤΣΔ) και οργάνωσης των μηχανισμών υλοποίησής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «συνιστά το κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, με την εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και της μείωσης των σύμμεικτων αποβλήτων σε επίπεδο δήμου, με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος».

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!