Πάρτι συμβούλων αποκάλυψε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ

Λεφτά (για μελέτες) για την αποδιάρθρωση του Δημοσίου, την κατάργηση υπηρεσιών και το νέο μισθολόγιο-πτωχολόγιο, υπάρχουν. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών στη σχετική ερώτηση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ (α.π. 714/12/3/2012), εννιά εταιρίες συμβούλων (η Grant Thornton και η Grant Thornton Ορκωτοί Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., η PriceWaterHouseCooters και η Price WaterHouseCooters Business Solutions Α.Ε., η Kantor Group Α.Ε., η Icap Group Α.Ε. και Hay Group Α.Ε., η Greycon LTD και η Accentoure Α.Ε.) έχουν αναλάβει τις εννιά διαφορετικές μελέτες που κοστολογούνται από 7.380 ευρώ έως και 73.800 ευρώ, η καθεμιά.
Πιο αναλυτικά, η μελέτη «Βελτίωση συστήματος είσπραξης δημοσίων εσόδων», κοστολογήθηκε σε 14.875 ευρώ, η μελέτη «Εκπόνηση αξιολόγησης για την αναδιοργάνωση του υπουργείου Οικονομικών» κοστολογήθηκε 24.600 ευρώ, η μελέτη «Ευκαιρίες βελτίωσης της οικονομικής αποτελεσματικότητας των ΔΕΚΟ για τις ανάγκες της ΕΓΔΕΚΟ» κοστολογήθηκε 22.140 ευρώ, η μελέτη «Συγκέντρωση-Κωδικοποίηση και Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων επιλεγμένων ΔΕΚΟ για τις ανάγκες της ΕΛΔΕΚΟ» κοστολογήθηκε 20.910 ευρώ, η μελέτη «Νέο Μισθολόγιο και δυναμική απασχόληση στο δημόσιο τομέα που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Μνημόνιο) για τις ανάγκες του υπουργείου Οικονομικών», κοστολογήθηκε 71.955 ευρώ, η μελέτη «Υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΓΔΕΚΟ στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων των ΔΕΚΟ και λοιπών φορέων ενδιαφέροντος του Δημοσίου έναντι του αναθεωρημένου Μνημονίου» κοστολογήθηκε 67.650 ευρώ, η μελέτη «Υπηρεσίες για το συντονισμό ομάδων ΔΝΤ και εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης για τις ΔΥΟ» κοστολογήθηκε 7.380 ευρώ, η μελέτη «Υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΓΔΕΚΟ στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων έναντι του αναθεωρημένου Μνημονίου όσον αφορά την ΚΕΔ Α.Ε. και ΟΔΔΥ Α.Ε.» κοστολογήθηκε 24.600 ευρώ και, τέλος, η μελέτη «Αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου -βαθμολογίου στο δημόσιο τομέα για την περίοδο 2012-2020, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής» κοστολογήθηκε 73.800 ευρώ.  
Υπενθυμίζεται ότι της εταιρίας συμβούλων Kantor Group Α.Ε., ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος υπήρξε ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης (διάβαζε, ξεπουλήματος) της Δημόσιας Περιουσίας, Κώστας Μητρόπουλος.

Γ.Ν.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!