Περίπου το 70% των ψηφοφόρων των Λοιπών συνδυασμών του Α Γύρου δεν έριξε έγκυρη ψήφο στο Β’ Γύρο.

Λαμβανομένου δε υπόψη ότι οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ, των συνδυασμών του αντιμνημονιακού ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Αριστεράς αλλά και των Οικολόγων-Πρασίνων εκτιμάται ότι ψήφισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρο και στο Β Γύρο, απ’ ό,τι οι ψηφοφόροι των συνδυασμών του ΚΚΕ, του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, προκύπτει για τα δύο σύνολα των ψηφοφόρων των λοιπών κομμάτων στον Α’ Γύρο ότι: εάν οι ψηφοφόροι του α συνόλου των λοιπών ψήφισαν έγκυρο στο Β’ Γύρο σε ποσοστό 50%, οι ψηφοφόροι του β’ συνόλου των λοιπών ψήφισαν έγκυρο στο Β Γύρο σε ποσοστό 10%, καθόσον:
1) 752.269(ψηφοφόροι συνόλου α λοιπών) Χ 50% + 886.659(ψηφοφόροι συνόλου β λοιπών) Χ 10% = 462.668 ή
2)752.269(ψηφοφόροι συνόλου α λοιπών) Χ 40% + 886.659(ψηφοφόροι συνόλου β λοιπών) Χ 18% = 462.668
Σημειώνεται ότι: 752.269 + 886.659 = 1.638.928 (σύνολο ψήφων λοιπών κομμάτων στον Α’ Γύρο στις 11 Περιφέρειες).
Η εκτίμηση είναι ότι οι Αριστεροί δεν έριξαν έγκυρη ψήφο στο Β Γύρο, σε ποσοστό πάνω από 85%.

Η μαθηματική απόδειξη
Το άθροισμα των έγκυρων ψήφων των δύο πρώτων
στον Α’ Γύρο = Δ = 3.304.629
Το άθροισμα των έγκυρων ψήφων των Λοιπών του Α’ Γύρου = Ε = 1.638.928
Κάνουμε την λογική παραδοχή ότι στο Β’ Γύρο οι ψηφοφόροι Δ ψήφισαν ξανά έγκυρο στο Β’ Γύρο. Επίσης από τα Λοιπα Ε του Α Γύρου ένα μέρος αυτών που ονομάζουμε Ε΄ ψήφισαν έγκυρο στο Β Γύρο. Άρα άθροισμα εγκύρων Α’ Γύρου Δ + Ε και άθροισμα  εγκύρων Β Γύρου Δ + Ε΄. Η διαφορά των εγκύρων Α’ – Β’ Γύρου = Ζ = 1.230.944.
Άρα Δ + Ε – Δ – Ε΄ = Ζ ή Ε – Ε΄ = Ζ και άρα Ε – Ζ = Ε΄ = Η = 462.668. Το 462.668 / 1.638.928 = 28,23% = Θ
Άρα αυτοί που δεν έριξαν έγκυρο ψήφο από τα Λοιπά του Α Γύρου = 100% – 28,23% = 70% περίπου.
Το σύνολο των Λοιπών του Α’ Γύρου χωρίζεται σε δύο υποσύνολα.
Το Εα και το Εβ.
Εα = σύνολο των ψήφων του Α γύρου που έριξαν οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ, των συνδυασμών του αντιμνημονιακού ΠΑΣΟΚ, της  Δημοκρατικής Αριστεράς, των ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΩΝ και των συνδυασμών της άκρας δεξιάς.
Εβ = σύνολο των ψήφων του Α Γύρου που έριξαν οι ψηφοφόροι των συνδυασμών του ΚΚΕ, του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Εα = 752.269 για τις 11 περιφέρειες
Εβ = 886.659 για τις 11 περιφέρειες
Σημειώνεται ότι: 752.269 + 886.659 = 1.638.928(σύνολο ψήφων λοιπών κομμάτων στον Α Γύρο στις 11 περιφέρειες).
Τότε Εα * Χ + Εβ * Ψ = 462.668 = Η ή 752.269 * Χ + 886.659 * Ψ = 462.668
Για Χ = 50% προκύπτει Ψ = 10%
Δηλαδή με 50% μη έγκυρη ψήφο του Εα συνόλου, προκύπτει μη έγκυρη ψήφος για το Εβ σύνολο (Αριστεροί) πάνω από 85%.

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευτεί διαχρονική ανάλυση αποτελεσμάτων των εκλογών, όπου θα φαίνεται η αποχή, το άκυρα, λευκά και τα έγκυρα και θα αναλύεται η πάγια αποχή των «αδιάφορων πολιτών», η αποχή της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και η καθαρά πολιτική αποχή του Β’ γύρου των περιφερειακών εκλογών.

soumplisapotelesmabgyrou

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!