Απάντηση-σχόλιο στο άρθρο που δημοσιεύσαμε το προηγούμενο Σάββατο (φ.294, σελ. 18) με τίτλο «Αναπαλαίωση αντί ριζικής αναθεώρησης – Στην Περιφέρεια Αττικής συνεχίζεται η πολιτική εκχώρησης της διαχείρισης αποβλήτων στο ιδιωτικό κεφάλαιο», λάβαμε από τη Σοφία Κορωναίου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Το δημοσιεύουμε ευχαρίστως και ο Δρόμος επιφυλάσσεται να επανέλθει στο θέμα σε επόμενο φύλλο.

 

Νέο μοντέλο διαχείρισης με οφέλη για τους πολίτες

 

Με αφορμή την απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ για το Εργοστάσιο της Μηχανικής Ανακύκλωσης

της Σοφίας Κορωναίου

 

Η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, από τον Σεπτέμβριο του 2014, και ακολούθως τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η νέα Διοίκηση του φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας, του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), έβαλαν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός ριζικά νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενός μοντέλου με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, τη δημόσια διαχείριση και τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Για πρώτη φορά αναδείξαμε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή όλων των Δήμων, μέσα από τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των απορριμμάτων. Με συστηματική προσπάθεια και δουλειά, δημιουργήσαμε κλίμα εμπιστοσύνης, σταθερής συνεργασίας με όλους τους Δήμους, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να προχωρήσει ενιαία, συγκροτημένα και αποτελεσματικά το νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων.

Ως Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, για πρώτη φορά αξιοποιήσαμε τις γνώσεις του έμπειρου επιστημονικού προσωπικού του ΕΔΣΝΑ για την σύνταξη Οδηγού Τοπικών Σχεδίων, καθώς και για τη μελέτη αναθεώρησης του νέου ΠΕΣΔΑ, μια μελέτη πλήρως εναρμονισμένη με το νέο ΕΣΔΑ, στον οποίο αναφέρεται με σαφήνεια το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, με άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του. Έτσι βάζουμε τις βάσεις για την υλοποίηση της νέας πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής εντάσσεται, μεταξύ άλλων και η σύμβαση της λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα δρομολογείται η ανάδειξη νέου αναδόχου με τη διοργάνωση διεθνούς διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των έργων και υπηρεσιών για την επαύξηση δυναμικότητας και την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΜΑ.

 

Επωφελής για το δημόσιο συμφέρον

Με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την παράταση της σύμβασης, ο Σύνδεσμος εξασφάλισε μια επωφελή για τον ίδιο και το δημόσιο συμφέρον συμφωνία, διαφυλάσσοντας με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και αποκομίζοντας κέρδη σε δύο επίπεδα. Οικονομικό και, κυρίως, περιβαλλοντικό.

Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε πρωτόγνωρη για τα μέχρι σήμερα δεδομένα μείωση του κόστους επεξεργασίας ανά τόνο. Έτσι η νέα τιμή εισόδου, από τα 76€/ τόνο, που ήταν η αρχική τιμή, διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στα 32,5€/τόνο (και φθάνει στα 27€/τόνο για ποσότητες άνω των 15.000 τόνων). Με αυτές τις παρεμβάσεις οι πολίτες της Αττικής έχουν όφελος πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ταυτόχρονα με την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας επιτυγχάνεται μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος δηλαδή η ελαχιστοποίηση της πρακτικής της ταφής με παράλληλη έμφαση στις αρχές της ανάκτησης (πλαστικού, χαρτιού, σιδηρούχων) και της επανάχρησης ενώ θα παράγονται: α) εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ), β) ειδικό καύσιμο για τσιμεντοβιομηχανία (SRF) μηδενικού υπολείμματος και γ) CLO (Compost Like Organic) που θα χρησιμοποιείται σε αναπλάσεις λατομείων.

 

Απόφαση-τομή με το παρελθόν

Την ίδια στιγμή, επεκτείνονται και αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις του ΕΜΑ με επενδύσεις που καλύπτονται από την πλευρά του αναδόχου όπως το σύστημα πυροπροστασίας, αφού πρώτα ολοκληρώθηκε η διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών.

Πρόκειται για μια απόφαση-τομή σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν αναφορικά με την αντιμετώπιση του θέματος του ΕΜΑ – ένα θέμα που πλέον εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ, για την υλοποίηση των στόχων της ανακύκλωσης και της επανάχρησης που θέτει η εθνική πολιτική όπως αποτυπώνεται στον ΕΣΔΑ.

Μια απόφαση που τηρεί τη νομιμότητα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων από τους δήμους.

Μια απόφαση που αποτυπώνει τη βούληση της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ να τηρήσει τις προγραμματικές της δεσμεύσεις και να υλοποιήσει τη νέα φιλοσοφία μιας οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης, με δημόσιο και αποκεντρωμένο χαρακτήρα, διαχείρισης – όπως αυτή διατυπώνεται στον εθνικό σχεδιασμό.

 

* Η Σοφία Κορωναίου είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!