… τρεις λαλούν

…τρεις λαλούν… (φ. 289)

Exit mobile version