Στη μνημονιακή Ελλάδα του 2013 όπου όλες οι δημόσιες υπηρεσίες καταρρέουν κάτω από το βάρος της έλλειψης προσωπικού και αδυνατούν ν’ εξυπηρετήσουν στοιχειωδώς τις ανάγκες των πολιτών, θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί, από κάποιους, υπερβολή να ζητά κανείς ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Υπάρχουν, όμως, ευτυχώς και κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι ειδικά μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τα άτομα με αναπηρία πλήττονται ακόμη περισσότερο και χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται η ερώτηση που κατέθεσε η Μαρία Τριανταφύλλου και έξι ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα προβλήματα ατόμων με κώφωση στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, επισημαίνοντας την έλλειψη στελέχωσης των υπηρεσιών με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα διασφαλίζει στα Άτομα με Αναπηρία και ειδικά στα άτομα με κώφωση την προσέγγιση στις υπηρεσίες με άνεση και ασφάλεια.
Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, «πολύ σπάνιες είναι οι περιπτώσεις υπηρεσιών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, με αποτέλεσμα τα άτομα με κώφωση να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν» και ζητείται από τον υπουργό η καθιέρωση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, τουλάχιστον σε υπηρεσίες συναλλαγής με κοινό μεγάλης κίνησης, η απαλλαγή των κωφών από την καταβολή τελών κυκλοφορίας, καθώς και πρόσθετα μέτρα που θα στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με κώφωση στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Νατάσα Ακριβάκη

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!