Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ

 

Όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων γνωρίζουν ότι το νέο Eθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που διαμορφώθηκε προ μνημονίου και εγκρίθηκε τυπικά τον Δεκέμβρη του 2015, συνάντησε τεράστιες αντιδράσεις από τα λόμπι όσων θέλουν να ελέγξουν και να εκμεταλλευτούν τον τομέα της διαχείρισής τους. Αιτία όλων αυτών είναι η αλλαγή κατεύθυνσης που επιχειρεί να πραγματοποιήσει το ΕΣΔΑ, και πιο συγκεκριμένα η ανατροπή τού -μέχρι τώρα- μοντέλου της διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων. (…).

Όπως όλες οι ανατροπές, ένα τέτοιο σχέδιο απαιτεί αναδιοργάνωση, νέο θεσμικό πλαίσιο και υποστηρικτικές ενέργειες. Μια από αυτές είναι και η χρηματοδότηση. Ή, πιο σωστά: η κατανομή των υπαρχόντων πόρων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του εθνικού σχεδίου και όχι οι εντελώς… αντίθετοι. Ένας από τους πιο βασικούς πόρους που υπάρχουν για την ανακύκλωση είναι η εισφορά ανακύκλωσης. (…)  Ωστόσο, με έναν εντελώς ανορθολογικό και αδιαφανή τρόπο, ο πόρος αυτός δεν αποδίδεται (όταν και όσο αποδίδεται) απευθείας στους αρμόδιους για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά τον διαχειρίζονται οι ίδιες οι εταιρίες που τον εισπράττουν, μέσω των ιδιωτικών συστημάτων ανακύκλωσης που έχουν συστήσει (τα λεγόμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης -ΣΕΔ).

Παράλληλα, αφού το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει περιοριστεί δραματικά, η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης των απαιτούμενων υποδομών είναι το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο διαθέτει ελάχιστους πόρους για τη διαχείριση των αποβλήτων (…)

Εδώ ξεκινούν οι πρώτες μεγάλες αντιφάσεις. Αντί το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Αττικής (ΠΕΠ Αττικής), να έχει τα περισσότερα χρήματα για τα απορρίμματα, προκειμένου να εφαρμόσει το νέο μοντέλο, στην πραγματικότητα δεν έχει… καθόλου. Το ΕΣΠΑ  έχει εκχωρήσει 294 εκ. ευρώ στις περιφέρειες (346 εκ.€, με τη συγχρηματοδότηση), αλλά ούτε ένα ευρώ στην περιφέρεια Αττικής! Τα αντίστοιχα κονδύλια στα περιφερειακά προγράμματα (ΠΕΠ) είναι πενιχρά (60 εκ€). Το ΠΕΠ Αττικής, για παράδειγμα, προβλέπει μόλις 10,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα μισά θα πάνε για την ολοκλήρωση ενός έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα για οριζόντιες δράσεις, το πιθανότερο δημοσιότητας με βάση τα εξαγγελλόμενα. Τι ακριβώς συνέβη; Δεν θέλουν ή δεν τους αφήνουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα που εξήγγειλαν; Το σχέδιο για το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Αττικής, δείχνει ότι το πιθανότερο είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο.

(…)

Όπως είναι φανερό, η Περιφέρεια Αττικής ούτε από αυτήν την πρόσκληση πρόκειται να πάρει κονδύλια για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η πρόσκληση είναι με άμεση αξιολόγηση, που σημαίνει ότι χρήματα παίρνουν όποιοι προλάβουν να καταθέσουν προτάσεις. Ωστόσο, η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει χωροθετήσει ούτε μια κεντρική μονάδα, συνεπώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτε άλλο εκτός, ίσως, από την επέκταση του υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας – ΕΜΑΚ (για τη διαιώνιση, δηλαδή, της εγκατάστασης της Φυλής).

(…) Τα κακά νέα δεν τελειώνουν, όμως, εδώ: στην πρόσκληση δεν περιγράφεται καμία δράση ανακύκλωσης υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο κλπ. Αντίθετα, όλες οι δράσεις ανακύκλωσης δηλαδή οι κάδοι χωριστής συλλογής, τα απορριμματοφόρα, τα containers κ.λπ., θεωρείται ότι καλύπτονται από τα ιδιωτικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (αυτά, δηλαδή, που θα έπρεπε να εξυγιανθούν με βάση το εθνικό σχέδιο). Και όχι μόνο: τα πράσινα σημεία, τα κέντρα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) θεωρείται ότι είναι εμπορικές δραστηριότητες που παρέχει η αγορά και συνεπώς η χρηματοδότησή τους είναι μάλλον αμφίβολη.

Επιπλέον, η πρόσκληση υποκρύπτει και την ανομολόγητη απαίτηση να περιοριστεί ο ρόλος των δήμων στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαίτηση, η οποία διατυπώνεται με πολλούς έμμεσους τρόπους, όπως η αναγνώρισή τους ως δικαιούχων, μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων. Επίσης, με την πλήρη αγνόηση των τοπικών σχεδίων που εκπόνησαν όλοι οι δήμοι της χώρας και τα οποία θα έπρεπε να τίθενται ως προαπαίτηση, προκειμένου να τεκμηριώνεται η συμβατότητα των προτάσεων με αυτά.

 

prosynat.blogspot.gr
[email protected]

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!