Παράνομη δέσμευση των πιστώσεων από την Τράπεζα Πειραιώς

 

Στη δέσμευση ποσών που κατατέθηκαν ως κοινοτικές επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των αγροτών προβαίνει τους τελευταίους μήνες η Τράπεζα Πειραιώς, «λόγω οφειλών τους προς το Δημόσιο για φόρο εισοδήματος».

Η κατάσχεση, ωστόσο, των ποσών από κοινοτικές επιδοτήσεις αποτελεί ενέργεια που δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στην παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ορίζεται ρητά ότι δεν κατάσχονται οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε ερώτησή τους προς τους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπενθυμίζει ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις καταβάλλονται στους αγρότες για να αναπαράγουν το απαιτούμενο κεφάλαιο ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να βιοπορίζονται από το επάγγελμά τους, κάτι που γίνεται απαγορευτικό όταν αυτές τους στερούνται. Σημειώνει επίσης ότι ήδη υπάρχουν αγρότες που κινούνται νομικά κατά της Τράπεζας Πειραιώς για παράνομη δέσμευση των πιστώσεων στους λογαριασμούς τους.

Η συγκυβέρνηση τον Ιούλιο του 2012 φρόντισε να μεταβιβαστούν – «χαριστούν» τα υγιή στοιχεία ενεργητικού της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, για τα περιουσιακά στοιχεία της Αγροτικής, η Πειραιώς κατέβαλε ένα ευτελές τίμημα 95 εκ. €, δηλαδή πάνω από 1 δισ. € λιγότερο από την τρέχουσα αξία τους και τελικά ύστερα από την οριστική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής, εισέπραξε αυξημένη προικοδότηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 7,47 δισ. € περίπου. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις ενιαίες ενισχύσεις των αγροτών πιστώνονται στους δικαιούχους σε λογαριασμούς τους στην Τράπεζα Πειραιώς. Πριν από δυόμισι μήνες έγινε επίσης ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις παράνομες και προκλητικές παρακρατήσεις, αυτή τη φορά των ενισχύσεων για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, αλλά δεν έχει ακόμη απαντηθεί.

 

Άλκης Ορεινός

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!