του Μανώλη Κοττάκη*

Τό γήπεδο, ὅπως τά βλέπουμε ἐμεῖς ὡς Ἑλλάδα –ὡς κυβέρνηση ἐννοῶ– μπορεῖ νά μοιάζει εὐνοϊκό γιά τά συμφέροντά μας, λοιπόν. Εἶναι ὅμως; Ἤ εἶναι μόνο εὐνοϊκό γιά τά συμφέροντα τῶν ἄλλων τά ὁποῖα ἐμεῖς ἁπλῶς καλούμαστε νά ἐξυπηρετήσουμε; Δύο πτυχές. Βεβαίως καί ἡ Ἑλλάδα ἀναβαθμίζεται στρατηγικά στούς χάρτες τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἀναβαθμίζεται ὑπέρ τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων. Ἀναβαθμίζεται ὅμως καί ὑπέρ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων; Οἱ Ἀμερικανοί κερδίζουν. Ἐμεῖς ὡς χώρα τί κερδίζουμε; Οἱ σύμμαχοί μας ἕως τώρα ἔχουν μάθει νά δίνουν πολιτικά ἀνταλλάγματα στίς κυβερνήσεις καί προσωπικά ἀνταλλάγματα στούς πρωθυπουργούς. Ἔτσι νομίζουν ὅτι βγάζουν τήν ὑποχρέωση! Ἐθνικά ἀνταλλάγματα ὅμως λαμβάνουμε, καί ἄν ναί, ποιά; Γιά τήν ὥρα τό μόνο ἀντάλλαγμα γιά τό «ἠθικό σθένος» πού δείξαμε συμμετέχοντας στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας εἶναι οἱ πανάκριβοι λογαριασμοί ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ἡ ἀνησυχία πού διατύπωσε στήν Οὐάσιγκτων ὁ Πρωθυπουργός μήν τυχόν καί οἱ δυτικές κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας στραφοῦν ἐναντίον μας καί πυροβολήσουμε τά πόδια μας!

Βεβαίως, ἐπίσης, καί οἱ Τοῦρκοι ἐξέπεμψαν μία ἀνασφάλεια γιά τήν θερμή ὑποδοχή πού ἔτυχε ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός στήν Οὐάσιγκτων. Πρώτη φορά ἔφτασε ἡ γείτων στό κατάντημα νά προσπαθεῖ νά βάλει τρικλοποδιές σέ ἐπίσκεψη Ἕλληνα ἡγέτη, τήν στιγμή ἀκριβῶς πού πραγματοποιεῖται. Τόση αὐτοπεποίθηση! Τά βλέπουν ὅμως καί οἱ σύμμαχοί μας οἱ Ἀμερικανοί ἔτσι; Ἤ μήπως λαμβάνουν σοβαρά ὑπ’ ὄψη τίς τουρκικές ἀπειλές; Ἤ μήπως μαζί μέ τήν «στρατηγική ἀναβάθμιση» τῆς Ἑλλάδας ἐπιθυμοῦν καί τήν στρατηγική ἀναβάθμιση τῆς Τουρκίας γιά νά πολεμήσουν τήν Ρωσσία μέ ὅλα τά μέσα; Νά περιμένουμε κάτι χειροπιαστό ἤ σύντομα θά βρεθοῦμε ἐνώπιον πιέσεων γιά τήν συναντίληψη καί συμπαράταξη μεταξύ Ἑλλάδος-Τουρκίας-Κύπρου; Μήπως οἱ σύμμαχοι μᾶς βλέπουν ὡς ἕνα στήν περιοχή ἀπέναντι στήν Ρωσσία καί ἰσορροποῦν ἐπιδέξια καί μαζί μας καί μέ τήν Ἄγκυρα; Καί ἄν ναί, τί θά σημαίνει αὐτό γιά τό μέλλον; Ὅτι θά δεχτοῦν τήν πώληση τῶν F16 στήν Τουρκία πού θά ἀνατρέπει τούς νέους συσχετισμούς τῶν Rafale στό Αἰγαῖο; Ὅτι θά μᾶς πιέσουν ἀργότερα γιά τήν ἐκμετάλλευση τῶν πηγῶν ἐνέργειας τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου;

Γιά ἐμᾶς –ἄν καί ὁ διορισμός τοῦ γνωστοῦ γιά τίς φιλοτουρκικές θέσεις του Ἄμος Χόκ Στάιν ὡς εἰδικοῦ συμβούλου ἐνέργειας τοῦ Προέδρου Μπάιντεν, προδιαθέτει ἀρνητικά, καθόλου καλός οἰωνός– εἶναι νωρίς νά γνωρίζουμε αὐτές τίς ἀπαντήσεις. Ἡ ἑλληνική ἡγεσία σίγουρα ἔχει μιά γεύση. Τό βασικό ἐρώτημα εἶναι ἄν θά τίς μάθουμε πρίν ἀπό τίς ἐκλογές πού ἔρχονται ἤ μετά ἀπό ἀπό αὐτές.

* Αποσπάσματα από άρθρο στην Εστία (19/5/202).

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!