«Για να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις δαπανών από την εφαρμογή του Καλλικράτη συνεισφέρουν στη μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, η κυβέρνηση μειώνει τις επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εξοικονομήσεις πόρων κα τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.» (Μνημόνιο 3). Τουτέστιν, τουλάχιστον 3 δις ευρώ λιγότερα το διάστημα 2010-13. Υπό καθεστώς δημοσιονομικής ομηρίας και νέο-συγκεντρωτικού ασφυκτικού ελέγχου (Εκτελεστική Επιτροπή), με μείωση των κοινωνικών παροχών και αναγκαστική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών τους, θα «υποδεχτούν» το 2011 οι ήδη οικονομικά στραγγαλισμένοι «Καλλικράτειοι» δήμοι.

Ο νόμος 3852/2010 επιβάλλει ασφυκτικό έλεγχο νομιμότητας, με ιδιαίτερα σκληρή αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων που θα υπαχθούν στο διαβόητο «Ταμείο Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης»: μείωση έως παρακράτηση της ΣΑΤΑ («Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που χρηματοδοτεί επενδύσεις), απαγόρευση προσλήψεων, διαρκή έλεγχο κάθε δαπάνης, αύξηση τοπικής φορολογίας, μείωση κοινωνικών παροχών και απαγόρευση υπερωριών. Ο νόμος 3861/2010 (πρόγραμμα «Διαύγεια») επιβάλλει μεν τη δημοσιοποίηση κάθε οικονομικής και διοικητικής πράξης, η ελλιπής όμως στελέχωση των υπηρεσιών όσο και οι ανεπάρκειες του αιρετού δυναμικού θα οδηγήσουν σε σοβαρές νομικές εμπλοκές αιρετούς και διοικητικό προσωπικό.
Παράλληλα όμως, η θεσμοθέτηση Επιτροπής Κοινωνικής Διαβούλευσης και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για Δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους, καθώς και Συμβουλίου Μεταναστών, ανοίγουν «χαραμάδες» για την παρέμβαση των Κοινωνικών Φορέων στα ζητήματα της καθημερινής ζωής των τοπικών κοινωνιών. Αντίθετα, η στείρα κομματικοποίηση – ιδεολογικοποίηση της αυτοδιοικητικής δράσης θα οδηγούσε στην κοινωνική αφυδάτωση των αυτοδιοικητικών κινήσεων.
Οφείλουμε να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές του Δήμου. Οφείλουμε επίσης να διεκδικήσουμε την εκπροσώπηση των εργαζομένων, των χρηστών και αντιπροσωπευτικών κοινωνικών φορέων στις διοικήσεις των υπό σύσταση Νομικών Προσώπων.
Σε σχέση με το εποχικό προσωπικό και τους συμβασιούχους, επειδή θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη προσωπικού λόγω των πολλών νέων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων (Πολεοδομία, Υγεία, Τοπική Ανάπτυξη κ.λπ.) οφείλουμε να ζητήσουμε την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου όσων εμπίπτουν στην οδηγία 770/79, την παράταση παραμονής του Προσωπικού (ιδιαίτερα στην Καθαριότητα και την Πρόνοια) έως την προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων, με την παράλληλη ψήφιση ενισχυμένης μοριοδότησης της προϋπηρεσίας όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αλλιώς θα ζήσουμε ένα λειτουργικό χάος τουλάχιστον διετίας. Και, φυσικά, την απόδοση του συνόλου των αναγκαίων πόρων για τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

* Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης είναι δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Θεσσαλονίκη – Ανοιχτή Πόλη”

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!