Αιφνιδιάζουν με την κυνικότητα τους οι τελευταίες τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας

 

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφαιρούν και την τελευταία ελπίδα των απλήρωτων εργαζομένων για μερική, έστω, είσπραξη των οφειλομένων τους από τον εργοδότη στην περίπτωση πτώχευσης. Και τούτο γιατί αλλάζει άρδην, υπέρ των τραπεζών, το καθεστώς ικανοποίησης των πιστωτών ενός οφειλέτη-εργοδότη και τη σειρά των προνομίων που διέπουν το μοίρασμα του πλειστηριάσματος – σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο.

Με το καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα, αφού αφαιρεθεί και πληρωθεί ο τυχόν οφειλόμενος ΦΠΑ και οι προσαυξήσεις του, ικανοποιούνται προνομιακά οι εργατικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή πριν από τους υπόλοιπους πιστωτές και τις τράπεζες. Εφόσον υπήρχε περίσσευμα, τότε κατά το 1/3 αυτού ικανοποιούνταν οι υπόλοιποι πιστωτές και κατά τα 2/3 οι πιστωτές με «ειδικό προνόμιο» (όπως οι τράπεζες). Η κυβέρνηση, με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στις 14 Νοεμβρίου, καταργεί την προνομιακή ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αλλά και του Δημοσίου για το ΦΠΑ. Έτσι αυτές θα ικανοποιούνται μόνο στο 1/3 του πλειστηριάσματος, εφόσον υπάρχουν και πιστωτές με ειδικό προνόμιο, όπως οι τράπεζες, οι οποίες πλέον θα καρπώνονται τα 2/3. Με δεδομένο ότι μία επιχείρηση στη σημερινή οικονομική κατάσταση είναι απίθανο να μην έχει οφειλές στο ΙΚΑ ή στο Δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι αποψιλώνεται κάθε προσδοκία των εργαζομένων για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Αν δε εκτός από απαιτήσεις εργαζομένων, ΙΚΑ, ΦΠΑ κλπ. και απαιτήσεις τραπεζών, υπάρχουν και μη προνομιούχες απαιτήσεις, όπως προμηθευτές, τότε η κατανομή θα είναι: 65% για τις τράπεζες, 25% για τους εργαζόμενους, ΙΚΑ, ΦΠΑ κλπ. και 10% για τους μη προνομιούχους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, το υπουργείο μιλά για «ορθότερη και δικαιότερη για τους δανειστές διάρθρωση του πίνακα κατάταξης», ενώ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σημειώνει ότι «από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προέλθει απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, κάνοντας την απονομή δικαιοσύνης «μοχλό ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη», και «αναμένεται να οδηγήσει στην πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων και επιχειρηματικών συναλλαγών».

Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Απλώς ότι η λεηλασία των εργατικών δικαιωμάτων καθώς και τα δώρα στις τράπεζες συνεχίζονται, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!