Σε προηγούμενα Ερανίσματα (δημοσιεύθηκαν στις 28/02/2015 και 07/03/2015) η στήλη αναφέρθηκε στους δύο από τους τρεις πυλώνες στους οποίους -υποτίθεται- ότι θα στηριχθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (τουρισμός και ναυτιλία). Μία ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε συνεργασία με το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, κατέγραψε την ποιοτική και ποσοτική εξάντληση και της εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται την περίοδο 2008-2014.

1. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ι, η αύξηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών, την περίοδο 2008-2014, οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών καυσίμων καθώς χωρίς τα καύσιμα η συνολική αξία των εξαγωγών παρέμεινε στάσιμη. Σημειώνεται ότι η αύξηση στις εξαγωγές καυσίμων οφείλεται στην ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο (2010) που επέβαλαν τον συνυπολογισμό τους στο σύνολο των εξαγωγών.

2. Ακριβέστερος δείκτης για την πορεία των εξαγωγών αποτελεί η εξέλιξη του όγκου τους. Από τον Πίνακα Ι προκύπτει ότι ενώ ο συνολικός όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε (+19,82%), ο όγκος τους χωρίς τα καύσιμα μειώθηκε κατά 12% περίπου. Η εσωτερική υποτίμηση που επέβαλαν οι μνημονιακές πολιτικές ελάχιστα συνέβαλαν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και αυτή είναι μία από τις αιτίες αποτυχίας του ελληνικού προγράμματος σε σύγκριση με την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών σε Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ισπανία.

3. Την ίδια περίοδο καταγράφηκε σημαντική αλλαγή στη σύνθεση των εξαγώγιμων προϊόντων που αντανακλά την αποδιάρθρωση του μεταποιητικού τομέα. Το 2008 τα προϊόντα του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανικά προϊόντα, μηχανολογικός εξοπλισμός, διάφορα βιομηχανικά) αποτελούσαν το 41,5% της συνολικής αξίας, ενώ το 2014 μόλις το 28,5%. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων του δευτερογενούς τομέα καταγράφεται και ως προς τον συνολικό όγκο: το 2008 το σχετικό ποσοστό ήταν 26,7% και το 2014 μειώθηκε σε 23,1%. Αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 40,7% των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (2008-2012) και την απώλεια 200.000 περίπου θέσεων εργασίας (2008-2014) ολοκληρώνουν την εικόνα συνολικής αποδιάρθρωσης του δευτερογενούς τομέα στη χώρα.

Ερανίσματα Πίνακας 1

Ερανίσματα Πίνακας 2

Ερανίσματα Πίνακας 3

(κάντε κλικ και δείτε τους πίνακες σε μεγαλύτερο μέγεθος)

4. Το συνολικό εμπορικό έλλειμμα της χώρας μειώθηκε κατά 53,8% (-58% χωρίς τα πετρελαιοειδή) την περίοδο 2008-2014 (Πίνακας ΙΙΙ). Αυτή η μείωση οφείλεται, όπως προκύπτει από τον Πίνακα ΙΙ, στη δραστική μείωση κατά 27,05% (-38,95% χωρίς τα πετρελαιοειδή) των εισαγωγών. Η τάση μείωσης των εισαγωγών φαίνεται να έχει εξαντληθεί, καθώς το 2014 οι εισαγωγές, χωρίς τα πετρελαιοειδή, αυξήθηκαν κατά 6% περίπου ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών παραμένει σταθερή μετά τη δραστική μείωσή τους την περίοδο 2008-2010 (-22,6%).

Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου δείχνει την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης. με στόχο την υποκατάσταση εισαγωγών, τη διατροφική αυτάρκεια και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Είναι ο μόνος δρόμος για τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η πατρίδα μας.

 

ΥΓ. Ορισμένοι αριστεροί οικονομολόγοι, στην προσπάθειά τους να αντικρούσουν τον παρασιτικό χαρακτήρα του ελληνικού οικονομικού υποδείγματος και την ανάγκη υλοποίησης ενός προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης, επικαλούνται την πρωτιά των φαρμακευτικών μεταξύ των εξαγώγιμων προϊόντων. Σύμφωνα με την ανάλυση του Κ.Ε.Ε.Μ., το 2014 η συνολική αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που εξήχθησαν ήταν το 3,5% του συνόλου των εξαγωγών…

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

www.gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!