Αρχές Οκτώβρη δημοσιεύθηκε η τριμηνιαία επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην επιθεώρηση.

1. Η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστη στην Ε.Ε. με τις προβλέψεις για το 2014 και 2015 να έχουν αναθεωρηθεί, πρόσφατα, προς τα κάτω (σημ. σε αντιστοιχία και με τις πρόσφατες προβλέψεις του ΔΝΤ). Το 2ο τρίμηνο του 2014, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης παρέμεινε σταθερό ενώ αυτό της Ε.Ε. αυξήθηκε ελάχιστα (+0,2%). Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης επηρεάσθηκε αρνητικά από τις αδύναμες αποδόσεις των οικονομιών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

2. Στην Ε.Ε. η απασχόληση αυξήθηκε 0,2% το πρώτο τρίμηνο και 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Το 2ο τρίμηνο η απασχόληση αυξήθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (Ισπανία, Πορτογαλία) ενώ σταθεροποιήθηκε στην Ελλάδα. Η μικρή αύξηση της απασχόλησης άφησε ανεπηρέαστες τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

3. Φέτος τον Αύγουστο το ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. ήταν 10,2% (24,6 εκατ. άτομα) και ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2012. Στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,5% (18,326 εκατ. άτομα) και παρέμεινε σταθερό. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού (δηλαδή των ανθρώπων που εργάζονται ή αναζητούν εργασία) ηλικίας 15-64 ετών ανερχόταν στο 72,1%, μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το 2008. Η Ελλάδα κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό (53,1%) περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο.

4. Η αύξηση της απασχόλησης προήλθε από τους τομείς στους οποίους απασχολείται το 65% των εργαζομένων και ιδιαίτερα από τους τομείς του χονδρεμπορίου, της δημόσιας διοίκησης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και της μεταποίησης. Η αύξηση των προσωρινών συμβάσεων απασχόλησης (+2,6%), της μερικής απασχόλησης (+0,9%) και λιγότερο της πλήρους εργασίας (+0,3%) συνέβαλαν στην αναιμική ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ε.Ε.

5. Στην Ελλάδα και την Ισπανία καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνια ανέργων (πέραν του έτους) στην Ε.Ε. Η παραμονή εκτός εργασίας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, απαξιώνει τις γενικές ικανότητες και τις εξειδικευμένες δεξιότητες των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα τους δημιουργεί αισθήματα κοινωνικής απόρριψης που τους αποθαρρύνουν από την αναζήτηση νέας εργασίας.

6. Παρά τη μικρή μείωση της ανεργίας των νέων (15-24 ετών) που καταγράφηκε φέτος τον Αύγουστο στην Ε.Ε., το ποσοστό (21,6%) εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο του συνολικού ποσοστού. Τα ποσοστά νεανικής ανεργίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, με την Αυστρία και τη Γερμανία να καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά και την Ελλάδα και την Ισπανία τα υψηλότερα. Το ποσοστό απασχόλησης των νέων με προσωρινές συμβάσεις υπερβαίνει το 40% (3,5 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 25-54 ετών) ενώ το ποσοστό όσων απασχολούνται μερικώς υπερβαίνει το 25%. Παρά την κυριαρχία των μορφών μερικής απασχόλησης, το ποσοστό απασχόλησης των νέων μειώθηκε από 37% το 2008 σε 32% το πρώτο τρίμηνο του 2014 και αυτή η μείωση δεν οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού των νέων που συνεχίζουν τις σπουδές τους καθώς παράλληλα αυξήθηκε το ποσοστό των νέων που δεν εκπαιδεύονται, απασχολούνται ή καταρτίζονται από 11% (2008) σε 13% (την περίοδο 2010-2014).

Η αντιμετώπιση τόσο της υψηλής ανεργίας όσο και του χαμηλού ποσοστού ενεργού πληθυσμού στη χώρα μας απαιτεί ένα σύνολο μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψιν τους την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το φύλο των ανέργων (τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των γυναικών είναι υψηλότερα σε όλες τις κατηγορίες) το χρονικό διάστημα παραμονής εκτός εργασίας και τους οικονομικούς κλάδους από τους οποίους προέρχονται. Επιπλέον, απαραίτητος όρος για να είναι το πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αξιόπιστο και αποτελεσματικό, είναι να συνδέεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

 

Γιώργος Τοζίδης
gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!