Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της προπαγάνδας ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτέλεσε η καταστροφολογία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την τρόικα. Ποια ήταν η πραγματική εικόνα που προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ):

1. Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου αυξήθηκε κατά 0,9% το 2ο τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2015. Σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2014, αυξήθηκε κατά 1,6%.

2. Το α΄ εξάμηνο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 373 εκατ. ευρώ έναντι εκείνου της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Αντιθέτως, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 μειώθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του έτους 2014. Όμως, η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή (που επηρεάστηκαν από την πτώση της τιμής του πετρελαίου) παρουσίασε αύξηση κατά 2,2%. Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2014. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 13,7%. Το έλλειμµα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, ανήλθε σε 9.245,8 εκατ. ευρώ έναντι 10.457,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 11,6%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 751,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,1%.

3. Επειδή ένα μεγάλο τμήμα της προπαγάνδας αφορούσε τον υποτιθέμενο κίνδυνο να πληγεί ο τουρισμός παρατίθενται τα στοιχεία για την εξέλιξη του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, όπως δημοσιεύτηκαν από την ΤτΕ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3.112 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από τη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 311 εκατ. ευρώ ή 8,2% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 4,3%.

4. Η προπαγάνδα καταρρέει εάν εξετασθεί η εξέλιξη και άλλων οικονομικών μεγεθών:

Α. Ο ∆είκτης του Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο, κατά το µήνα Ιούνιο 2015, σηµείωσε µείωση κατά 0,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014 και μείωση 0,4% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2015. Αυτή η μείωση οφείλεται, κυρίως, στις αποπληθωριστικές πιέσεις καθώς ο αντίστοιχος ∆είκτης Όγκου, σηµείωσε αύξηση κατά 0,4% και µείωση κατά 0,5% τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Μία εξέλιξη που πολύ απέχει από το να δικαιολογεί τους κλαυθμούς και οδυρμούς για την καταστροφή των μικρομεσαίων.

Β. Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, παρουσίασε µείωση κατά 0,5%, έναντι µείωσης 2,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

5. Τέλος, οι εξελίξεις του δείκτη ανεργίας ήταν θετικές. Το ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2015 ανήλθε σε 25,0% έναντι 27,0% τον Μάιο του 2014 και 25,6% τον Απρίλιο του 2015.

Ποια σημασία έχουν τα παραπάνω μετά την υπογραφή του 3ου Μνημονίου; Αποδεικνύουν ότι η λεγόμενη πραγματική οικονομία «στήριζε» τις διαπραγματεύσεις και την προοπτική της ρήξης με τους δανειστές. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέποτε τα κυβερνητικά στελέχη αντέκρουσαν την προπαγάνδα, καθώς τους εξυπηρετούσε η εικόνα μιας οικονομίας σε κρίση προκειμένου να δικαιολογήσουν τη μνημονιακή μετάλλαξη.

www.gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!