Αρχική κοινωνία η άλλη Θεσσαλονίκη Μνημονιακός προϋπολογισμός και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μνημονιακός προϋπολογισμός και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αδιαφάνεια και επικίνδυνα σημεία

Της Δέσποινας Χαραλαμπίδου

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), στην προχθεσινή συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2016, καταψήφισε τον προτεινόμενο από τη Διοίκηση Τζιτζικώστα προϋπολογισμό γιατί:

1. Καταρτίστηκε ερήμην των συλλογικοτήτων και των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας,

2. Υλοποιεί απόλυτα τη μνημονιακή πολιτική στην Περιφέρεια,

3. Δεν βελτιώνει ούτε στο ελάχιστο τις συνθήκες ζωής και εργασίας των κατοίκων της και

4. Σε πολλούς τομείς δαπανών χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια.

Αναλυτικά:

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΠΚΜ θα έπρεπε να είναι μία από τις κορυφαίες διαδικασίες καθώς στον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η υλοποίηση των δεσμεύσεων της διοίκησης ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες και την αντιπολίτευση να κρίνουν τις επιλογές και να διατυπώσουν τις δικές τους θέσεις και προτάσεις. Για τη ΡΑΕ η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού απαιτεί την εμπλοκή, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, όλων των συλλογικοτήτων που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα. Ακόμη περισσότερο η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα έπρεπε να ξεκινά με τον ποσοτικό και ποιοτικό απολογισμό (ποιες βελτιώσεις επιτεύχθηκαν και σε ποιους τομείς) της υλοποίησης του τρέχοντος προϋπολογισμού ώστε να διαπιστώνεται ο ρυθμός υλοποίησης, τυχόν αποκλίσεις και πιθανές αναγκαίες διορθώσεις.

Αντί για τα παραπάνω η διοίκηση της ΠΚΜ καινοτομεί καθώς, πρώτη φορά φέτος, δεν δημοσιεύει, ταυτόχρονα με τα μεγέθη του προϋπολογισμού 2016, τα αντίστοιχα του 2015 και την υλοποίηση για το 2014 όπως έπραττε τα προηγούμενα χρόνια. Αποδέχεται τη μετατροπή της σε απλό διαχειριστή των πόρων που τίθενται στη διάθεσή της και δεν αντιπαραθέτει το δικό της σχέδιο (εάν έχει) στις μνημονιακές εντολές που δέχεται. Η διοίκηση της ΠΚΜ θα έπρεπε να καταρτίσει τον προϋπολογισμό που έχει ανάγκη η Κεντρική Μακεδονία προκειμένου να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα ανεργίας, παραγωγικής αποδιάρθρωσης και συνολικής υποβάθμισης του ρόλου της και ταυτόχρονα να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όμως αυτή η διαδικασία είναι επίπονη, απαιτητική και συγκρουσιακή σχεδόν πάντα, ενώ η εναπόθεση της κατάρτισης του προϋπολογισμού στον μνημονιακό «αυτόματο πιλότο» απαλλάσσει τη διοίκηση της ΠΚΜ από «περιττές» σκοτούρες και της επιτρέπει να ασχοληθεί με πανελλαδικού ενδιαφέροντος ζητήματα…

Ο προϋπολογισμός του 2016 έχει και μία «επικίνδυνη» καινοτομία. Η μισθοδοσία των εργαζομένων της Περιφέρειας επιβαρύνει πλέον τον προϋπολογισμό με μεταφορά των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Φοβόμαστε ότι είναι το πρώτο βήμα για την επιβάρυνση των οικονομικών της περιφέρειας με το κόστος της μισθοδοσίας με σταδιακό περιορισμό των μεταφερομένων ποσών, που θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ούτως ή άλλως ανεπαρκών πόρων.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα μεγέθη του προϋπολογισμού, παρατηρούμε κατά Υπηρεσία:

Υπηρεσία Προγραμματισμού-Σχεδιασμού. Το μεγαλύτερο ποσό στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης αφορά σε Επενδύσεις Υπ. Πολιτισμού (3.300.000) ενώ το αντίστοιχο ποσό για το Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης είναι μόλις (420.000).

Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% από τα προϋπολογιζόμενα ποσά στην κατηγορία αυτή, αφορούν στην καταβολή των επιδομάτων των νεφροπαθών. Θα είχε ενδιαφέρον να αναφερθούν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των επιδοτουμένων (καλύπτεται το σύνολο;), τα κριτήρια (αν υπάρχουν) για τη χορήγησή τους κλπ. Δεν υπάρχει καμία άλλη ανάγκη στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης;

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης. Επειδή οι συγκεκριμένες δαπάνες στον τομέα αυτό αναφέρονται αποκλειστικά σε δαπάνες μεταφοράς μαθητών, προκύπτει εύλογα η ανάγκη αιτιολόγησης της μεγάλης μείωσης (άνω των 8 εκατ.) της δαπάνης μεταφοράς μαθητών. Επειδή τα ποσά παραμένουν μεγάλα μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο (π.χ. δημόσια μέσα μεταφοράς που θα αξιοποιούνταν και σε άλλες δραστηριότητες);

Υπηρεσίες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Εγγείων Βελτιώσεων. Ο προϋπολογισμός εδώ είναι πολύ χαμηλός και αναντίστοιχος με τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που πρέπει να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ανάκαμψης της οικονομίας της Περιφέρειας.

Δεν μπορούν ακόμη να μην σχολιαστούν τα εξής:

1. Επιμονή της διοίκησης της Περιφέρειας στις επενδύσεις στις Συγκοινωνίες. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προβλέπονται 70.620.000 σε σύνολο 98.190.000 (ποσοστό 72%), ενώ για τη Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχνική Συνεργασία το… ιλιγγιώδες ποσό των 240.000 ευρώ. Αποδεικνύεται ότι οι προεκλογικές θέσεις για στήριξη των παραπάνω τομέων ήταν μόνο για την απόσπαση της ψήφου των πολιτών της Περιφέρειας. Στο παραπάνω ποσό θα πρέπει να προστεθούν και τα ποσά που περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς των Π.Ε. και αφορούν εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων. Ενδεικτικά στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 8.416.000 και στην Π.Ε. Σερρών σε 2.388.293,30.

2. Η αδιαφάνεια που καλύπτεται από τη γενική περιγραφή κωδικών. Π.χ.: Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα ποσό 3.300.000 για επενδύσεις Υπ. Πολιτισμού. Τι αφορά, με δεδομένο ότι και το 2015 υπήρχε αντίστοιχο ποσό 3.500.000; Πώς έγινε η διάθεσή του;

3. Η πρόβλεψη για έσοδα μόλις 70.000 ευρώ από τα ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως αυτή καταγράφεται στην εισηγητική έκθεση) αποδεικνύει τη σημαντική υστέρηση της ΠΚΜ στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα πλην των ΕΣΠΑ παρά την ύπαρξη ποικίλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία η ΠΚΜ θα μπορούσε να εντάξει μελέτες και προγράμματα για το περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα καταψήφισε τον προϋπολογισμό και θα αγωνιστεί μαζί με τις συλλογικότητες και τους πολίτες της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

 

* Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, είναι επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, πρώην Βουλευτής

 

 

 

 

 

 

Σχόλια

Exit mobile version