Μια ακόμα αρμοδιότητα περνά σε ιδιώτες και διεθνή συμφέροντα

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μέχρι το 2014 λειτουργούσε βάσει του Ν.2180/1993 (ΦΕΚ 118Α) και είχε κύριο σκοπό την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού στην Ελλάδα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ήταν και: η υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής, η μελέτη-εκτέλεση και εποπτεία των τουριστικών υποδομών, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό, η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών, η εποπτεία και ο έλεγχος κάθε τουριστικής εγκατάστασης και δραστηριότητας κάθε κατηγορίας. Το Τμήμα Σχεδιασμού και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ είχε την ευθύνη να δίνει την έγκριση καταλληλότητας, το ειδικό σήμα, να τηρείται το μητρώο των τουριστικών εγκαταστάσεων και να ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο έλεγχος και η αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων άλλαξε εντελώς από το 2014.

Με τον Νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014) στο άρθρο 1, υποπαράγραφος ΙΔ2, έγινε μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στο υπουργείο Τουρισμού. Με τον Ν.4276/2014 (ΦΕΚ155Α/30-07-2014), στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών, η διαδικασία χορήγησης του ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που υπάγεται πλέον στο υπουργείο Τουρισμού, γίνεται πιο απλή, δεν υπήρχε έλεγχος προδιαγραφών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά η αρχιτεκτονική μελέτη συνοδεύονταν από Υπεύθυνες Δηλώσεις του αιτούντος ιδιοκτήτη και του εντεταλμένου μηχανικού, όπου δηλώνονταν ότι το κατάλυμα ανεγέρθηκε και πληροί τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προβλέπονταν, βάσει της αιτούμενης κατηγορίας.

 

Νέος τρόπος ελέγχων

Με τις Υπουργικές Αποφάσεις: 1. Υπ’ αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ 2840Β/22-10-2014), 2. Υπ’ αριθμ. 27283/2014 (ΦΕΚ 3684/31-12-2014), 3. Υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ 10Β/9-01-2015) αλλάζει ο τρόπος ελέγχου των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών κατάταξης και κριτηρίων στις κατηγορίες των ενοικιαζόμενων δωματίων-διαμερισμάτων και των ξενοδοχείων. Με αυτές τις αποφάσεις μπαίνουν και πρόσθετα βαθμολογικά κριτήρια σε όλες τις κατηγορίες, ενοικιαζόμενων δωματίων-διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, δηλ. αριθμός μορίων, έτσι ώστε να έχει μια επιχείρηση κατηγορία με αριθμό κλειδιών ή αστεριών αλλά και πρόσθετα μόρια με προαιρετικές υποδομές.

Στο τέλος του 2014, με Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 3684/31-12-2014, αλλάζει η διαδικασία έκδοσης του αυτοκόλλητου Νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. Ορίζεται ότι αρμόδιος φορέας παύει να είναι το Υπουργείο και είναι πλέον ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ή επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις μέλη αυτού στις οποίες αναθέτει ο ΣΕΤΕ την αρμοδιότητα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν.4276/2014 (Α’ 155) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Ν.4308/2014 (Α’251) (δηλ. την έκδοση των αυτοκόλλητων σημάτων λειτουργίας).

Με την αριθμ. 2826/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 69Β/16-1-2015) ορίζεται ότι τα Ειδικά σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) που είχαν εκδοθεί βάσει προϊσχύοντος συστήματος παύουν να ισχύουν μετά τις 31/12/2017 και πρέπει οι υφιστάμενες εν λειτουργία επιχειρήσεις να αποκτήσουν νέα σύμφωνα με τον νέο τρόπο έκδοσης.

 

Σε ιδιωτικούς φορείς

Σήμερα, τα αυτοκόλλητα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας τα εκδίδει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Η κατάταξη γίνεται πλέον βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από ιδιωτικούς φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και οι ενδιαφερόμενες τουριστικές επιχειρήσεις επιλέγουν ελεύθερα τον ιδιωτικό φορέα που θα συνεργαστούν. Οι διαπιστευμένοι φορείς που ήταν αναρτημένοι στο ΞΕΕ στις αρχές του 2016 ήταν 14,κατά πλειοψηφία παραρτήματα διεθνών εταιριών. Το πιστοποιητικό κατάταξης ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του (ΦΕΚ14Β/2015).

Οι προαναφερόμενοι φορείς για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα συνεργάζονται με ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, διπλωματούχους ή πτυχιούχους, οι οποίοι υπογράφουν ιδιωτικά συμφωνητικά αποκλειστικής συνεργασίας με ένα φορέα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ίδια μέσα έναντι αμοιβής ανά ώρα επιθεώρησης διατηρώντας όλη την ευθύνη για την επιθεώρηση. Οι φορείς εκπαιδεύουν τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς με σεμινάρια έναντι αμοιβής και μετά την υπογραφή του συμφωνητικού τους δηλώνουν στο ΞΕΕ ως επιθεωρητές τουριστικών καταλυμάτων. Παράλληλα, υπάρχει κατάλογος που ορίζει τον αριθμό των ωρών επιθεώρησης-αμοιβής ανάλογα με την κατηγορία και τον αριθμό κλινών/δωματίων. Στην επιθεώρηση ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές, υποδομές και υπηρεσίες ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία καθώς και οι πρόσθετες προαιρετικές, που δίνουν τα επιπλέον μόρια και που φυσικά πρέπει να έχουν πιστοποίηση από ιδιωτικό φορέα, όπου απαιτείται.

To πολιτικό συμπέρασμα από τα προαναφερθέντα είναι ότι η αξιολόγηση, ο έλεγχος και η αδειοδότηση των ξενοδοχειακών υποδομών εκχωρείται σε ξένους οίκους, στενά συνδεδεμένους με διεθνή τουριστικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο ΕΟΤ μετατρέπεται σε διαφημιστική εταιρία και το ΞΕΕ γίνεται ο πρωτοκολλητής των «ανεξάρτητων» αξιολογητών.

Οι πληττόμενοι από την ανεργία μηχανικοί έναντι εξευτελιστικών αμοιβών και «πιέσεων» θα μετατραπούν για άλλη μια φόρα σε σάκους του μποξ.

Κάθε έννοια κρατικού ελέγχου καταργείται με πολλαπλές συνέπειες για την προστασία των πολιτών-χρηστών των τουριστικών υπηρεσιών. Η προστασία του περιβάλλοντος μπαίνει σε αντιπαράθεση με την αναζήτηση «κλειδιών και αστεριών».

H μνημονιακή τουριστική ανάπτυξη θα έρθει με όρους αποικίας και οι όμορφες παραλίες όμορφα θα χτιστούν.

Προλάβετε να τις φωτογραφίσετε…

 

T.T.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!