Αρχική κοινωνία Δήμος Παύλου Μελά: Αλληλεγγύη για το Κοινό μας Μέλλον

Δήμος Παύλου Μελά: Αλληλεγγύη για το Κοινό μας Μέλλον

Η Δημοτική Κίνηση Παύλου Μελά – Αλληλεγγύη για το Κοινό μας Μέλλον γεννήθηκε μέσα από τις δράσεις κινήσεων πολιτών για την απόδοση των χώρων των πρώην στρατοπέδων Παύλου Μελά και Καρατάσιου, για την απομάκρυνση των τοξικών της ΔΙΑΝΑ, για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Οι κοινές ευαισθησίες και αξίες, οι κοινοί αγώνες και η στόχευση για μια εναλλακτική προς τα κατεστημένα σχήματα πορεία της Τ.Α. υπήρξαν οι βασικοί παράγοντες δημιουργίας της Αλληλεγγύης.

Στο σημερινό τοπίο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, όπου η κεντρική εξουσία εξακολουθεί να είναι πιστή στο δόγμα της οικονομικής ασφυξίας των ΟΤΑ, αλλά και στη λογική του εγκλωβισμού της Αυτοδιοίκησης σε μικροκομματικές δεσμεύσεις, αφήνει περιορισμένα περιθώρια για άσκηση κοινωνικών πολιτικών. Έτσι, είναι αναγκαία η διατύπωση και η εφαρμογή εναλλακτικών μοντέλων αυτοδιοικητικής πολιτικής, υπεράσπισης της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.

Άξονες του προγραμματικού μας λόγου είναι η ολοκληρωτική απόδοση των χώρων των πρώην στρατοπέδων στην ΤΑ με κατάργηση του ν.2745/99, η απομάκρυνση του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με γνώμονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, η εξυγίανση του χώρου της ΔΙΑΝΑ και η διεκδίκηση του από την ΤΑ, καθώς και η διεκδίκηση του χώρου της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Ταυτόχρονα η αλλαγή των προτεραιοτήτων της ΤΑ προς την άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι αναγκαία. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή σαν τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν έντονα προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, κατάρρευσης των στοιχειωδών όρων διαβίωσης, παντελούς έλλειψης ασπίδας κοινωνικής προστασίας και απουσίας στρατηγικών πολιτικών.
Η απόδοση των Στρατοπέδων Παύλου Μελά και Καρατάσιου και η μετατροπή τους σε Χώρων Αστικού Πρασίνου, η διεκδίκηση του οικοπέδου ΑΓΝΟ, η απομάκρυνση του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ και η υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και των κοινών αγαθών σηματοδοτούν μια διαφορετική στόχευση σε σχέση με τις μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες πολιτικές. Μέσα από μια τέτοια στάση της ΤΑ επιδιώκουμε την ανάπτυξη νέων αξιακών προτύπων, που θα προτάσσουν το ανεπανάληπτο του περιβάλλοντος και της αλληλεγγύης απέναντι στο εφήμερο του καιροσκοπισμού και του υπερκαταναλωτισμού. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη νέων ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών με υπευθυνότητα απέναντι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης και υπεράσπισης των κοινών αγαθών.
Αγωνιζόμαστε για ισχυρή, αυτόνομη Τοπική Αυτοδιοίκηση, προπύργιο της Δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.
Διεκδικούμε την απόδοση των παρακρατηθέντων από την κεντρική εξουσία πόρων. Επιδιώκουμε τη θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος και το γκρέμισμα του δημαρχοκεντρικού μοντέλου, τη διαδημοτική συνεργασία και τον δημοκρατικό προγραμματισμό. Αντιστεκόμαστε στον παραγοντισμό και την κομματικοποίηση. Προτάσσουμε τον ενεργό πολίτη και τον κινηματικό χαρακτήρα της κίνησής μας.


Δημήτρης Θεοδοσιάδης
Υποψήφιος δήμαρχος,
επικεφαλής της Δ.Κ. Παύλου Μελά-Αλληλεγγύη για το
Κοινό μας Μέλλον
Σχόλια

Exit mobile version