Η πρώτη συνάντηση της διαβούλευσης που έγινε την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012, στην Καλαμαριά, μετά από πρόσκληση του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς, έθεσε δύο άξονες συζήτησης: Tη συνδιαμόρφωση-διατύπωση των αρχών και των στόχων του κινήματος απευθείας διάθεσης-παράκαμψης μεσαζόντων.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την καταγραφή των αρχών, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Ακολούθησαν τοποθετήσεις και συζήτηση για κάθε μία από αυτές.
Η πρώτη αυτή διαβούλευση κατέληξε στη διατύπωση δύο αρχών, τις οποίες οι ομάδες που συμμετείχαν, θα πρέπει να επικυρώσουν μέσα από τις συνελεύσεις τους.
Το κίνημα διακινεί ποιοτικά-ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιούμε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης με προοπτική την αυτοπιστοποίηση με διαδικασίες που θα διαμορφώσει το ίδιο το κίνημα, μέσα και από την άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς. Δεν αποδεχόμαστε τις τιμές που διαμορφώνονται μέσα από τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς. Η τιμή πρέπει να διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει και την αξιοπρεπή διαβίωση των παραγωγών και των εργαζόμενων. Στη διαμόρφωση μίας δίκαιης τιμής μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη του κινήματος συνεργασίας των καταναλωτών και η σχέση του με το αντίστοιχο συνεργατικό κίνημα των παραγωγών.
Οι αρχές που διατυπώθηκαν και θα συζητηθούν στη 2η συνάντηση είναι: προτεραιότητες στις συνεργασίες του κινήματος (μικρούς παραγωγούς, αυτοαπασχολούμενους, αυτόνομες μικρές μονάδες κ.ά.). Αποκλεισμός στις συνεργασίες (πολυεθνικών, μεγάλων παραγωγών κ.ά.). Τοπικότητα-αυτάρκεια. Συλλογικό όφελος -αντιμετώπιση πείνας- κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτονόμηση από το νομικό πλαίσιο, αυτοθέσμιση του κινήματος, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
Στην 1η συνάντηση του κινήματος της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι παρακάτω ομάδες: Επιτροπή κατοίκων κέντρου, Επιτροπή πολιτών Θέρμης, Συνέλευση κατοίκων Καλαμαριάς, Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς, Πρωτοβουλία κατοίκων Τούμπας, Συνέλευση γειτονιάς Μαρτίου –Καλλιδοπούλου, ΣΠΑΜΕ, ΠΡΩΣΚΑΛΟ, Κοινωνικός συνεταιρισμός «Βιος coop», Κοινωνικός συνεταιρισμός «ΑΛΛΟΣΤΡΟΠΟΣ», Συνεταιρισμός «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»-ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ, Ομοτράπεζοι.
Συμμετείχαν επίσης ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί παραγωγών, η Ένωση Νέων Αγροτών Θεσσαλονίκης και Πέλλας και πολλοί παραγωγοί. Στη 2η συνάντηση θα συνεχιστεί η συζήτηση-διαβούλευση για τις αρχές και τους στόχους του κινήματος., Η ημέρα και ο τόπος της 2ης συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα. Αρκετές ομάδες οργανώνουν απευθείας διαθέσεις, για το επόμενο διάστημα και οι διοργανωτές περιμένουν ενημέρωση προκειμένου να μη συμπέσει η διαβούλευση με κάποιες από αυτές.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!