Αποκαλυπτικά στοιχεία στην απάντηση της Αττικό Μετρό προς τον Ανάδοχο που θέλει να σταματήσει τις εργασίες και διεκδικεί αποζημίωση

Την απάντησή της έδωσε η Αττικό Μετρό στην υπό την εταιρία ΑΕΓΕΚ Ανάδοχο Κοινοπραξία, η οποία στις 13 Μαρτίου έκανε Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Μετρό Θεσσαλονίκης ζητώντας μάλιστα και αποζημίωση επειδή την «πλήρη αδυναμία εκτέλεσης εργασιών» την αποδίδει αποκλειστικά στον κύριο του έργου, την Αττικό Μετρό. Στην επίσημη απάντησή της η Αττικό Μετρό θεωρεί τη Δήλωση Διακοπής Εργασιών «αβάσιμη, μη νόμιμη, απαράδεκτη, προσχηματική και καταχρηστικώς ασκηθείσα» και ότι έγινε προκειμένου ο Ανάδοχος «να καλύψει τις δικές του ευθύνες στη μη ομαλή πρόοδο εκτέλεσης του Έργου».
Στην απάντηση κόλαφο, η Αττικό Μετρό σημειώνει ότι: Η καθυστέρηση στο Σταθμό Βούλγαρη επήλθε επειδή ο Ανάδοχος δεν διερεύνησε έγκαιρα και δεν αξιολόγησε τις πραγματικές συνθήκες του Έργου, αλλά και επειδή καθυστέρησε η έκδοση δικαστικών αποφάσεων για τις εξαιτίας αυτού του λόγου συμπληρωματικές αποζημιώσεις. Οι καθυστερήσεις στη Σήραγγα Α/Ο Νέα Ελβετία-Αμαξοστάσιο οφείλονται στην καθυστερημένη ανταπόκριση του Αναδόχου για τη μετακίνηση του Σταθμού και (κατά συνέπεια) στην καθυστέρηση των δικαστικών αποφάσεων για αποζημιώσεις. Επίσης αναφέρεται ότι ενώ έχουν παραδοθεί όλοι οι χώροι για την κατασκευή του Σταθμού Πατρίκιος, έχουν περάσει 15 μήνες χωρίς ο Ανάδοχος να έχει κάνει καμία εργασία. Με τον ίδιο τρόπο, η Αττικό Μετρό αποδίδει σε υπαιτιότητα του Αναδόχου τα άλλα κρίσιμα σημεία των καθυστερήσεων που ο τελευταίος επικαλείται. Στο επίμαχο θέμα των αρχαίων στο Σταθμό Βενιζέλου, η Αττικό Μετρό αναφέρει ότι «η εκτέλεση της αρχαιολογικής έρευνας, ανεξαρτήτως χρονικού εύρους, περιλαμβάνεται στο Αντικείμενο του Έργου, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου» και ότι «ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση λόγω της προσωρινής διακοπής εργασιών, παρά μόνο χορήγηση παράτασης των συμβατικών προθεσμιών με αναθεώρηση».
Ιδιαίτερη σημασία μεταξύ των άλλων έχει και το μέρος της απάντησης που αφορά τις δαπάνες. Σύμφωνα λοιπόν με την Αττικό Μετρό, «το αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να εκτελεσθεί αφορά στις εργασίες κατασκευής των Σταθμών Βενιζέλου και Βούλγαρη, καθώς και σε τμήμα της Σήραγγας Α/Ο Νέα Ελβετία-Αμαξοστάσιο, μήκους περίπου 190μ. Το αντικείμενο αυτό εκτιμάται σε 43.823.427 ευρώ και αντιστοιχεί στο 7,5% του ανεκτέλεστου ή στο 5,5% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου». Επομένως το υπολειπόμενο αντικείμενο που μπορεί ο Ανάδοχος να εκτελέσει ανέρχεται σε 54.411.685 ευρώ, δηλ. 92,5% του ανεκτέλεστου αντικειμένου. Κατά συνέπεια, «η διακοπή εργασιών για αντικείμενο που αντιστοιχεί σε ένα τόσο μικρό ποσοστό του συνολικού αντικειμένου, μόνο ως προσχηματική και καταχρηστική μπορεί να χαρακτηριστεί».
Συμπέρασμα: σύμφωνα με όσα λέει η Αττικό Μετρό, ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες που υποχρεούται, αλλά χρησιμοποιεί διάφορα προσχήματα για να σταματήσει – και να διεκδικήσει μάλιστα και αποζημίωση, που σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται μέχρι τα 500 εκατ. Ας δούμε τι στάση θα κρατήσει στο τέλος και η κυβέρνηση.

Χ.Π.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!