Αρχική δρόμος της αριστεράς Επιστολές: Προς τους αναγνώστες

Επιστολές: Προς τους αναγνώστες

Ζητάμε τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας στα πρώτα μας βήματα.

Σχετικά με το πρώτο, η παρούσα στήλη αλληλογραφίας θα φιλοξενεί γράμματα και απόψεις σας για την εφημερίδα, παρατηρήσεις ή κριτικές. Επομένως, γράψτε τη γνώμη σας και στείλτε την είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά. Στην τελευταία σελίδα θα δημοσιεύονται φωτογραφίες αναγνωστών, που θα στέλνονται στην εφημερίδα. Στο site της εφημερίδας θα αναρτώνται οι φωτογραφίες που θα στέλνουν οι αναγνώστες. Μας γράφετε δύο λόγια για τη φωτογραφία και το όνομά σας. Στα επόμενα τεύχη θα οργανώσουμε «ανακρίσεις» συντακτών του Δρόμου ή και της εφημερίδας γύρω από διάφορα θέματα που θέτουν οι αναγνώστες μας. Γι’ αυτό στείλτε μας ερωτήματα ή συγκροτήστε μια ομάδα που θα προχωρήσει στην «ανάκριση»-συνέντευξη.

Υπάρχουν κι άλλες πολλές ιδέες προς υλοποίηση (ένθετα, αφιερώματα, συντακτικές επιτροπές κατά περιοχές, προτάσεις για νέες στήλες κ.λπ.). Στείλτε μας ιδέες-προτάσεις αλλά και δηλώστε αν θέλετε να βοηθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τη νέα εφημερίδα.

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το Δρόμο στα περίπτερα, τηλεφωνήστε αμέσως στα γραφεία της εφημερίδας.

Σχόλια

Exit mobile version