Του Θανάση Κοντονάτσιου

(α) Μητρώο Μελών
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για δημιουργία ενημερωμένου μητρώου μελών. Η καταγραφή πληροφοριών για το μέλος στο Μητρώο Μελών θα πρέπει να είναι εθελοντική και να εκτελείται με έντυπη ή ηλεκτρονική φόρμα που να συμπληρώνεται εθελοντικά από το ίδιο το μέλος.
Στο Μητρώο Μελών, εκτός των τυπικών στοιχείων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται επαγγελματικές ή άλλες δεξιότητες, γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο σπουδών. Έτσι, το κόμμα θα είναι σε θέση να γνωρίζει την εσωτερική του δυναμική και ικανότητα σε επίπεδο δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας.
Οι ανθρώπινοι αυτοί πόροι, διασπαρμένοι γεωγραφικά στην έκταση δραστηριοποίησης του κόμματος θα μπορούν εύκολα να εντοπισθούν και να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση τεχνικών ή άλλων θεμάτων, τη δημιουργία ειδικών επιτροπών, τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και την επιστημονικά άρτια τοποθέτηση του κόμματος σε κάθε ζήτημα που αφορά την Κοινωνία.
Οι πόροι αυτοί θα μπορούν να αξιοποιηθούν εθελοντικά για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης του κόμματος που απαιτεί ειδικές γνώσεις, εμπειρία ή δεξιότητες έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η αποδοτικότητα της κομματικής δράσης, να ελαχιστοποιείται η ανάγκη του κόμματος για οικονομικούς πόρους και να επιτυγχάνεται ενεργοποίηση και δημιουργική εθελοντική συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες του κόμματος και της κοινωνίας.
Παράδειγμα: Πόσους υδροβιολόγους και πόσους μεταλλειολόγους-μηχανικούς διαθέτει σήμερα το κόμμα και πώς αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν για μια καλύτερη κατανόηση και θέση του κόμματος στο ζήτημα των Σκουριών ή στο ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου; Έτσι δεν πρέπει να συμμετέχει η κοινωνία στη διαμόρφωση του μέλλοντός της;

(β) Κινητοποιήσεις
Ζούμε εδώ και καιρό την ανυποχώρητη επιμονή του νεοφιλελευθερισμού στην καταστροφή του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, στην καταστολή και στον αυταρχισμό. Είναι πολύ πιθανόν, λοιπόν, το κίνημα και το κόμμα να αντιμετωπίσουν καταστάσεις άμεσης σύγκρουσης όπως αυτές που έχουμε ζήσει στο κέντρο της Αθήνας και σε μεγάλες πόλεις ή και χειρότερες ακόμα. Ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι η ασυδοσία των οργάνων καταστολής, η επικίνδυνη ακόμη και προς την ίδια τη ζωή συμπεριφορά, η χρήση επιβλαβών όπλων και ουσιών, η συκοφαντία, τυφλές και άδικες προσαγωγές και συλλήψεις αλλά και επί της ουσίας παράνομες και άδικες προφυλακίσεις και καταδίκες.
Ποια άλλη προοπτική μπορεί να προσφέρει το κόμμα στα μέλη του και στους πολίτες που συγκρούονται με τους μηχανισμούς καταστολής, εκτός από το να επιστρέφουν κλαμένοι και δαρμένοι στο σπίτι τους;
Ποια είναι τα μέσα και οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες το κόμμα μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες; Η πλήρης και πολύπλευρη νομική προστασία, η καλύτερη οργάνωση των διαδηλώσεων είναι κάποιες από τις προτάσεις. Αρκούν; Τι άλλα μέσα μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιήσει το κόμμα ώστε να προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας και σχετικής -έστω- σιγουριάς στον πολίτη που διαμαρτύρεται, στο μέλος που συγκρούεται; Πώς μπορούμε, άραγε, να βοηθήσουμε τους πολίτες ώστε να γυρίζουν στο σπίτι τους μετά από μια συγκέντρωση, πορεία ή διαμαρτυρία με την αίσθηση της νίκης και όχι με την αίσθηση της ήττας;
Οι αναρίθμητες φωτογραφίες με τα ματωμένα και χτυπημένα θύματα της κατασταλτικής βίας δεν μας καθαγιάζουν. Το αντίθετο: Δείχνουν την αδυναμία μας! Να ένα καλό ερώτημα για το κόμμα.

(γ) Τάσεις
Τα μορφώματα που λειτουργούν εντός του κόμματος αλλά «παράλληλα» προς το κόμμα και που προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους ακόμη και παρακάμπτοντας τη στρατηγική του οργανισμού μέσα στον οποίο ευδοκιμούν, όπως κι αν τα ονομάσει κανείς, συνιστώσες ή φράξιες ή βιλαέτια, πιστεύω πως είναι εντελώς ασύμβατα με τη ζητούμενη εσωτερική δομή και λειτουργία για το νέο κόμμα.
Οι τάσεις όμως που συνεισφέρουν ανοικτά, εντός δηλ. των γενικών θεσμών και οργάνων του κόμματος, νέες ιδέες, προτάσεις και αντιλήψεις αποτελούν πλούτο και κάθε πλήρης οργανωτική κομματική μορφή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάδειξης και αξιοποίησής τους. Άλλο όμως αυτό και άλλο ένα κόμμα που αποτελεί υπερσύνολο άλλων άτυπων «υπο-κομμάτων» που λειτουργούν ακόμη και ως αυτόνομα συμπυκνώματα και αποτελούν αιτία για ανάπτυξη φυγόκεντρων δυνάμεων.
Αυτά είναι σημεία φθοράς και «οργανωτικού γήρατος» και δεν ταιριάζουν νομίζω στην τρέχουσα προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος το οποίο μάλιστα αντιμετωπίζει άμεσες και πολύ αυξημένες ευθύνες όχι μόνο ως προς τα μέλη του αλλά ως προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

* Ο Θανάσης Κοντονάτσιος
είναι  Μέλος Τ.Ο. Αγίας Παρασκευής

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!