Μια σημαντική πρόταση νόμου από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Με πρόταση νόμου που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μια επείγουσα παρέμβαση στις αντεργατικές ανατροπές στο συλλογικό Εργατικό Δίκαιο της χώρας μας που επέφεραν οι μνημονιακοί νόμοι. Προτείνεται η κατάργηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Νο 6/2012, του τελευταίου νομοθετήματος που υλοποίησε το δεύτερο Μνημόνιο και είχε καταστροφικές επιπτώσεις στο επίπεδο των αποδοχών, στα συλλογικά εργατικά δικαιώματα, ενώ  επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κόσμος της μισθωτής εργασίας κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Παράλληλα με άλλο άρθρο της πρότασης νόμου επανασυστήνονται οι καταργημένοι Οργανισμοί Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
Η ΠΥΣ Νο 6/28-2-2012 έχει ήδη επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα:
• Πρώτον, μείωσε τον κατώτερο μισθό κατά 22% και κατά 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών, ενώ η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να συμπαρασύρει ανάλογα και τα επιδόματα ανεργίας, ασθένειας, μητρότητας, τις συντάξιμες αποδοχές και τις αποζημιώσεις για υπερωριακή απασχόληση.
• Δεύτερον, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν. 1876/1990 «περί συλλογικών διαπραγματεύσεων», όπως η μείωση της διάρκειας και η συρρίκνωση του περιεχομένου της ισχύος της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, και η αναστολή της ισχύος όλων των αυξήσεων στις αποδοχές ή των υπηρεσιακών ωριμάνσεων που προβλέποντας σε συλλογικές συμβάσεις.
• Τρίτον, απορρυθμίστηκε περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, με την κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία, τους σημαντικούς περιορισμούς στις εξουσίες του διαιτητή στις συλλογικές εργατικές διαφορές.
• Τέταρτον, άλλαξε το καθεστώς λύσης των συμβάσεων εργασίας σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες και καταργήθηκε σε αυτές τις επιχειρήσεις η σταθερότητα και η ασφάλεια της εργασίας.
Με το άρθρο 1 της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ καταργούνται οι διατάξεις της ΠΥΣ 6/28-2-2012, ενώ όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση σε συνέχεια με νέα πρόταση νόμου για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις θα ζητηθεί  η επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής των συνδικάτων στην διαιτησία, η επαναφορά των καταργημένων αρμοδιοτήτων του ΟΜΕΔ και η απόδοση πλήρους ρυθμιστικής εξουσίας στον διαιτητή για όλα τα ζητήματα  που ρυθμίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας, η επαναφορά της επεκτασιμότητας των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η επαναφορά της αρχής της «ευνοϊκότερης ρύθμισης» σε περίπτωση συρροής συλλογικών συμβάσεων εργασίας διαφόρων επιπέδων.
Με το άρθρο 2 της πρότασης νόμου επανασυστήνονται οι καταργημένοι με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 Οργανισμοί Εργατικής Εστίας και Κατοικίας. Όπως αναφέρει στην αιτιολόγηση της πρότασης ο ΣΥΡΙΖΑ «αντίθετα με την -πρωτοφανούς κυνικότητας και αναλγησίας- αιτιολογία του Μνημονίου ότι “οι κοινωνικές δαπάνες που εξυπηρετούσαν οι δύο οργανισμοί είναι μικρής προτεραιότητας”, θεωρούμε ότι οι ανάγκες της εργατικής τάξης για στέγαση, επιδότηση στεγαστικών δανείων και ενοικίου, κοινωνικού τουρισμού και διακοπών, πολιτισμού και ψυχαγωγίας είναι πρωταρχικές και κατεπείγουσες, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης». Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι οι δραστηριότητες των δύο Οργανισμών πρέπει όχι μόνο να αποκατασταθούν, αλλά και να επεκταθούν, ενώ με υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να προωθηθούν, μετά από διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των δύο οργανισμών, μέτρα για τον εκσυγχρονισμό, ανασυγκρότηση, αναβάθμιση των ΟΕΚ και ΟΕΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων.

Γιώργος Κατερίνης

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!