Αρχική πολιτική Η «άτυπη» λογιστική της κυρίας Κατσέλη

Η «άτυπη» λογιστική της κυρίας Κατσέλη

Θαυμάστε πώς κοστολογούν οι επιτελείς (και υποτελείς) της κυβέρνησης την επιβάρυνση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) και κοινωνικής πολιτικής (ΦΚΠ) με τα μέτρα που έχουν λάβει:

Επιβαρυντικοί Παράγοντες
• Αύξηση Ποσοστού Ανεργίας μεταξύ 2010-2011 – Μείωση Εισφορών (-1,02 δισ. €)
• Μείωση Ονομαστικών Μισθών – Μείωση Εισφορών ΦΚΑ (-580 εκατ. €)
• Μείωση Εισπραξιμότητας ΦΚΑ λόγω Κρίσης (-220 εκατ. €)
• Αύξηση Επιδομάτων Ανεργίας (+400 εκατ. €)
• Αύξηση προγραμμάτων στήριξης Εργασίας – Ενεργητική Απασχόληση ΟΑΕΔ (+350 εκατ. €)
• Αύξηση Ποσοστού Συνταξιούχων – Συντάξεων (προσαρμογή κλάσεων) (+1.055 εκατ. €)
Σύνολο Μείωσης Εσόδων /Αύξηση Δαπανών ΦΚΑ & ΦΚΠ = 3,625 δισ. €

 

Σχόλια

Exit mobile version