Της Μαρίας Μαυροειδή. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για μία συστηματική προσέγγιση της ιστορίας της ΔΕΗ κρίθηκε απαραίτητη η διάσταση των ίδιων των ανθρώπων που τη δημιούργησαν, που συμμετείχαν σε αυτή.

Την ανάγκη αυτή στοχεύει να καλύψει η συγκρότηση του Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών της ΔΕΗ, με τη συγκέντρωση αφηγήσεων στελεχών και εργαζόμενων της επιχείρησης.
Παλαιά στελέχη και εργαζόμενοι καταθέτουν τις αναμνήσεις τους για την προσωπική ιστορία τους, την πορεία τους μέσα στη ΔΕΗ. Μέσα από τη μαρτυρία τους προκύπτει ένας πλούτος πληροφοριών που φωτίζει την ιστορία της επιχείρησης. Επιπλέον, οι αφηγητές αξιολογούν της πορεία την ΔΕΗ και τη θέση τους μέσα σε αυτή.
Στο Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών οι αφηγητές υπήρξαν σκαπανείς του εξηλεκτρισμού στην Ελλάδα και ταυτόχρονα μάρτυρες της πρώτης σημαντικής περιόδου συγκρότησης και εδραίωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Ιδιαίτερη διάσταση των προφορικών αυτών μαρτυριών αποτελεί το γεγονός ότι μέσα από αυτές προβάλλει η συλλογική ταυτότητα των μηχανικών της ΔΕΗ και η συμβολή τους σε μια δραστηριότητα που αγκάλιασε όλη την επικράτεια και απέκτησε ιδιαίτερη αίγλη στην ελληνική κοινωνία. Οι μηχανικοί απόφοιτοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι επάνδρωσαν τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, μέσα από το έργο που επιτέλεσαν, συγκρότησαν μια ιδιαίτερη συνείδηση της σημασίας και της πρωτοπόρας συμβολής τους στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μεταπολεμικά. Αποτέλεσαν μία πρωτοπορία, μια ιδιαίτερη και διακριτή ομάδα τεχνικών διανοούμενων που εξέφραζε τη δυναμική του εκσυγχρονισμού και το ιδεώδες της προόδου, και η οποία άφησε τα ίχνη της τόσο στην ίδια τη ΔΕΗ, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις ή ακόμη και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Η καταγραφή προφορικών μαρτυριών παλαιών στελεχών της ΔΕΗ ξεκίνησε το 2003. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 29 μαρτυρίες ισάριθμων παλαιών στελεχών της επιχείρησης, καθώς και 10 μαρτυρίες παλαιών εργαζόμενων των πρώην Λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου. Η πλειοψηφία των μαρτυριών προέρχεται από στελέχη των τομέων της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής της Επιχείρησης, ενώ το ηχογραφημένο υλικό συνολικά προσεγγίζει τις 180 ώρες. Οι συνεντεύξεις έχουν τη μορφή της ημικατευθυνόμενης συζήτησης, η οποία περιστρέφεται γύρω από τους άξονες της οικογένειας, της εκπαίδευσης, της εν γένει επαγγελματικής δραστηριότητας και της εργασίας στη ΔΕΗ. Το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών της ΔΕΗ συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του Ιστορικού Αρχείου της ΔΕΗ.

*Η Μαρία Μαυροειδή είναι ιστορικός, υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!