Η Συμφωνία των Πρεσπών υπαγορεύτηκε και επισπεύστηκε από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για την κατοχύρωση των ιδιαίτερων συμφερόντων τους στην Βαλκανική Χερσόνησο και σε αντιπαράθεση με την Ρωσία και την Κίνα που έχουν άλλες επιλογές για τους δρόμους και τις ροές εμπορευμάτων και υδρογονανθράκων.

Αυτή η αλήθεια δεν ακούστηκε, ενώ ο Τσίπρας έκανε λόγο για πολλές αλήθειες στην ομιλία του στην Βουλή σχετικά με την συμφωνία, ούτε και κανένας άλλος που χρεώνεται μνημόνια και υποταγή στην Δύση έκανε λόγο για το Άρθρο 2 της συμφωνίας.

Με την κύρωση της συμφωνίας η Ελλάδα: α) δεν μπορεί να αντιταχθεί στην υποψηφιότητα η ένταξη της ΠΓΔΜ σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς και β) θα κυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία προσχώρησης της ΠΓΔΜ σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος.

Στην πράξη η Ελλάδα παραιτείται από κάθε βέτο ή άρνηση ενώ όλες οι άλλες χώρες έχουν τυπικά αυτό το δικαίωμα, είτε πρόκειται για το ΝΑΤΟ είτε για την Ε.Ε. Αλλά καλύτερα διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο 2 της Συμφωνίας των Πρεσπών που είναι αποκαλυπτικό:

«Άρθρο 2

  1. Το Πρώτο Μέρος (Ελληνική Δημοκρατία) συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη του Δεύτερου Μέρους (ΠΓΔΜ), υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας Συμφωνίας, σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς, όπου το Πρώτο Μέρος είναι μέλος.
  2. Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώκει ένταξη σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας Συμφωνίας.
  3. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας κατ’ εφαρμογήν του Άρθρου 1 αυτής, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει οποιαδήποτε Συμφωνία προσχώρησης του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους το Πρώτο Μέρος είναι μέλος.
  4. Ειδικότερα αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης του Δεύτερου Μέρους στην ΕΕ και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), θα εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

α. Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 της παρούσης Συμφωνίας. Η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ θα λάβει χώρα υπό το ίδιο όνομα και ορολογίες.

β. Με τη λήψη της γνωστοποίησης της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους, το Πρώτο Μέρος χωρίς καθυστέρηση:

(i) θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ε.Ε. ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων του Δεύτερου Μέρους στην Ε.Ε. υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας.

(ii) θα γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το Δεύτερο Μέρος πρόσκληση προσχώρησης. Η εν λόγω υποστήριξη εκ μέρους του Πρώτου Μέρους τελεί υπό τους όρους, πρώτον, της έκβασης δημοψηφίσματος συνάδουσας με την παρούσα Συμφωνία, εάν το Δεύτερο Μέρος αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και, δεύτερον, της ολοκλήρωσης των συνταγματικών τροποποιήσεων, που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Με τη λήψη της γνωστοποίησης από το Δεύτερο Μέρος αναφορικά με την ολοκλήρωση όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, περιλαμβανομένου ενδεχόμενου εθνικού δημοψηφίσματος με έκβαση συνάδουσα με την παρούσα Συμφωνία και με την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων στο Σύνταγμα του Δεύτερου Μέρους, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει το Πρωτόκολλο προσχώρησης του Δεύτερου Μέρους στο ΝΑΤΟ. Η εν λόγω κυρωτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί μαζί με τη διαδικασία κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας.»

Ν.Τ.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!