Τα περίεργα του Προϋπολογισμού έτους 2016

Τη Δευτέρα, 30/11/2015, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης είχε άλλη μια μαραθώνια συνεδρίαση με πολλά και ζέοντα θέματα.

Πρώτον και ουσιωδέστερο η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016. Η δημοτική Αρχή παρουσίασε έναν προϋπολογισμό ισοσκελισμένο της τάξης των 390 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη συζήτηση φάνηκε όμως ότι άλλη είναι η πραγματικότητα και θα εξηγήσουμε ένα –από τα πολλά– σημείο που προσδιορίζει την εικονικότητα των αριθμών.

Έσοδα προηγουμένων ετών από πρόστιμα κ.λπ.: καταγράφεται ποσόν 123 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις για το 2015 αυτού του κωδικού εκτιμώνται σε 3,5 εκατ. ευρώ. Είναι γνωστό από όλες τις οικονομικές υπηρεσίες ότι ποσά που αφορούν οφειλές με υπέρβαση έτους έχουν πολύ μικρή εισπραξιμότητα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για καταλογισμένες οφειλές που ξεκινούν από το 1993. Κάποιος μπορεί να θέσει το ερώτημα: Μα γιατί το εμφανίζουν; Δεν γνωρίζουν αυτή την παραδοχή; Η απάντηση είναι πως και βέβαια το γνωρίζουν, άλλα με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να ισοσκελίζουν τον προϋπολογισμό.

Δεύτερο σοβαρό θέμα ήταν η παρουσίαση του απολογισμού των Δημητρίων από την αντιδήμαρχο κυρία Χρυσίδου. Η κυρία Χρυσίδου παρουσίασε έναν καλογραμμένο απολογισμό ο οποίος όμως ήταν μόνο για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το περίεργο πού είναι; Ο απολογισμός των 40 σελίδων παραδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους μόλις μισή ώρα πριν αρχίσει η συνεδρίαση.

Ποιος είχε το χρόνο να τον μελετήσει για να θέσει ερωτήσεις;

Κανένας.

Τρίτο θέμα, όχι όμως έσχατο: Η παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Ανοιχτής Πόλης των ευρημάτων από στοιχεία που παρέδωσαν σε αυτόν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. Αυτά που ενεχυρίασαν οι υπηρεσίες ήταν καρτέλες εταιριών-προμηθευτών με το λογιστικό τους υπόλοιπο στις 31/12/2014. Ο ορκωτός ελεγκτής είχε ζητήσει, τηρώντας το γράμμα του νόμου, επιβεβαίωση υπολοίπου. Από τις 57 εταιρίες όπου εστάλη επιστολή οι 40 δεν απάντησαν. Πού στάλθηκαν οι επιστολές; Σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις, στη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΠΑ κ.λπ. Δηλαδή, σε αυτές όπου μάλλον –για να μην πω σίγουρα– δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορές.

Προμηθευτές οι οποίοι έχουν υψηλά υπόλοιπα λογαριασμών, μεταξύ αυτών και εταιρίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου δεν αξιώθηκαν να απαντήσουν.
Τίθεται, λοιπόν, το ζήτημα. Υπήρξε ουσιαστικά λογιστικός έλεγχος για το 2014; Η απάντηση είναι μία: «όχι».

Αυτά είναι κομμάτια από τα θέματα που καλούνται να ελέγξουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ανοιχτής Πόλης.

Γιώργος Αβαρλής
Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ανοιχτή Πόλη

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!