Ανοιχτή επιστολή καταγγελίας του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

 

Η επιλογή της «Δρυελλάκης και συνεργάτες» από το Υπουργείο Οικονομικών για να εκπροσωπήσει νομικά το Δημόσιο απέναντι στην Ελληνικός Χρυσός δεν μπορούσε να μην εγείρει αντιδράσεις. Είναι αν μη τι άλλο αντιφατικό -αν όχι σκανδαλώδες- να ανατίθεται στον πρώην δικηγόρο και μέλος του ΔΣ της TVX Hellas να σταθεί απέναντι στην εταιρεία που καταστρέφει την περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, ενώ ο ίδιος διετέλεσε σημαντικό ρόλο στο να ανοίξει ο δρόμος στους προηγούμενους Καναδούς χρυσοθήρες.

Το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (ΠΜΔ), με επιστολή που υπογράφει ο Τόλης Παπαγεωργίου, απευθύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς Σταθάκη και Τσακαλώτο, καταγγέλλοντας τόσο την επιλογή του πρώτου να θέσει το θέμα υπό δικαστική διαιτησία, όσο και την επιλογή του δεύτερου, να αναθέσει την υπεράσπιση των συμφερόντων του δημοσίου στον κ. Δρυελλάκη.

Για το ΠΜΔ η διαδικασία της διαιτησίας, όταν αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να είναι άλλο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνδυασμό με την επιλογή του κ. Δρυελλάκη δημιουργούν υπόνοια διαπλοκής και αποτελούν πρακτική κατασκευής νομιμότητας.

Ακολουθούν εκτενή αποσπάσματα της ανοιχτής επιστολής του ΠΜΔ

 

Βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα

«(…) Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ., η επιλογή της «Δρυλλεράκης και Συνεργάτες» έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού ΠΕΝ κ. Σταθάκη στην οποία γίνεται επίκληση της μακροχρόνιας εμπειρίας της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρείας «σε υποθέσεις διαιτησίας ανάλογου αντικειμένου με την προκείμενη».

Θα θέλαμε σχετικά να θέσουμε υπ’ όψη σας τα εξής:

  1. Ο κ. Δρυλλεράκης ήταν ο δικηγόρος της TVX Hellas, πρώην ιδιοκτήτριας των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο διάστημα 1995-2003, και της «Χρυσωρυχεία Θράκης», πρώην ιδιοκτήτριας του έργου χρυσού Περάματος.
  2. Ο κ. Δρυλλεράκης ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της TVX Hellas και στη συνέχεια γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, σε όλα τα χρόνια της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Συνάδελφοι του κ. Δρυλλεράκη στην ΤVX ήταν τα περισσότερα από τα μετέπειτα υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός, μεταξύ των οποίων ο προηγούμενος CEO της, κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος και ο σημερινός CEO, κ. Δημήτρης Δημητριάδης – o πρώτος μάλιστα ήταν και στο ΔΣ της TVX Hellas, μαζί με τον κ. Δρυλλεράκη.
  3. Στην απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο του 1998 που επισυνάπτεται περιγράφεται η προσπάθεια τριών ατόμων που αυτοπροσδιορίζονταν ως Alpha Group, με δικηγόρο τον κ. Δρυλλεράκη, να πετύχουν την εξαγορά των χρεωμένων Μεταλλείων Κασσάνδρας το 1993 μέσω μιας ιδιωτικής συμφωνίας με την πιστώτρια Εθνική Τράπεζα, χωρίς διαγωνισμό. Η 116 σελίδων απόφαση του Καναδικού Δικαστηρίου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τις αδιαφανείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πωλήθηκαν τελικά τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην TVX Gold και για το ρόλο του κ. Δρυλλεράκη.

Χάρη στις διαπραγματεύσεις που έκαναν ο κ. Δρυλλεράκης και άλλα πρόσωπα με τη διοίκηση της Τράπεζας, οι τρεις αλλοδαποί ιδιώτες (Alpha Group) πέτυχαν να εξασφαλίσουν «το αποκλειστικό δικαίωμα να διαπραγματευθούν την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ από την Εκκαθαρίστρια, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, του μεγαλύτερου πιστωτή της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ.». Επιπλέον, η τράπεζα ανέλαβε να «προωθήσει την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που θα τα καταστήσει αυτά δυνατά , η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από το νέο Κοινοβούλιο». Η Alpha Group δηλαδή, μαζί με τη διοίκηση της Τράπεζας και τον κ. Δρυλλεράκη, μεθόδευαν και μια τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Εν συνεχεία, η Alpha Group συνεταιρίστηκε με την Καναδική TVX Gold για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των μεταλλείων.»

 

Μακριά σχέση με τα μεταλλεία της Χαλκιδικής

«(…) Η «μη εγκεκριμένη από το νόμο» εξαγορά των μεταλλείων μέσω ιδιωτικής συμφωνίας δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, όχι επειδή υποχώρησε κάποιος από τους εμπλεκόμενους, αλλά γιατί φαίνεται ότι προτιμήθηκε «να ευλογηθεί η συναλλαγή με έναν διαγωνισμό με προτιμώμενο υποψήφιο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση του Καναδικού δικαστηρίου. Την προκήρυξη στο διαγωνισμό συνέταξε κατ’ εντολή του κ. Πάχτα ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, σημερινός CEO της Ελληνικός Χρυσός. Η TVX τελικά – έχοντας προσλάβει στο μεταξύ για λογαριασμό της και τον κ. Δρυλλεράκη – ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού και απέκτησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αλλά «έριξε» τους συνεταίρους της και δεν τους έδωσε το συμφωνημένο ποσοστό.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο κ. Δρυλλεράκης έχει μακριά σχέση με τα μεταλλεία της Χαλκιδικής και τη σημερινή διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός. Η θητεία του στην TVX Hellas δημιουργεί κατά τη γνώμη μας ασυμβίβαστο: ο κ. Δρυλλεράκης δεν υπηρέτησε την ΤVX Hellas μόνο στα πλαίσια των δικηγορικών του καθηκόντων, αλλά και από τη θέση του μέλους ή του γραμματέα του διοικητικού της συμβουλίου. Κατά συνέπεια είχε προσωπικό συμφέρον από την εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο ταυτιζόταν με το συμφέρον της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και των λοιπών στελεχών της που είναι σήμερα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός. Για την Ελληνικός Χρυσός δεν θα μπορούσε να υπάρξει ευνοϊκότερη επιλογή δικηγόρου από το αντισυμβαλλόμενο – και πλέον αντίδικο – Ελληνικό Δημόσιο.

Επιπλέον τίθεται και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίον ο κ. Δρυλλεράκης άσκησε τη δικηγορία στην υπόθεση Alpha Group – TVX – Μεταλλεία Κασσάνδρας. Όπως αποκαλύπτεται μέσα από την απόφαση του Καναδικού δικαστηρίου που δικαίωσε την Alpha Group αποδίδοντάς της ένα ποσοστό των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ο δικηγόρος κ. Δρυλλεράκης λειτούργησε εν γνώσει του έξω από το πλαίσιο του νόμου προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτικά και τα δικά του προσωπικά συμφέροντα. Σχεδίαζαν μάλιστα, ο δικηγόρος και οι πελάτες του, να φέρουν το νόμο στα μέτρα τους, να βάλουν δηλαδή και τη Βουλή των Ελλήνων να νομοθετήσει υπέρ των ιδιωτικών τους συμφερόντων.

Χωρίς να αμφισβητούμε τις νομικές ικανότητες του κ. Δρυλλεράκη, είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου;»

 

Όταν φοβούνται το ΣτΕ, επιλέγουν διαιτησίες

«Η «αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων» εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2 – 3.5 της σύμβασης, δηλαδή:

– την υποχρέωση κατασκευής και λειτουργίας μονάδας μεταλλουργίας χρυσού

– την υποχρέωση έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου, μετά την έγκριση του συνόλου των τεχνικών μελετών και των προσαρτημάτων αυτών.

(…) Η απόρριψη της μελέτης μεταλλουργίας έχει τις εξής σοβαρότατες συνέπειες:

α) Είναι άκυρες η ΚΥΑ ΕΠΟ και οι εγκρίσεις τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας.

β) Δεν μπορεί να κατασκευαστεί η μονάδα μεταλλουργίας χρυσού. Δεν μπορεί να εγκριθεί το Επενδυτικό Σχέδιο. Παραβιάζονται τα άρθρα 3.2 και 3.4 της σύμβασης.

γ) Καταργείται οριστικά το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης για τον σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος που είναι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας μέσω καθετοποιημένης παραγωγής.

Η αδυναμία εκπλήρωσης της βασικότερης συμβατικής υποχρέωσης της Ελληνικός Χρυσός – και συνακόλουθα η αδυναμία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου – είναι γεγονός και είναι αποτέλεσμα της τεκμηριωμένης αδυναμίας εφαρμογής της μεθόδου flash smelting που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά. Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ανάγεται στην αδειοδοτική διαδικασία, περιβαλλοντική και τεχνική, και δεν αφορά τη σύμβαση μεταβίβασης. Η απόφαση απόρριψης της αίτησης θεραπείας είναι διοικητική πράξη και μπορεί να ακυρωθεί μόνο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ως εκ τούτου θεωρούμε, εμείς και η πλειοψηφία των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής που με αγωνία παρακολουθούν την υπόθεση, ότι:

– Η απόφαση του Υπουργού κ. Σταθάκη να θέσει σε δικαστική διαιτησία ένα ήδη κριθέν ζήτημα για το οποίο πλέον το μόνο αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι μια δόλια προσπάθεια ανατροπής της «απόφασης Σκουρλέτη», με στόχο τη συνέχιση της αποδεδειγμένα πλέον παράνομης και αντίθετης στο δημόσιο συμφέρον «επένδυσης».

– Η επιλογή του συγκεκριμένου δικηγόρου για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δημοσίου απέναντι στην Ελληνικός Χρυσός δημιουργεί την υπόνοια διαπλοκής και μιας «στημένης» διαδικασίας με εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα.

Μετά τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο «άθλημα» της κατασκευής νομιμότητας, διαπρέπει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.»

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!