Σοβαρές ευθύνες έχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η ανάδοχος κοινοπραξία

του Γιώργου Θεοδωρόπουλου*

 

Σε περιπέτεια μπαίνουν δυο σημαντικά έργα της Πιερίας. Η «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης» και «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Πέλεκα». Στις 26 Ιουνίου κοινοποιήθηκε στην Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) η από τις 8 Μαρτίου 2017 απόφαση (681/2017) του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης με την οποία κρίθηκε οριστικά ότι κωλύεται η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης – Β φάση» ποσού 11.787.712,20 ευρώ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Γ/ Πετρής ΑΤΕ – Αναστηλωτική ΑΤΕ». Η εν λόγω κοινοπραξία από 15/11/2016 εκτελεί αμμοληψίες στον ποταμό Πέλεκα για τις ανάγκες του έργου «Περιφερειακή οδός Κατερίνης».

Στις 31/10/2016 (Αρ.Πρωτ.18911) η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών κ. Τρύπωνα Αλεξιάδη και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μπαλάφα με την οποία δίνεται: Δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα, δάνειων υλικών από το ρέμα «Πέλεκας» στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση κοίτης και αποκατάσταση οριογραμμών και απόληψη υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Πέλεκα» στα διοικητικά όρια του Δήμου Κατερίνης και του Δήμου Δίου Ολύμπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.3463/2006. Η προαναφερόμενη ΚΥΑ θέτει ως «απαραίτητη προϋπόθεση της παραχώρησης την κατασκευή και ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου στο σύνολο του, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη και τους Περιβαλλοντικούς Όρους, εντός προθεσμίας δύο ετών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης».

Για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοίτης και αποκατάσταση οριογραμμών και απόληψη υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Πέλεκα» εξεδόθη στις 15/11/2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Ιωάννη Γιώργο με θέμα την Ανάθεση αρμοδιότητας μελέτης, δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου. Η Απόφαση αυτή ανακλήθηκε στις 21-12-2016.

 

Οι ανακολουθίες

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα (ΡΙΖΑΡΕΝ) επισήμανε τις παραπάνω ανακολουθίες και την προβληματική διαχείριση των έργων και ζήτησε ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα σοβαρά θέματα που είχαν προκύψει. Σε σύσκεψη που έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2017 στην Κατερίνη υπό την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κ. Σ. Μαυρίδου με την παρουσία του συλλόγου «Πρωτοβουλία για τον Ποταμό Πέλεκα» και άλλων συλλογικοτήτων της περιοχής, η ΡΙΖΑΡΕΝ τόνισε τα παρακάτω: Α) Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο της «Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» έχει προβλήματα νομιμότητας τα οποία είχαν εντοπιστεί με δύο αποφάσεις του τριμελούς Κλιμακίου και του πενταμελούς Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είχαν αποφασίσει ομόφωνα ότι κωλύεται η υπογραφή της. Επομένως η συνέχιση των εργασιών που αφορούσαν τεχνικό αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν είναι σύννομη.

Β) Δεν υπάρχει απόφαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοίτης και αποκατάσταση οριογραμμών και απόληψη υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Πέλεκα» καθώς και ένταξη του έργου σε Τεχνικό Πρόγραμμα, Χρηματοδότηση και Δημοπράτηση. Συνεπώς οι εργασίες στον Πέλεκα γίνονται κατά παράβαση της νομοθεσίας εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008).

Γ) Δεν υπάρχει δέσμευση του αναδόχου της «Περιφερειακής Οδού Κατερίνης», για την εξολοκλήρου εκτέλεση του έργου”Αντιπλημμυρική προστασία του Πέλεκα” όπως ρητά όριζε η ΚΥΑ.

Δ) Υπάρχει ορατός και βάσιμος κίνδυνος, να κριθεί οριστικά ότι κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και αποχώρησης της αναδόχου Κ/Ξ με αποτέλεσμα να μείνει ανολοκλήρωτη η Περιφερειακή Οδός Κατερίνης και ο Πέλεκας να μείνει στο έλεος των βροχοπτώσεων.

 

Οι παρεμβάσεις

Με την προτροπή του συλλόγου «Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα» κάναμε δυο επιτόπιες αυτοψίες τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2016 και διαπιστώσαμε τον «βιασμό» του Πέλεκα. Σημειώνουμε ότι από τις 2/12/2016 ο σύλλογος έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα Κατερίνης για την κατάσταση του ποταμού Πέλεκα, τους κινδύνους που εγκυμονούν λόγω των εργασιών αμμοληψίας που εκτελούνται από τον ανάδοχο του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης».

Προσπαθήσαμε να φέρουμε το θέμα στο περιφερειακό Συμβούλιο με την προβλεπόμενη από τον κανονισμό διαδικασία, με συλλογή υπογραφών των Περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης αλλά δεν κατέστη εφικτό διότι συμπληρώθηκαν 22 υπογραφές από τις 24 που απαιτούνται με ευθύνη της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης που δεν συνυπέγραψε.

Ακολούθησε τον Μάιο του 2016 ευρεία σύσκεψη που προκάλεσε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Γιώργος με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, τους προϊσταμένους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Στη σύσκεψη συμμετείχε και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ Σ. Μαυρίδου καθώς και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΚΜ, κ. Ν. Ιωάννου. Επαναδιατυπώσαμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας αλλά διαπιστώσαμε εφησυχασμό από την διοίκηση.

Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυστυχώς ήρθε η ώρα «μηδέν» και για τα δύο έργα.

Ο κίνδυνος αποχώρησης από τα έργα, της αναδόχου κοινοπραξίας, είναι ορατός και τα έργα είναι έρμαια των εκβιασμών της κοινοπραξίας. Τα δύο σημαντικά έργα πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ δηλαδή των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διακοπή των εργασιών θα οξύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Κατερίνης και θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, ακόμα και από μέτριες βροχοπτώσεις, για τον «βιασμένο» Πέλεκα. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει περάσει «γέφυρα» στο ΣΕΣ 2014-2020.Οι ευθύνες της διοίκησης του κ. Τζιτζικώστα είναι μεγάλες.

 

Υ.Γ.: Ο Πέλεκας είναι ο αρχαίος Λευκός Ποταμός όπου στις 22 Ιουνίου του 168 π.Χ. διεξήχθη η μάχη της Πύδνας.

 

* Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος Γιώργος είναι περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας με την Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!