Αρχική δρόμος της αριστεράς Σαφής ιδεολογική γραμμή | του Γιώργου Α. Λεονταρίτη

Σαφής ιδεολογική γραμμή | του Γιώργου Α. Λεονταρίτη

Γίνεται σοβαρή προσπάθεια από όλους τους συνεργάτες του εβδομαδιαίου αυτού εντύπου να δώσουν μια ποιότητα στον «Δρόμο της Αριστεράς σε καιρούς δύσκολους, ρευστούς και σύγχυσης»…

Κάτι ακόμα περισσότερο, που μάλλον οι περισσότεροι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει: Ο Δρόμος της Αριστεράς είναι η μοναδική Αριστερή εφημερίδα στη χώρα μας με σαφή ιδεολογική γραμμή. Ίσως αυτό φανεί εγωιστικό ή υπερβολικό σε κάποιους. Κι όμως, έτσι είναι. Διότι ο μεν Ριζοσπάστης έχει πάψει από χρόνια να είναι συνέχεια εκείνου που ήταν κάποτε. Μετεβλήθη σ’ ένα φτωχό κομματικό δελτίο. Η δε Αυγή εκφράζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάψει να έχει σχέση με την Αριστερά, αφού το κόμμα που υπηρετεί αποτελεί «εξάρτημα» του διεθνούς καπιταλισμού. Και μόνον ο τίτλος ξυπνά μελαγχολικές αναμνήσεις για το τι ήταν κατά το παρελθόν, και πού κατέληξε σήμερα. Υπάρχουν, βέβαια, και έντυπα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, αλλά αυτά αποτελούν μιαν άλλη κατηγορία.

Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι φίλοι, είναι ότι στις μέρες μας, οι δυσχέρειες (οικονομικές και άλλες) για να σταθεί μια εφημερίδα, είναι πολλαπλάσιες απ’ εκείνες περασμένων εποχών. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο: Ο Τύπος της Αριστεράς, έχει πάντα ευρύτερο χαρακτήρα. Ήταν το όργανο που όχι μόνο ενημέρωνε, αλλά καθοδηγούσε, ενέπνεε και εμόρφωνε το αναγνωστικό κοινό. Όργανο μάχης αλλά και πολιτικής και πνευματικής καλλιέργειας για τις μάζες.

Αυτή η εφημερίδα, είναι η μόνη που δείχνει τη σωστή πορεία, μακριά από παραχαράκτες, προκειμένου να μη χαθεί ο… δρόμος της Αριστεράς…

Σχόλια

Exit mobile version