Η δημιουργία Περιουσιολογίου είναι από τις βασικές διακηρύξεις του κόμματός μας, που αποσκοπεί στη θεμελίωση και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης. Του Δημήτρη Ρούτου*

Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και εσωκομματικά, πολύ δε περισσότερο για τα μέλη του κόμματος που πρόκειται να διεκδικήσουν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Προς το σκοπό αυτό προτείνω το παρακάτω άρθρο να προστεθεί στο τέταρτο κεφάλαιο του Καταστατικού του κόμματος.

Κεφάλαιο Τέταρτο
Αιρετές θέσεις και δημόσια αξιώματα
Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ που θέτουν υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα (περιλαμβάνεται o στενός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και η Τ.Α. για αιρετές και μη θέσεις), υποχρεούνται να υποβάλουν πριν τη δημοσιοποίηση της υποψηφιότητάς τους, πλήρη περιουσιακή κατάσταση (ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καταθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές σε πάσης μορφής εταιρίες εισηγμένες ή μη σε Χρηματιστήριο, συμμετοχές σε οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατοχή χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων, έργα τέχνης μεγάλης αξίας, κατοχή παραγώγων χρηματιστηριακών προϊόντων και οποιοδήποτε άλλο σημαντικό στοιχείο ενεργητικού), στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του κόμματος. Επίσης, αναλυτική αιτιολόγηση της περιουσιακής τους κατάστασης. Η παραπάνω υποβολή στοιχείων θα γίνεται σε υποδείγματα που θα ετοιμάζει η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου αφού ελέγξει την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγκρίνει τις υποψηφιότητες και υποβάλλει σχετικό έγγραφο στην Κ.Ε. του κόμματος. Η Κ.Ε. επικυρώνει τις υποψηφιότητες και ενημερώνει σχετικά το υποψήφιο μέλος του κόμματος και την Οργάνωση Μελών στην οποία ανήκει.
Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται επαρκώς η περιουσιακή του κατάσταση και αφού προηγηθεί η παροχή διευκρινήσεων από το υποψήφιο μέλος, η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου υποβάλλει στην Κ.Ε. του κόμματος αιτιολογημένη γνώμη απόρριψης της υποψηφιότητας για δημόσια αξιώματα. Η Κ.Ε. του κόμματος έχει την τελική ευθύνη για την απόρριψη ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του κόμματος.

* Ο Δημήτρης Ρούτος
είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
 Νεάπολης-Συκεών

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!