Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η πρώτη, μετά τις εκλογές, παναττική συνέλευση του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική και η συζήτηση κύλησε με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, όπως και σε όλες τις μέχρι τώρα διαδικασίες που προηγήθηκαν (8 συγκεντρώσεις των τομέων της Αττικής).

Κοινή διάθεση ήταν να συνεχιστεί το εγχείρημα του Μετώπου, ενώ ιδιαίτερα απασχόλησε τους συμμετέχοντες το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της απόφασης της παναττικής συνέλευσης του Μετώπου:
Η Συνέλευση του «Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής» και του περιφερειακού Συνδυασμού «Ελεύθερη Αττική», που συνήλθε στην Αθήνα στις 27/11/2010, για να εκτιμήσει το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών και την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα, αποφάσισε τα παρακάτω:
1.Συνέχιση της παρουσίας και δράσης της «Ελεύθερης Αττικής»:
α) Με λειτουργία των Συνελεύσεων στις 8 περιφερειακές ενότητες.
β) Με συγκρότηση ευέλικτης και λειτουργικής επιτροπής από τον περιφερειακό σύμβουλο που θα μας αντιπροσωπεύει, και από έναν ή μια εκπρόσωπο από κάθε περιφερειακή ενότητα. Το συντονιστικό θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των θεμάτων της περιφέρειας, τις παρεμβάσεις στα όργανα της περιφέρειας, τη σύνδεση και συνεργασία με τα μαζικά κινήματα, τις δημοτικές παρατάξεις κ.λπ.
γ) Με τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Επιστημονικής Στήριξης που συνέταξε το πρόγραμμά μας, της ιστοσελίδας μας και του Γραφείου Τύπου.
δ) Με τη διεκδίκηση γραφείων από την Περιφέρεια Αττικής.
ε) Η συνέλευση θεωρεί ότι η εκπροσώπηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει καταρχάς να γίνει από το σύντροφο Αλέκο Αλαβάνο, με πρόβλεψη εναλλαγής στη συνέχεια.
2. Συνέχιση και ανάπτυξη της δράσης και λειτουργίας του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής. Όχι ως κόμματος, αυτό δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μας, αλλά ως Ανοικτού Πολιτικού Σχεδίου.
Σκοπός είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ευρύτατου μετώπου όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που αγωνίζονται για την ανατροπή της κυβέρνησης, την απαλλαγή του λαού και της χώρας από τα δεσμά που μας επιβάλουν το ΔΝΤ και η Ε.Ε., την εναλλακτική ριζοσπαστική λύση. Έχουμε ως πολιτικό κεκτημένο τα 10 σημεία που προτάθηκαν στη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις μας όπως διατυπώνονται στα κείμενα της Ελεύθερης Αττικής.
3.Σύγκληση μέσα στον Γενάρη 2011 πανελλαδικής συνέλευσης του «Μετώπου» με θέματα:
α) Διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων με τη μορφή διακήρυξης και κύριες κατευθύνσεις αα) το πρόβλημα του χρέους, ββ) την παραγωγική ανασυγκρότηση, με αιχμή την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, που αποτελούν τη βασική παραγωγική δύναμη της χώρας και γγ) το πρόβλημα της δημοκρατίας και της πολιτικής διεξόδου. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται 5μελής επιτροπή που θα διαμορφώσει το σχέδιο.
β) Τη δημοκρατική συγκρότηση του «Μετώπου», με τη διαμόρφωση στοιχειωδών αρχών λειτουργίας του και εκλογή οργάνου από τη Συνέλευση.
γ) Μέχρι την σύγκληση της πανελλαδικής συνέλευσης του Γενάρη, η συνέλευση αποφασίζει να λειτουργήσει Προσωρινό Συντονιστικό. Αποτελείται από τους 8 υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες ( ή κάποιον άλλο αντιπρόσωπο αν αποφασίσει διαφορετικά κάποια αντιπεριφέρεια ) και τους Αλέκο Αλαβάνο, Νίκο Γαλάνη, Γιάννη Θεωνά, Αντώνη Νταβανέλλο, Γιώργο Σαπουνά, Δήμο Τσακνιά και με τη δυνατότητα να συμπληρωθεί για αυτό το χρονικό διάστημα με έναν ή δύο συντρόφους.
δ) Την άμεση εκκίνηση καμπάνιας του Μετώπου στο θέμα του χρέους με την κωδικοποίηση των θέσεων μας, με βάση και τις νεότερες εξελίξεις, και την προώθησή τους απευθείας στον κόσμο της εργασίας και της ανεργίας.
στ) Την επαφή με φίλους και φίλες πανελλαδικά που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Μέτωπο.
4. α) Τα μέλη της Συνέλευσης, που είμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουμε τη βαθιά κρίση του χώρου. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα ανασυγκρότησης και δημιουργικής προσφοράς του ΣΥΡΙΖΑ σε μια μετωπική σύγκλιση ευρύτατων δυνάμεων. Αυτή δεν μπορεί να προέλθει από τη συνέχιση άγονων διεργασιών κορυφής. Μπορεί να προέλθει μόνο από τα μέλη του.
Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να συνέλθει το αργότερο μέχρι το τέλος Γενάρη η 4ης Πανελλαδική Σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα κατατεθούν οι διάφορες απόψεις και θα ληφθούν οι αποφάσεις στη βάση της αρχής «ένα μέλος, μία ψήφος».
β)Τα μέλη της Συνέλευσης, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, θα πάρουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την προσέγγιση δυνάμεων που απελευθερώνονται από το κόμμα αυτό και που ούτε επιβαρύνονται από σκιές του παρελθόντος, ούτε διαπλέκονται με κέντρα του συστήματος στον επικοινωνιακό ή οικονομικό χώρο.
γ) Το ίδιο ακριβώς βάρος με τα δύο προηγούμενα αφορά σε ριζοσπαστικές οργανώσεις, ομάδες, κινήσεις που ούτε συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε προέρχονται από τον σοσιαλιστικό χώρο αλλά κινούνται στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, της κοινωνικής διαμαρτυρίας, του οικολογικού ριζοσπαστισμού. Θα επιδιώξουμε την επικοινωνία μαζί τους και διερεύνηση της δυνατότητας για κοινές δράσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας.
δ) Θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία συνάντησης, επικοινωνίας, συζήτησης της αριστεράς και του ριζοσπαστισμού όπως το Αριστερό Βήμα Διαλόγου, αυθεντικές προοδευτικές περιφερειακές και δημοτικές κινήσεις, ενωτικές εργατικές πρωτοβουλίες κ.λπ.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!