Η λίστα που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση συναντά την έντονη αμφισβήτηση “θεσμών” και δανειστών, παρόλο που θέτει στόχο πλεονάσματος άνω του 3%, ενώ προβλέπει 1,5 δισ. ευρώ έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και μεταφέρει τη δέσμευση της νέας διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ ότι “όλες οι υπάρχουσες συμβάσεις θα τιμηθούν” και “όλες οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει θα συνεχιστούν”.

“Θεσμοί” και δανειστές βλέπουν “ασάφεια” και στις νέες προτάσεις, εγκαλούν την κυβέρνηση για ελλιπή τεκμηρίωση σε σχέση με τα έσοδα, ενώ προβάλλουν ενστάσεις για τις προτεινόμενες δαπάνες και επιμένουν για αλλαγές σε εργασιακά και συνταξιοδοτικό.

Η λίστα δημοσιεύτηκε ολόκληρη από τους Financial Times (εδώ) και μπορείτε να την δείτε πιο κάτω μεταφρασμένη στα ελληνικά.

 

Ελληνικές μεταρρυθμίσεις

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup 20/02/2015

1. Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει για πρώτη φορά μια περίληψη των μεταρρυθμίσεων και των νομοσχεδίων στα οποία πρέπει να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση βάσει της συμφωνίας της 20η Φεβρουαρίου του 2015 για την επέκταση της δανειακής σύμβασης.

Παρουσιάζεται στους ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας ως ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της τελικής αναθεώρησης του παρόντος διακανονισμού μέχρι τη συμφωνηθείσα ημερομηνία, τα τέλη του Απριλίου 2015.

Στο μεσοδιάστημα η ελληνική κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να μοιραστεί τα πλήρη στοιχεία των τεχνικών προσαρμογών, που βασίζονται στις δημοσιονομικές προβλέψεις. Παράλληλα με το πλεονέκτημα της τεχνογνωσίας αλλά και την πρακτική εμπειρία των συνεργατών της, μπορεί να περιορίσει και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις εκτιμήσεις.

Ο μεγαλύτερος στόχος του παρόντος εγγράφου είναι, σε πρώτη φάση, να ξεκλειδώσει η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της αλλά και να ανταποκριθεί στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να μπορεί και πάλι να εκδώσει ομόλογα στις ελληνικές τράπεζες και να χρησιμοποιηθούν ως αντίκρισμα από την ΕΚΤ.

Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτά τα βήματα είναι οι πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να ξεκινήσει η ανάκαμψη από την κρίση των τελευταίων έξι ετών, οι συνέπειες της οποίας είναι ορατές και γνωστές σε όλους.

Η Ελληνική Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι ένα υπερήφανο και αμετάκλητο μέλος της Ευρωζώνης.
Ωστόσο, η βιωσιμότητα της Ένωσης, και ιδίως του κοινού νομίσματος, είναι πλέον υπό αμφισβήτηση στο μυαλό πολλών Ελλήνων πολιτών, όπως ισχύει και για πολλούς από τους ευρωπαίους εταίρους μας.

Το ερώτημα που απασχολεί όλους εμάς τους Ευρωπαίους είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη. Είναι αναγκαίο την παρούσα χρονική στιγμή, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να ξεπεράσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να σφυρηλατήσουμε μια νέα σχέση μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, την επίλυση, τον αμοιβαίο σεβασμό και μια νέα ελπίδα για κοινή πρόοδο.

Επείγει το να κλείσουν τα βιβλία του προηγούμενου προγράμματος με την ταχεία ολοκλήρωση της τελικής αναθεώρησης, έτσι ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της να μπορούν να προχωρήσουν σε νέες διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσει μια νέα εταιρική σχέση καθώς και να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο για την εξέλιξη και την ανάπτυξη στην Ελλάδα.

2. Μακροοικονομικό και Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται για την ελληνική οικονομία στο 1,4% για το 2015 και 2,9% για το 2016.

Και οι δύο προβλέψεις είναι χαμηλότερες από εκείνες που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό για το 2015 (2,9%) και το Πρόγραμμα για το 2016 (3,7%).

Ειδικότερα, το νέο σενάριο εκτιμά καθυστέρηση της κατανάλωσης και των επενδυτικών σχεδίων στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2015 λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και στη συνέχεια ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, ενώ η αβεβαιότητα θα υποχωρήσει το 2016.

Δημοσιονομικές Προβλέψεις

Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικής, το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον είναι σύμφωνο με ένα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα του 1,2% για το 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των μέτρων για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και για να αυξηθούν τα έσοδα για το 2015 που ανέρχονται σε 4.700.000.000 ευρώ , το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2015 θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το άνοιγμα κάποιων δημοσιονομικών περιθωρίων.

Η φορολογική διοίκηση στην Ελλάδα πλήττεται εδώ και δεκαετίες από μια χαλαρή νομοθεσία, πρωτόγονες τεχνολογίες και αδυναμίες στην επιβολή τους, που μαζί έχουν καλλιεργήσει ένα κλίμα μη συμμόρφωσης.

Αυτό με τη σειρά του επιβάλλει υψηλές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τους φόρους που εμπίπτουν στην κατανάλωση και την περιουσία και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να αποφευχθεί, καθώς σε περιόδους οικονομικής καχεξίας θεωρείτε ως μια ακραία φορολογική πίεση επί του γενικού πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αύξηση άτυπου χαρακτήρα, φοροδιαφυγή και ένα μεγάλο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των καθυστερημένων φόρων, οι περισσότεροι από τους οποίους καθίστανται ανείσπρακτες απαιτήσεις όσο περνάει ο καιρός.

Η νέα κυβέρνηση έχει επίγνωση ότι αυτός ο κύκλος της μη-συμμόρφωσης καθώς και η φορολογική πίεση πρέπει να σπάσει, και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να σφυρηλατηθεί ένα νέο σύστημα αποτελεσματικής και
απρόσκοπτης φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό, οι φορολογικές προτάσεις της νέας κυβέρνησης επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές εμπειρίας στις χώρες εταίρους σε ένα μεγάλο φάσμα των φορολογικών πολιτικών.

Κάθε μια από αυτές μπορεί να είναι σχετικά μικρή σε άμεσα εισπραχθέντα έσοδα, αλλά και τα μελλοντικά έσοδα σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε αβεβαιότητα.

Ωστόσο, η διεξοδική και εκτεταμένη προσέγγιση που βασίζεται, θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι στο σύνολό τους τα σημαντικά έσοδα θα είναι προσεχείς.

Πιο σημαντικό, είναι ότι η συνολική μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, θα θέσει τις βάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα στο μέλλον και, ως εκ τούτου θα υπάρξει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει.

Aνάγκες χρηματοδότησης

Στο βασικό σενάριο της κυβέρνησης, στο οποίο δεν προβλέπετε καμία αλλαγή πολιτικής, οι ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας ανέρχεται σε περίπου 19 δισ. ευρώ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το έλλειμμα στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 των 270,9 δις. μεταφέρθηκε στο 2015 και καλύφθηκε από τα αποθεματικά ρευστότητας του Γενικού Κράτους.

 

Λίστα - Πίνακας

(πατήστε για να δείτε τον πίνακα σε μεγαλύτερο μέγεθος)

 

Φορολογία

Εντατικοποίηση των ελέγχων στις λίστες τραπεζικών εμβασμάτων και offshore οντοτήτων

a. Παρούσα κατάσταση: Η κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία της οριστικοποίησης των ελέγχων τραπεζικών εμβασμάτων. Αυτός ο έλεγχος θα βοηθήσει στο να εντοπιστούν αφορολόγητα εισοδήματα, το οποίο πιθανώς θα είναι και μία σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων. Το ίδιο ισχύει και για τη λίστα των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι έχουν καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Επίσης, υπάρχουν 500 εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες αφορούν ελέγχους που ολοκληρώθηκαν από το 2013, αλλά οι αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί, αφού υπάρχει νομοθεσία η οποία καθορίζει πως υπάρχουσες υποθέσεις πρέπει να επανελεχθούν από τις ΔΟΥ.

b. Προτεινόμενα μέτρα: Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα συνδυάσει βάσεις δεδομένων τραπεζικών εμβασμάτων και τις αντίστοιχες των φορολογικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ.

-Ενδυνάμωση της δυνατότητας του τραπεζικού τομέα για την εύρεση δεδομένων και την βελτίωση των συστημάτων ανάλυσης ρίσκου, με τη βοήθεια των ειδικών της Ελληνικής κυβέρνησης στον ΟΟΣΑ.
– Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει εντοπίσει ένα σύνολο 5 επιπλέον μέτρων για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου. Οι λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής είναι στην ευχέρεια των Θεσμών και προς συζήτηση.
-Αυτή η πολιτική είναι ένα μέρος ενός εκ των αντικειμένων των Οκτώ-Νομοσχεδίων-Δράσεων- Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Eight-Bills-Actions-Structural Reforms /EBASR) που θα εισαχθούν λίαν συντόμως.

c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ΣΔΟΕ
d. Xρονοδιάγραμμα: Δεύτερο τρίμηνο του 2015
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων.: 725 με 875 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2015. 1 δισ. από το 2016 και έπειτα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των εκτιμήσεων μπορούν να δοθούν από την ΓΓΔΕ.

3.2 Καταπολέμηση παράνομου εμπορίου πετρελαίου, προϊόντων καπνού και αλκοόλ.

a. Παρούσα κατάσταση: H παράνομη εισαγωγή πετρελαίου, προϊόντων καπνού και αλκοόλ θα στοχοποιηθεί. Στο παρελθόν υπήρξαν διασπασμένες ενέργειες για την καταπολέμηση του παραεμπορίου αλλά δεν λειτούργησαν.

b. Προτεινόμενα μέτρα: Η στελέχωση και η λειτουργία των Κινητών Μονάδων Τελωνειακού Ελέγχου με ελεγκτές, έτσι ώστε να μπορούν να διεξάγουν ελέγχους σε καθημερινή και ολοήμερη βάση (24/7). Περαιτέρω συνεργασία και βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους. Η ΓΓΔΕ έχει προσδιορίσει ένα σετ 11 επιπλέον μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής είναι στην ευχέρεια των Θεσμών και προς συζήτηση.

c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ, ΣΔΟΕ

d. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος αυτού του έτους μέχρι και το δεύτερο μισό του 2015.

e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Από 250 έως 400 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2015. 400 εκατομμύρια ευρώ από το 2016 και έπειτα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των εκτιμήσεων μπορούν να δοθούν από την ΓΓΔΕ.

3.3 Εφαρμογή της νομοθεσίας για το Transfer Pricing

a. Παρούσα κατάσταση: Η Ελλάδα καθυστέρησε την εφαρμογή των Οδηγιών για το Transfer Pricing Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, που είχε δοθεί από το ΟΟΣΑ. Η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη σύναψη των Αdvance Pricing Agreements (APA) / Προσυμφωνιών Τιμολόγησης
b. Προτεινόμενα μέτρα: Η καινούρια νομοθεσία (Νόμος 4321/2015, Άρθρο 21), σύμφωνα με τον οποίο δαπάνες που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης Τransfer Pricing θα επιβαρύνθούν εκ των προτέρων τον εταιρικό φόρο του ποσοστού του 26%.
-Εισαγωγή Φόρου επί των κερδών των Παρεκκλίνουσων τιμών όπως έγινε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
-Συνεργασία με το ΟΟΣΑ, τους ειδικούς της Τask Force για την Ελλάδα, και τους Ευρωπαίους εταίρους για την διευκόλυνση της μεθόδου υλοποίησης των κατευθυντήριων γραμμών. Επίσης, συνεργασία η οποία θα διευκολύνει τις μελέτες των γκρίζων σημείων και των επιχειρήσεων οι οποίες υπερ-εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες μέσω συναλλαγών εντός του ομίλου.

c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ

d. Χρονοδιάγραμμα: Δεύτερο τρίμηνο του 2015

e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Από 40 μέχρι 60 εκατομμύρια ευρώ το 2015. 400 εκατομμύρια από το 2016 και έπειτα. Οι λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής είναι στην ευχέρεια των Θεσμών και προς συζήτηση.

3.4 Εισαγωγή λοταρίας στην απόδοση του ΦΠΑ

a. Παρούσα κατάσταση: Η φοροδιαφυγή παίρνει τη μορφή μή έκδοση αποδείξεων, κάτι το οποίο αποκρύπτει την τελική αξία της συναλλαγής. Οι καταναλωτές πολλές φορές συνεργάζονται με τους εμπόρους για τη μή έκδοση αποδείξεων, για να αποφύγουν να πληρώσουν το ΦΠΑ. Με τον τρόπο της λοταρίας θα δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο για αποχή από τις προαναφερθείσες πρακτικές.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Εφαρμογή συστήματος λοταρίας η οποία θα ανταμείβει τους πελάτες οι οποίοι θα ζητούν έκδοση απόδειξης, κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη στην Πορτογαλία, Σλοβακία, και Μάλτα. Στενή συνεργασία και βοήθεια από τις φορολογικές αρχές σε αυτές τις χώρες, μεταξύ άλλων, που θα επισπεύσουν αυτή την διαδικασίας.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Δεύτερο τρίμηνο του 2015
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Από 270 έως 600 εκατομμύρια στο 2015. 590 εκατομμύρια από το 2016 και έπειτα. Οι λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής είναι στην ευχέρεια των Θεσμών και προς συζήτηση.

3.5 Καταπολέμηση Φορολογικής Απάτης

a. Παρούσα κατάσταση: Σύμφωνα με μία έρευνα από τις φορολογικές αρχές του Βελγίου, η Ελλάδα θα μπορούσε να προσκομίσει περίπου 1 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της Φορολογικής Απάτης. Η ΓΓΔΕ είναι αφοσιωμένη στην καταπολέμηση της Φορολογικής Απάτης . Συγκεκριμένα, οι αρχές του Βελγίου και της Ελλάδος συνεργάζονται στενά για τον εντοπισμό Φορολογικής Απάτης στην Ελλάδα, μέσω της χρήσης ενός ειδικού συστήματος που αναλύει τα social networks (κοινωνικά δίκτυα). Το σύστημα είναι το “SNA” από το SAS Institute.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Ενδυνάμωση και υποστήριξη της ειδικής Μονάδας καταπολέμησης Φορολογικής Απάτης, της ΥΕΔΔΕ.
-Η ΓΓΔΕ σκοπεύει να αναζητήσει κεφάλαια για την αγορά του λογισμικού SNA, πιθανώς μέσω του Siemens Settlement Fund. Με το SNA, η ειδική μονάδα καταπολέμησης Φορολογικής Απάτης θα έχει τη δυνατότητα να αναλύει και να αποκαλύπτει μεγάλα και μικρά δίκτυα απάτης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
-Στενή συνεργασία με τις Φορολογικές Αρχές του Βελγίου για την σωστή και έγκαιρη εφαρμογή του λογισμικού SNA.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Δεύτερο τρίμηνο του 2015.
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: 350 έως 420 εκατομμύρια ευρώ το 2015. 420 εκ. ευρώ από το 2016 και έπειτα. Οι λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής είναι στην ευχέρεια των Θεσμών και προς συζήτηση.

3.6 Βελτίωση του Μηχανισμού Είσπραξης του ΦΠΑ
a. Παρούσα κατάσταση: Η είσπραξη του ΦΠΑ αντιμετωπίζει εμπόδια λόγω χαμηλού ποσοστού ηλεκτρονικών πληρωμών σε καθημερινή βάση.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Προτείνεται η βελτίωση του Μηχανισμού, μέσω μοντέλου πληρωμής βασισμένου σε δόσεις, σύμφωνα με ην ειδική μελέτη του PwC, διατεταγμένη από το TAXUD.
-Β2Β (συναλλαγές άνω των 500 Ευρώ), και η πλειονότητα των Β2C (συναλλαγές άνω των 1500 ευρώ) που βάση νόμου θα πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, θα εισαχθούν στην μέθοδο πληρωμής με δόσεις.
-Στενή συνεργασία με την TAXUD για την εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής του μοντέλου των δόσεων.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Δεύτερο τρίμηνο του 2015
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Ένα πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μέσα στο 2015. Βασιζόμενο σε αυτό η ΓΓΔΕ θα μπορέσει να υπολογίσει μελλοντικά έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν.

3.7 Βελτίωση παρακολούθησης της ψηφιακής οικονομίας
a. Παρούσα κατάσταση: Η ΓΓΔΕ έχει συστήσει μία ειδική μονάδα η οποία επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ θα εντείνει ελέγχους σε εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν μοντέρνα επιχειρηματικά μοντέλα, για να σιγουρευτούν πως οι πρακτικές τους συνάδουν με τον ΟΟΣΑ.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Εισαγωγή νομοθεσίας που θα επιτρέπει στη ΓΓΔΕ να φτιάχνει ψεύτικα προφίλ τα οποία μετά θα κάνουν συναλλαγές με ψηφιακές επιχειρήσεις ύποπτες Φοροδιαφυγής.
-Στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την εφαρμογή ενός Πλάνου Δράσης επί του Base Erosion and Profit Shifting το οποίο θα εφαρμοστεί στα Ελληνικά δεδομένα.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Δεύτερο τρίμηνο του 2015
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Βασιζόμενη στη συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, η ΓΓΔΕ θα μπορέσει να υπολογίσει μελλοντικά έσοδα.

3.8 Βελτίωση του Κρατικού μηχανισμού είσπραξης εσόδων
a. Παρούσα κατάσταση: Περίπου το 85% των καθυστερούμενων είναι μη εισπράξιμο, λόγω του χρόνου που έχει περάσει από την εκτίμησή των, την πιθανή χρεοκοπία του φορολογούμενου, περιπτώσεις χρεωμένων δημοσίων επιχειρήσεων ή κλειστών -πιά- επιχειρήσεων, και σε μερικές περιπτώσεις το αδικαιολόγητα μεγάλο συσσωρευμένο ποσό του προσδιορισθέντος φόρου, όπως και των προσαυξήσεων, προστίμων και ποινών αυτού
b. Προτεινόμενα μέτρα: Αναθεώρηση του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) όπως επίσης και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στον οποία βασίζεται ο ΚΕΔΕ. Αυτό θα βοηθήσει στην εκκαθάριση του υπολοίπου παλαιών μη-εισπράξιμων χρεών, συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που διαχειρίζεται η Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών.
-Επικέντρωση στο εισπράξιμο χρέος παράλληλα με την εφαρμογή νέων εργαλείων είσπραξης (σταδιακή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης κρατήσεων, ηλεκτρονική κατάσχεση μισθών και αναθεώρηση του νόμου περί κατάσχεσης τραπεζικών θυρίδων και χρηματοκιβωτίων, μεταξύ άλλων)
-Η ΓΓΔΕ έχει εντοπίσει ένα σετ 7 επιπλέον μεταρρυθμίσεων για την πραγματοποίηση αυτής της πολιτικής. Οι λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής είναι στην ευχέρεια των Θεσμών και προς συζήτηση. Ειδική σημασία πρέπει να δοθεί για την πλήρη στελέχωση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών.
-Αυτή η πολιτική είναι μέρος του EBASR-4.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Σταδιακή εφαρμογή μεταξύ του 2015 έως και 2017
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Από 225 μέχρι 235 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Τεχνικές λεπτομέρειες των υπολογισμών είναι διαθέσιμες από τη ΓΓΔΕ.

3.9 Σχέδιο Δόσεων
a. Παρούσα κατάσταση: Η δυνατότητα είσπραξης των νέων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πραγματικά αδύναμη (13%), και τα καθυστερούμενα αυξάνονται εδώ και 2 χρόνια, στην τάξη του 1 δισ. ευρώ το μήνα. Πάνω από 3.5 εκατομμύρια φορολογούμενων δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Τροποποίηση της νομοθεσίας για την αποπλήρωση των καθυστερούμενων φόρων και κοινωνικών ασφαλίσεων. Αποποινικοποίηση των χαμηλόμισθων χρεωμένων πολιτών με μικρές υποχρεώσεις, για την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους από την επίσημη οικονομία.
-Στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών προσαρμοσμένων στην πραγματικότητα της χώρας, ακολουθώντας το πλαίσιο της έκθεσης “Working Smarter in Tax Debt management” για την ενδυνάμωση των διαδικασιών επιβολής.
-Αυτή η πολιτική είναι μέρος του EBASR-4.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Ήδη υπάρχει ως νόμος, και θα εφαρμοστεί μέσα στο 2015.
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Από 300 έως 400 εκατομμύρια ευρώ το 2015. 400 εκ. ευρώ από το 2016 και έπειτα. Τεχνικές λεπτομέρειες των υπολογισμών είναι διαθέσιμες από τη ΓΓΔΕ.

 3.10 Ενίσχυση της μονάδας επίλυσης εσωτερικών φορολογικών διαφορών

a. Παρούσα κατάσταση: Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο επηρεάζει τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης και την συλλογή φόρων σε συγκεκριμένο και μεγάλο αριθμό φορολογικών υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν για εκδίκαση. Το δικαστικό σύστημα βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση αφού πολλές υποθέσεις έχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2014, οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ήταν 63.999.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Ενδυνάμωση της μονάδας επίλυσης εσωτερικών φορολογικών διαφορών μέσα στη ΓΓΔΕ.
-Ανασκόπηση υπάρχουσας νομοθεσίας από το προσωπικό της ΓΓΔΕ με σκοπό την διευκόλυνση επίλυσης υποθέσεων.
-Αυτή η πολιτική είναι μέρος του EBASR-6.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Δεύτερο Τρίμηνο 2015.
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Καμία δημοσιονομική αλλαγή, βάση των προκαταρκτικών υπολογισμών της ΓΓΔΕ. Αναμένεται ενίσχυση και προώθηση εθελοντικής συμμόρφωσης.

3.11 Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής που σχετίζεται με ποινικές διώξεις

a. Παρούσα κατάσταση: Νομικές διατάξεις για την ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή πρέπει να μεταποιηθούν για να διαφοροποιηθούν οι φορολογούμενοι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να αποπληρώσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες, από αυτούς που συνειδητά φοροδιαφεύγουν σε μεγάλο βαθμό. Για τους τελευταίους, όταν αποφασιστεί πως όντως πρόκειται για ποινικό αδίκημα, τότε θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την δίωξη, χωρίς τη δυνατότητα του διωκόμενου να προβεί σε συμβιβασμό με τις φορολογικές υπηρεσίες.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Υλοποίηση μίας γεφυρωτικής αλλαγής στον νόμο 4174/2013, ο οποίος επιτρέπει σε υποθέσεις φοροδιαφυγής λόγω μη δήλωσης αποδοχών ή δήλωσης λανθασμένων(μικρότερων) αποδοχών, με δόλο παραπλάνησης των φορολογικών αρχών ή μη πληρωμή ΦΠΑ.
-Όταν οι ποινική δίωξη ενεργοποιηθεί, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα του Κέντρου Φορολογικής Πολιτικής και την υπόθεση θα διαχειρίζεται μόνο το ποινικό δικαστήριο. Οι ποινικές διαδικασίες δεν θα επηρεάζονται από την προσφυγή του φορολογούμενου στη διευκόλυνση επίλυσης διαφορών της φορολογικής διοίκησης ή μέσω προσφυγής σε διοικητικά δικαστήρια.
-Αυτή η πολιτική είναι μέρος του EBASR-3.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ και Υπουργείο Δικαιοσύνης
d. Χρονοδιάγραμμα: Δεύτερο τρίμηνο του 2015
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Καμία δημοσιονομική αλλαγή, βάση των προκαταρκτικών υπολογισμών της ΓΓΔΕ. Αναμένεται ενίσχυση και προώθηση εθελοντικής συμμόρφωσης.

3.12 Πρωτοβουλίες για αύξηση των εσόδων

a. Παρούσα κατάσταση: Πρέπει να υπάρξει ποικιλία ενεργειών για τη συλλογή φόρων προηγούμενων ετών. Η αποτυχία συλλογής φόρων για πολλά χρόνια ήταν το αποτέλεσμα λειτουργικών ανεπαρκειών ή λόγω έλλειψης δεδομένων.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Επιβολή συλλογής του ειδικού τέλους επιχειρήσεων για το 2013. Το 2014, το σύνολο αυτού του τέλους έφτασε τα 190 εκ. ευρώ, 70% των οποίων μπορούν να συλλεχθούν.
-ΚΤΕΟ: Έσοδα θα μπορούσαν να συλλεχθούν από νομοθεσία που θα επιτρέπει σε κατόχους οχημάτων να πληρώσουν το τέλος, με ή με μικρό πρόστιμο.
-Η ΓΓΔΕ έχει εντοπίσει ένα σύνολο 4 επιπλέον ρυθμίσεων για να πραγματοποιήσουν αυτόν τον στόχο. Οι λεπτομέρειες αυτών των ρυθμίσεων μπορούν να συζητηθούν με τους Θεσμούς
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος μέχρι Δεύτερο μισό του 2015
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Από 435 έως 450 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Τεχνικές λεπτομέρειες των υπολογισμών είναι διαθέσιμες από τη ΓΓΔΕ.

3.13 Εφαρμογή φορολόγησης Τηλεοπτικών διαφημίσεων

a. Παρούσα κατάσταση: Ένας νόμος ψηφίστηκε το 2010, θεσπίζοντας έναν φόρο 20% σε έσοδα από τηλεοπτικές διαφημίσεις. Παρόλα αυτά η εφαρμογή του έχει ανασταλεί συνεχόμενα μέσω εγκυκλίων της ΓΓΔΕ. Η τελευταία αναστολή συνέβη στις 21 Ιανουαρίου του 2015.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Νομοθεσία η οποία ακυρώνει την αναστολή της 21ης Ιανουαρίου 2015, και οδηγεί στην άμεση εφαρμογή του νόμου.
-Στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τους Ευρωπαίους Εταίρους για την ανάλυση της πιθανότητας επέκτασης αυτού του νόμου στις ψηφιακές διαφημίσεις.
c. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: Υπουργείο Οικονομικών, ΓΓΔΕ
d. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015
e. Ποσοτικοποίηση δημοσιονομικών επιπτώσεων: Από 50 έως 70 εκ. ευρώ το 2015. . Τεχνικές λεπτομέρειες των υπολογισμών είναι διαθέσιμες από τη ΓΓΔΕ.

3.14. Φόρος πολυτελείας

Α. Παρούσα κατάσταση: Αυτός ο φόρος ήδη αφορά τους κατόχους πολυτελών ειδών (ή κεφαλαίων όπως τα ΙΧ, πισίνες, σκάφη)
b. Προτεινόμενα μέτρα: Αύξηση των σχετικών φορολογικών συντελεστών.
c. Αρμόδιες Υπηρεσίες:ΓΓΔΕ.
d. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Περίπου €20 εκατ. το 2015. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του υπολογισμού είναι διαθέσιμες από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

3.15. Τράπεζα πληροφοριών / αρχείο περιουσίας

a. Παρούσα κατάσταση: Αφορά κυρίως ακίνητα, η ιδέα εδώ είναι να χρησιμοποιηθεί το «περουσιολόγιο» για να ανακαλυφθούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της αντιπαράθεσης περιουσίας με προηγούμενες δηλωθείσες ροές εισοδήματος.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Νέα νομοθετική ρύθμιση θα χρειαστεί, ενώ η Κυβέρνηση πρέπει να βεβαιώσει ότι η ΓΓΔΕ / ΓΓΠΣ έχει επαρκή χρηματοδότηση για τα απαραίτητη επένδυση σε συστήματα πληροφορικής καθώς και απευθείας πρόσβαση σε τραπεζικά αρχεία.
• Στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για να αναπτυχθεί μια μελέτη για την εξέλιξη του πλούτου του υψηλότερο 1% (του πληθυσμού) και η σχέση αυτής της ομάδας με φορο-πρακτικές στην χώρα.
• Αυτή η πολιτική είναι στοιχείο της EBASR-3.
c. Αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ.
d. Χρονοδιάγραμμα: Από Ιούνιο 2015 έως Ιούνιο 2016.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Καμία επίπτωση βάσει των προκαταρκτικών αξιολογήσεων της ΓΓΔΕ. Ανάδειξη και προώθηση την εθελοντικής συμμόρφωση αναμένεται.
3.16. Απλοποίηση του φορολογικού κώδικα.
a. Παρούσα κατάσταση: Νομοθετικές ρυθμίσεις θα εισαχθούν για να βεβαιωθεί ότι κέρδη και μισθοί φορολογούνται εκεί που η οικονομική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα
b. Προτεινόμενα μέτρα: Εκσυγχρονισμό του κώδικα φορολογίας εισοδημάτων και η εξάλειψη απαλλαγών. Απλοποίηση φορολογικών δεικτών ασχέτως από πηγή εισοδήματος (απαλλαγές θα εξετάζονται για άκρως κινητά περιουσιακά στοιχεία).
• Αύξηση της προοδευτικότητας μέσω της επιβολής ενός αφορολόγητου ορίου και αύξηση στους υψηλότερους οριακούς συντελεστές.
• Αυτή η πολιτική είναι στοιχείο της EBASR-3.
c. Αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ, Υπ.Οικ.
d. Χρονοδιάγραμμα: β’ τρίμηνο του 2015.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: από €300 έως €400 εκατ. το 2015. €400 εκατ. από το 2016 και μετά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του υπολογισμού είναι διαθέσιμες από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

3.17. Φοροδιαφυγή από ελεύθερους επαγγελματίες

a. Παρούσα κατάσταση: Η συχνότητα φοροδιαφυγής μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα είναι παραδοσιακά υψηλή.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Ηλεκτρονική εφαρμογή στα σημεία πώλησης, η οποία θα καταγράφει κάθε εισερχόμενο πελάτη και θα μεταφέρει, σε πραγματικό χρόνο, ειδοποιήσεις στις αρχές. Προτεραιότητα θα δίνεται σε αυτήν την εφαρμογή για επιχειρήσεις σε συγκεκριμένο σημείο.
• Ανάπτυξη στοχευμένων risk-based ελέγχων.
• Οι ελληνικές αρχές θα ζητήσουν συνεργασία από τον ΟΟΣΑ και ευρωπαίους εταίρους, συγκεκριμένα για να επικεντρωθούν σε επιχειρήσεις του μη-λιανικού χώρου, οι οποίες εμφανίζονται να κατέχουν σημαντικό ποσοστό της φοροδιαφυγής σε αυτόν τον χώρο.
• Αυτή η πολιτική είναι στοιχείο της EBASR-3.
c. Β’ τρίμηνο του 2015.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: από €20 έως €30 εκατ. το 2015. €30 εκατ. από το 2016 και μετά. Τεχνικές λεπτομέρειες του υπολογισμού είναι διαθέσιμες από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

3.18. Κίνητρα για την καταβολή φόρων που υπολογίζονται μετά το πέρας ελέγχου (Εκτίμηση έως και 31.12.2013)
a. Παρούσα κατάσταση: Οι εκκρεμείς δίκες στο δικαστικό σύστημα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι και τις 11 Ιουνίου, 2014, υπήρχαν 63,999 εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την άρση των νομικών κωλυμάτων ως προς την εξεύρεση διοικητικών διακανονισμών.
• Συγκρότηση επιτροπών για την εξεύρεση διοικητικών διακανονισμών σε περιφερειακό επίπεδο και η μεταβίβαση σε αυτές των υποθέσεων που δεν έχουν περάσει από πρώτη ακρόαση σε δικαστήριο.
• Μείωση ποινών και προσαυξήσεων σε επίπεδο μεταξύ 33% και 50% όταν ο φορολογούμενος εξοφλεί ολόκληρο το ποσό και δεν κινεί περαιτέρω νομικές ενέργειες. Αυτό το μέτρο απαιτεί νομοθετική ρύθμιση με γνώμονα να συμπεριλαμβάνει δικαστικές υποθέσεις για τις χρήσεις μέχρι και έως 31.12.2013. • Αυτή η πολιτική είναι στοιχείο της EBASR-3.
c. Αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓΔΕ, Yπ. Οικ..
d. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: από €100 έως €200 εκατ. το 2015. €200 εκατ. από το 2016 και μετά. Τεχνικές λεπτομέρειες του υπολογισμού είναι διαθέσιμες από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ΓΓΔΕ.

3.19. Εμπέδωση της ανεξαρτησίας της ΓΓΔΕ
a. Παρούσα κατάσταση: Βάσει του Ν. 4093/2012 της ΓΓΔΕ σχηματίστηκε μια ημι-αυτόνομη Γ.Γ. στο Yπ. Οικ. Για να βελτιωθεί η λειτουργία της ΓΓΔΕ, η αυτονομία αυτής της αρχής πρέπει να γίνει πιο ισχυρή.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Ισχυροποίηση της ανεξαρτησίας της ΓΓΔΕ, στην ανάγκη και μέσω νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να προστατεύεται από ποικίλες μορφές παρεμβάσεων – πολιτικές και μη – καθώς και να εγγυάται η απόλυτη υπευθυνότητα και διαφάνεια.
• Επάρκεια προσωπικού, και ποσοτικά και ποιοτικά, στην ΓΓΔΕ, και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις υψηλού εισοδήματος και μεγάλων οφειλετών της διοίκησης, καθώς και εξασφαλισμένες δυνατότητες έρευνας και δίωξης.
• Ακύρωση πανομοιότυπων ευθυνών και λειτουργίες μεταξύ της ΓΓΔΕ και άλλων αρχών με την εισαγωγή των τελευταίων υπό την σκεπή της ΓΓΔΕ.

 

4. Άλλη κινητοποίηση για Δημόσια Έσοδα

4.1. Πολιτιστική Κληρονομιά
a. Παρούσα κατάσταση: Παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα με εξαιρετική πολιτιστική κληρονομιά, τα δημόσια έσοδα από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία είναι χαμηλά. Υπάρχει χώρος για αύξηση των εσόδων από την πολιτιστική κληρονομιά, σε απόλυτο σεβασμό του πρωταρχικού χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς ως δημόσιο αγαθό ανεκτίμητης συμβολικής αξίας.

b. Προτεινόμενα μέτρα: Νέα πολιτική εισιτηρίων που βασίζεται στην κίνηση, πολιτιστική σημασία και τις τιμές εισιτηρίων σε σχέση με άλλες χώρες τις Ε.Ε., με δωρεάν είσοδο μια φορά την Κυριακή κατά τους θερινούς μήνες και δύο ή παραπάνω φορές κατά τους χειμερινούς μήνες (ενδεικτικά) και με ειδικούς όρους για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
• Δυνατότητα για πληρωμή επί τόπου μέσω πιστωτικής κάρτας σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία μέσω μια οικονομικής και κεντρικής πλατφόρμας, με αρχική εφαρμογή στους 33 πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με διευρυμένα ωράρια.
c. Αρμόδιες Υπηρεσίες: Υπ. Παιδείας-Θρησκευμάτων Υποθέσεων / Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
d. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Αύξηση €5 έως €10 εκατ. το 2015. Αύξηση €20 εκατ. από 2016 και μετά. Τεχνικές λεπτομέρειες υπολογισμού από το Υπ. Παιδείας-Θρησκευμάτων και ΤΑΠ.

4.2. Ρύθμιση του e – gaming (τυχερά παίγνια)
a. Παρούσα κατάσταση: Οι ετήσιες συναλλαγές από στοιχήματα μέσω Διαδικτύου βάσει της ισχύουσας προσωρινής αδειοδότησης για Τυχερά Παίγνια μέσω Διαδικτύου υπολογίζονται ότι υπερβαίνουν τα €1,5 δισ. (εξαιρώντας τα έσοδα από την υπηρεσία e-gambling του ΟΠΑΠ). Η συνολική αγορά του στοιχήματος μέσω Διαδικτύου υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα €3 διδ. ετησίως και το συνολικό ποσό από τα παράνομα τυχερά παίγνια υπολογίζεται στα €5 δισ. 24 επιχειρήσεις στοιχημάτων μέσω Διαδικτύου λειτουργούν υπό το καθεστώς προσωρινή αδειοδότησης, ενώ η Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη αξία για κάθε άδεια.

b. Προτεινόμενα μέτρα: Έσοδα από την πώληση αδειών για επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου, και την παράταση των αδειών για περίοδο πέντε ετών. Απαίτηση για προκαταβολή €3 εκατ. για κάθε άδεια. Αυτή χρέωση για κάθε άδεια θα εφαρμόζεται για υπάρχουσες ή νέες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου.
• Χρεώσεις για την παράταση της άδειας μετά τα πέντε έτη θα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς, που περιγράφονται λεπτομερώς στην συνέχεια.
• Αύξηση του φορολογητέων εσόδων από τέτοιες επιχειρήσεις, καθώς κάθε εταιρεία με άδεια θα πρέπει να έχει πληρώσει, προκαταβολικά, ένα ελάχιστο φόρο της τάξεως του €1 εκατ. ετησίως στην αρχή κάθε χρήσης, ανεξαρτήτως από την πραγματικό όγκο των συναλλαγών και με την δυνατότητα για την απαλλαγή από άλλους φόρους
c. Αρμόδιες Υπηρεσίες: Yπ. Οικ..
d. Χρονοδιάγραμμα: β’ τρίμηνο του 2015.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: €125 έως €175 εκατ. στους πρώτους 12 μήνες εφαρμογής. Από αυτό το ποσό, €50-100 εκατ. θα προέρχονται από φόρους και το υπόλοιπο θα παράγεται από τις 5-ετεις άδειες για τις υπόλοιπες 24 εταιρείες του κλάδου (€72 εκατ.).
Οι τεχνικές λεπτομέρειες υπολογίζονται από το Yπ. Οικ..

4.3. Δημόσια προσφορά για τηλεοπτικές άδειες
a. Παρούσα κατάσταση: Με την εμφάνιση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών το 1990, οι τηλεοπτικές άδειες και συχνότητες μοιράστηκαν με μέσω έναν μόνιμο «προσωρινό» τρόπο με ελάχιστο τίμημα. Αυτός ο τομέας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ανεκμετάλλευτο πόρο.
b. Προτεινόμενα μέτρα: Οι ελληνικές αρχές δημοπρατήσει της συχνότητες. Η διαδικασία θα λάβει χώρα μέσω των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ περί της διαδικασίας δημοπράτησης του φάσματος ώστε να βεβαιωθεί η πλήρης διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.
c. Αρμόδιες Υπηρεσίες: ΓΓ.Ε, Yπ. Οικ..
d. Χρονοδιάγραμμα: β’ τρίμηνο του 2015.
e. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: €350 έως 380 εκατ. το 2015.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες υπολογίζονται από τις υπεύθυνες αρχές.

 

5. Ιδιωτικοποιήσεις

Παρούσα Κατάσταση: Αρχικά, ο στόχος εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις ήταν 50 δισ. για τα έτη μεταξύ 2011 και 2016, με 5 δισ. στόχο για το 2011, 10 δισ. για το 2012, και 5 δισ. γι το 2013. Στην πράξη οι πρόοδος των ιδιωτικοποιήσεων οδήγησε στην είσπραξη 1,6 δισ. το 2011, σε καθόλου έσοδα το 2012 και 1 δισ. το 2013″, αναφέρεται στην λίστα των μέτρων για τον στόχο των αποκρατικοποιήσεων.

Σχεδόν ποτέ ένα πρόγραμα ιδιωτικοποιήσεων δεν απέτυχε τόσο θεαματικά!

Η Ε.Ε και το ΔΝΤ επιμένουν να προβλέπουν πρόοδο στις ιδιωτικοποιήσεις και έσωσα 22,3 δισ. έως το 2020.

Προτεινόμενα μέτρα: Η ελληνική κυβέρνηση, πιστεύει ότι ο στόχος αυτός δεν είναι ρεαλιστικός, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι χαμηλό και ο ανταγωνισμός μεταξύ των πλειοδοτών ειναι μειωμένος.

Στην λίστα των μεταρρυθμίσεων, οι προηγούμενες ιδιωτικοποιήσεις έγιναν ερασιτεχνικά, με συμβόλαια που ακροβατούν νομικά, με πολλά από τα οποία να έχουν ακυρωθεί από το Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να τοποθετεί τις ιδιωτικοποιήσεις σε υγιή βάση, τόσο από νομική όσο και από την άποψη της ενσωμάτωσής τους σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης.

Η διαχείριση των ιδιωτικοποιήσεων έχει ανανεωθεί ενώ η διαδικασία διαγωνισμών η οποία διεκόπη από τις εκλογές έχει ξανά ξεκινήσει όπως π.χ. στην περίπτωση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Σε γενικές γραμμές, η κυβέρνηση προτίθεται να εξετάσει τις ιδιωτικοποιήσεις, κάθε μία χωριστά, με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να εξασφαλιστούν οι ελάχιστα αποδεκτές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους και για να προωθηθεί η ανάπτυξη της οικονομίας.

Η νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί με τα ακόλουθα κριτήρια:

• Όλες οι υπάρχουσες συμβάσεις θα τιμηθούν.
• Όλες οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει θα συνεχιστούν.

Τωρινή κατάσταση ιδιωτικοποιήσεων : Σε εξέλιξη

Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Τα συνολικά έσοδα από τις ιδιωτικοπιήσεις για το 2015 αναμένονται στο 1,5 δισ.

 

6. Δημόσια Οικονομική Διαχείριση

6.1. Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση Εσόδων

α. Παρούσα Κατάσταση: Η δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση και οι θεσμοί/μηχανισμοί διαχείρισης εσόδων είναι αναξιόπιστοι. Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός εκτέλεσης είναι υποτυπώδης και ο φόρος υπεκφυγής είναι μη ενθαρρυντικός.

β. Προτεινόμενα μέτρα: Για τους σκοπούς της αποτελεσματικής παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όσο και στο να έχει πρόσβαση ανεξάρτητα στις προβολές του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση δεσμεύεται να δίνει πρόσβαση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 432/2013. Η διαδικασία ήδη περιγράφεται από τις διατάξεις του Νόμου 4270/20144 ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει στα χαρτιά αλλά δεν εφαρμόζεται. Για να ενισχύσει τη λειτουργία, να ενισχύσει τους πόρους και να αποφύγει την διπλή καταγραφή, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα είναι ενοποιημένο με τα δικά του Γραφεία στο Κοινοβούλιο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα συνεργάζεται με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της Κυβέρνησης.

• Οι ελληνικές αρχές θα συνεργάζονται στενά με τον ΟΟΣΑ προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στην δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση. Αυτό περιλαμβάνει συνεργασία στην εκτέλεση εκθέσεων για την αποτελεσματικότητα των δαπανών, όσο και σαν μια συγκεκριμένη πράξη για την ενημέρωση της επανεξέτασης του ελληνικού προϋπολογισμού.

• Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει δύο συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο πολιτικός αυτός στόχος. Οι λεπτομέρειες αυτής της πρωτοβουλίας είναι διαθέσιμες για συζήτηση με τους θεσμούς.
• Αυτή η πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη στο EBASR-5

γ. Υπεύθυνη Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος μέχρι το β’ εξάμηνο του 2015
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Κανένας δημοσιονομικός αντίκτυπος. Βελτίωση στην αποδοτικότητα και τη διαφάνεια του δημόσιου τομέα.

6.2 Ενίσχυση παρακολούθησης και ελέγχου στα Δημόσια Οικονομικά – Συμφιλίωση των πληρωμών από και προς το Δημόσιο Τομέα- Σχέδιο «Citizen Points»

α. Παρούσα Κατάσταση: Παρά τις πρόσφατες προσπάθειες για τη βελτίωση της παρακολούθησης και του ελέγχου των δημόσιων διαγωνισμών, τα αποτελέσματα είναι μεικτά. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των καρτέλ κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

β. Προτεινόμενα μέτρα: Αποκατάσταση και επέκταση του συστήματος «Διαύγεια» : Το σύστημα βρισκόταν στο περιθώριο από την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα θα αποκατασταθεί και θα επεκταθεί προκειμένου να περιλαμβάνει όλα τα ντοκουμέντα των «Αποφάσεων επί των Δαπανών» σε ανοιχτή μορφή για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση.

• Κεντρικό μητρώο για πληρωμές: Κάθε πληρωμή συναφή με τη δημόσια δαπάνη απέναντι στην Κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε ένα κεντρικό μητρώο το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως το δικαιούχο, χρονοδιαγράμματα, περιγραφές, κατηγορίες, σχετικά σχέδια προσφορών, ποιος επέτρεψε την πληρωμή κλπ. Το κεντρικό μητρώο θα εκδίδει τότε έναν κωδικό επικύρωσης ο οποίος θα επιτρέπει την απελευθέρωση της αντίστοιχης πληρωμής. Τα δεδομένα στο κεντρικό μητρώο θα είναι ανοιχτά.

• Σχήμα «Citizen Points»: Οι πολίτες που θα εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή οποιεσδήποτε πληρωμές στο κράτος στην ώρα τους θα εντάσσονται στο σχήμα «Citizen Points». Αν αποτύχουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις προκαθορισμένες προθεσμίες θα αφαιρούνται από το σχήμα. Με βάση αυτό το καθεστώς, η Κυβέρνηση θα παρέχει κίνητρα, για παράδειγμα, στη μείωση φόρων ή στην προτεραιότητα υπηρεσιών.

• Αυτή η πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη στο EBASR-5

γ. Υπεύθυνη αρχή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών

δ. Χρονοδιάγραμμα: Το Β’ Εξάμηνο του 2015
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Όχι δημοσιονομικός αντίκτυπος. Βελτίωση στην αποδοτικότητα και τη διαφάνεια του δημόσιου τομέα.

6.3 Προμήθειες του Δημοσίου

Παρούσα Κατάσταση: Το σύστημα των δημόσιων προμηθειών στην Ελλάδα υποφέρει από ένα χρόνιο πρόβλημα διαφάνειας και ανεπάρκειας σχετικά με την κατανομή των πόρων. Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η περιπλοκότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου. Οι πρόσφατες οδηγίες της ΕΕ (23 και 24/2014) περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων έργων.

β. Προτεινόμενα μέτρα: Εισαγωγή των πρόσφατων οδηγιών της ΕΕ (24 και 25/2014) του νομικού συστήματος και τροποποίηση του νόμου αντίστοιχα.

• Δοκιμή της εκτέλεσης του νέου νόμου σε συγκεκριμένα πεδία ως ένα τρόπο να εμποδιστούν οι διοικητικές ανεπάρκειες και να προληφθούν οι κίνδυνοι.

• Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει μια ομάδα τριών συμπληρωματικών μεταρρυθμίσεων για να ολοκληρώσει αυτό τον πολιτικό στόχο. Οι λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας αυτής είναι διαθέσιμες για συζήτηση με τους θεσμούς.

• Αυτή η πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη στο EBASR-5

γ. Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών

δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος έως β’ Εξάμηνο του 2015.

Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: 180 εκατ. Το 2015. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του υπολογισμού είναι διαθέσιμες από το Υπουργείο Οικονομικών.

6.4 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Παρούσα κατάσταση: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία η ελληνική οικονομία έχασε το 24% του ΑΕΠ το 2013. Αν και οι μεταβιβάσεις Β2Β πάνω από 500 ευρώ και οι B2C άνω των 1500 ευρώ θα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τράπεζας ή σε λογαριασμούς των Υπηρεσιών Διακίνησης Πληρωμών, το τωρινό νομοθετικό πλαίσιο δεν θεωρείται πλήρως επιτυχές. Καλύτερες πρακτικές απέναντι στην Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετηθούν.

β. Προτεινόμενα μέτρα: Η ελληνική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το ERDF για να χρηματοδοτήσει και να υιοθετήσει το POS σε όλους τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς τομείς. Ο σκοπός είναι να γίνονται όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεωτικά μέσω POS , ειδικά στον επαγγελματικό τομέα.

• Φόροι, πρόστιμα, ή κάθε άλλο είδος πληρωμής στην Κυβέρνηση και τις ΔΕΚΟ δεν θα επιτρέπεται να πληρωθούν με μετρητά. Οι πληρωμές με μετρητά θα επιτρέπονται μόνο μέσω τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και στη συνέχεια θα υπάρχει εγγραφή.
• Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει μαι ομάδα 4 συμπληρωματικών μέτρων για να εκπληρώσει τους πολιτικούς του στόχους.

γ. Υπεύθυνη Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών, GSPR
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος μέχρι β΄ εξάμηνο του 2015
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: 200 εκατ. ευρώ έως 266 εκατ. το 2016 και μετά. Τεχνικές λεπτομέρειες του υπολογισμού είναι διαθέσιμες από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

7. Δημόσια Διοίκηση

7.1 Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

α. Παρούσα Κατάσταση: Ο τομέας της δημόσιας διοίκησης παραμένει ανεπαρκής. Γραφειοκρατία
και διαφθορά αποτελούν γνωστά προβλήματα. Πολυάριθμες παραβάσεις του Ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου οδήγησαν σε κυρώσεις οι οποίες συνιστούν ένα επιπλέον βάρος επί των δημόσιων οικονομικών.

β. Προτεινόμενο μέτρα: Το υφιστάμενο προσωπικό θα παραμείνει στην υπηρεσία, αλλά οι θέσεις θα αναδιοργανωθούν με βάση τις ανάγκες του κάθε τμήματος, με λεπτομερής περιγραφή της κάθε θέσης και των ευθυνών.

• Η Κυβέρνηση σχεδιάζει την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών και διαδικασιών, με συνδέσεις σε όλα τα Υπουργεία, τις τράπεζες και τους μεγάλους οργανισμούς. Οι διοικητικές διαδικασίες για την διευθέτηση της υπέρ- επόπτευσης.

• Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει δημιουργήσει μια ομάδα 17 συμπληρωματικών μέτρων για να επιτευχθούν οι πολιτικοί του στόχοι. Οι λεπτομέρειες αυτών των πρωτοβουλιών είναι διαθέσιμες για συζήτηση με τους θεσμούς.

γ. Υπεύθυνη αρχή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος έως β’ εξάμηνο του 2015.
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Μέχρι στιγμής υπό εξέταση από την υπεύθυνη αρχή. Αυτά τα μέτρα θα εξασφαλίσουν έναν πιο αποδοτική και διαφανή δημόσια διοίκηση στην χώρα.

7.2. Περισσότερη συμμόρφωση με την νομοθεσία της ΕΕ

α. Παρούσα κατάσταση: Ακόμη και αν και η Ελλάδα είναι στις δύο χώρες με τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη των 28, στην μετατροπή του εθνικού δικαίου σε ευρωπαϊκό, αυτό αμαυρώνεται από την φτωχή εφαρμογή του. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται (χρηματικά πρόστιμα) αποτελούν πρόσθετη επιβάρυνση για τα δημόσια οικονομικά, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.

β. Προτεινόμενο μέτρα: Δημιουργία μιας ενιαίας συντονιστικής και ελεγκτικής μονάδας για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία θα λειτουργεί ως ένα μοναδικό κέντρο αναφοράς και θα παρέχουν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από κάθε αρμόδια αρχή.

γ. Υπεύθυνη Αρχή: Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπουργείο Υπουργείο Επικρατείας
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος έως β΄εξάμηνο του 2015
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: 200 εκατ. ευρώ το 2015. 1 εκατ. Ευρώ από το 2016 και μετά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμες από την υπεύθυνη αρμόδια αρχή.

 

8. Κρατικές επιχειρήσεις

Κυβερνητική πολιτική για τις κρατικές επιχειρήσεις

Τρέχουσα κατάσταση: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στην κατοχή της ικανό αριθμό κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη μίας σταθερής και κατανοητής κρατικής πολιτικής εμπόδισε την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα ενίσχυαν την λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Μέτρα: Ενίσχυση της εποπτείας και αξιολόγησης των κρατικών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών κατάρτισης τωνbusiness plan των εν λόγω επιχειρήσεων. Η διακυβερνητική επιτροπή για τις κρατικές επιχειρήσεις έχει καταρτίσει τέσσερα μέτρα για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν με τους θεσμούς.

Αρμόδια αρχή: Διακυβερνητική επιτροπή για τις κρατικές επιχειρήσεις, ΥΠΟΙΚ

Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015-Ιούνιος 2017

Δημοσιονομική επίπτωση: Καμία για το 2015, στα 58 εκατ. ευρώ μετά το 2016.

 

9. Επιχειρηματικό περιβάλλον & ανταγωνισμός

9.1 Μεταρρύθμιση στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Τρέχουσα κατάσταση: Ο νέος νόμος αδειοδότησης των επιχειρήσεων (4262/2014 και δύο υπουργικές αποφάσεις) ήταν θετικός αλλά σε αποσπασματικό τρόπο. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με παράλληλη υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Όντως η βελτιωμένη νομοθεσία έχει βοηθήσει ώστε να υπάρξει διαφάνεια και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μέτρα: Λήψη μέτρων για να υπάρξει δικαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Δημιουργία μίας ξεκάθαρης κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων αλλά και εισαγωγή ορισμένων νόμων.
Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Υπουργείο Παραγωγικής Μεταρρύθμισης.
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 – β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Καμία

9.2 Επιχειρηματικά κέντρα υπηρεσιών
Τρέχουσα κατάσταση: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες των τοπικών αρχών αλλά και του δημοσίου είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικές. Βασικά σημεία ο κατακερματισμός της δομής των δημόσιων υπηρεσιών, αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, ύπαρξη περίπλοκου νομικού πλαισίου και έλλειψη τεχνολογικής σύνδεσης.
Μέτρα: Δημιουργία Επιχειρηματικών Κέντρων Υπηρεσιών ως βασικό μέσο επικοινωνίας για όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές με το δημόσιο, με στόχο να μειωθεί το διοικητικό κόστος, να βελτιωθούν οι διαδικασίες και να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015-β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Καμία

9.3 Δημόσιες Εθνικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες – Μεταρρύθμιση

Τρέχουσα κατάσταση: Η έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικού έργου αυτών των υπηρεσιών πλήττει και την απορρόφηση κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία.
Μέτρα: Περιλαμβάνονται τέσσερα μέτρα που στόχο έχουν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και διάθεσης των πόρων, να πατάξουν τη διαφθορά, να επιβλέπουν τους βασικούς στόχους και να συντονίσουν τις δράσεις. Επίσης είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη κατανοητών μέτρων τα οποία θα βελτιώσουν το σχεδιασμό και την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 – Β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το κόστος.

9.4 Δικαιώματα ιδιοκτησίας
Τρέχουσα κατάσταση: Ύπαρξη αντικρουόμενης και περίπλοκης νομοθεσίας δημιουργεί μία κατάσταση αβεβαιότητας στους υπάρχοντες ή πιθανούς επενδυτές και υποβαθμίζει την αξία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η νομιμότητα αρκετών projects έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Μέτρα: Τρία μέτρα θα προταθούν προκειμένου να εισαχθεί μία κατανοητή διαδικασία σε όλα κυβερνητικά επίπεδα. Επίσης το νομικό πλαίσιο Χρήσης Γης θα αναθεωρηθεί και θα δημιουργηθούν δύο ξεκάθαρες κατηγορίες για αστικές και αγροτικές παραγωγικές ή μη παραγωγικές περιοχές.
Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 – Β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Καμία

9.5 Ενίσχυση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
Τρέχουσα κατάσταση: Το τρέχον νομικό πλαίσιο και η συνολική θεσμική δομή (αναθεώρηση του νόμου για τον ανταγωνισμό (3959/2011) και εφαρμογή προεδρικού διατάγματος για την διαχείριση της Επιτροπής) αφήνει αρκετά περιθώρια βελτιώσεων και εναρμονισμού με τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Όμως θα πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή προκειμένου η Επιτροπή να επιτελέσει το έργο της.
Μέτρα: Μεταφορά ειδικών από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Προκήρυξη για κάλυψη κενών θέσεων μέσω ΑΣΕΠ. Εκπαίδευση μέσω της Επιτροπής σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνιστικότητας.
Αρμόδια αρχή; Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΥΠΟΙΚ
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος 2015 – Β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Καμία

9.6 Συνεργασία του Εθνικού Κτηματολογίου με το Περιουσιολόγιο
Τρέχουσα κατάσταση: Εκτιμάται ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί το 2020. Εάν όλες οι πλευρές διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, τότε θα υπάρξει δημιουργία ενός κατανοητού κτηματολογίου το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό σε διάστημα μικρότερο των πέντε ετών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όλο σχέδιο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.
Μέτρα: Ηλεκτρονική μεταφορά και καταγραφή των κτημάτων απ’ όλους τους ιδιοκτήτες και αντιστοίχιση των δικαιωμάτων χρήσης με τους χάρτες της αρμόδιας υπηρεσίας.
Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνική Υπηρεσία Χαρτογράφησης Κτηματολογίου
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως το 2017
Δημοσιονομική επίπτωση: Καμία.

 

10. Τραπεζικός Τομέας

Καταγραφή των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα
α. Τρέχουσα κατάσταση: Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος ταλανίζεται από πελατειακές σχέσεις, από πολύ στενές σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης και το πολιτικό σύστημα (μέσω παροχής δανείων που δεν συμβαδίζουν με τις αρχές του τραπεζικού συστήματος) αλλά και από πρακτικές στην παροχή δανείων που είτε είναι πολύ σφιχτές είτε είναι πολύ χαλαρές. Η κρίση έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Προτεινόμενη μεταρρύθμιση: Βαθιές και διευρυμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την απαραίτητη πιστωτική επέκταση την ορθή διαχείριση και αποτελεί σαφή απομάκρυνση από ύποπτες πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Η ελληνική κυβέρνηση σχεδίασε ένα διευρυμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα του τραπεζικού κλάδου, μέσω της δημιουργίας ισχυρών θεσμών και την εισαγωγή συγκεκριμένων διαδικασιών για την καλύτερη εποπτεία των τραπεζών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός τραπεζικός τομέας και τράπεζες που θα μπορούν να βασίζονται σε ορθές εμπορικές τραπεζικές πρακτικές. Η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι βασική προτεραιότητα ώστε να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας. Η κυβέρνηση επιθυμεί να εξετάσει τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τους θεσμούς, της δημιουργίας μίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία θα αντιμετωπίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μέσω της χρήσης των κεφαλαίων του ΤΧΣ.

Διασφάλιση της σταθερότητας και της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος
β. Προτεινόμενα μέτρα: Οι ελληνικές αρχές θα συνεργαστούν στενά με ΤΧΣ, ΤτΕ, SSM και ΕΚΤ με στόχο να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη σταθεροποίηση των τραπεζικών καταθέσεων και να εξασφαλιστεί η σταθερή παροχή πιστώσεων στην οικονομία.
γ. Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015
ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, με δεδομένο τον διοικητικό χαρακτήρα του μέτρου.

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των δυνατοτήτων του ΤΧΣ
β. Προτεινόμενα μέτρα: Στενή συνεργασία με SSM, EKT και Κομισιόν ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο σημαντικός και κρίσιμος ρόλος του στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, ενώ θα υπάρξει συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. μέσω της εφαρμογής του νόμου 3864/2010. Οι ελληνικές αρχές θα εξετάσουν τις κατάλληλες μεθόδους ώστε: α. Αξιοποίηση της συμμετοχής του ΤΧΣ στις τράπεζες ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η αξία των μετοχών του,
β. Δημιουργία εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.
γ. Υπεύθυνες αρχές: ΥΠΟΙΚ, ΤΧΣ
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015
ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Ενίσχυση του ρόλου της ΤτΕ
β. Προτεινόμενα μέτρα: Ο βασικός ρόλος της ΤτΕ, πέραν από τη νομισματική σταθερότητα, θα περιλαμβάνει την προστασία επιχειρήσεων και καταναλωτών από όσους παρέχουν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου οι εξωδικαστικές διαμάχες και τα αντίστοιχα αιτήματα μπορεί να τα διαχειρίζεται η ΤτΕ, μέσω της δημιουργίας μίας κατάλληλης εσωτερικής υπηρεσίας.
Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.
γ. Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ
δ. Χρονοδιάγραμμα: Μεταξύ Ιουνίου 2015 και β’ εξαμήνου 2015.
ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία Εθνικής Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
Προτεινόμενα μέτρα: Οι ελληνικές αρχές θα πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες κινήσεις για τη δημιουργία μίας Εθνικής Υπηρεσίας Ανταγωνισμού, η οποία σε συνεργασία με υπάρχοντες φορείς θα ελέγχει τραπεζικό κλάδο, ασφαλιστικές εταιρίες και επενδυτικές εταιρείες. Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.
γ. Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015
ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου στην πάταξη της φοροδιαφυγής
β. Προτεινόμενα μέτρα: Οι ελληνικές αρχές θα δημιουργήσουν μία κατανοητή στρατηγική, με παράλληλη λήψη μέτρων σε άλλους τομείς, προκειμένου να βελτιωθούν οι πληροφορίες που μοιράζονται διάφοροι φορείς και να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ τραπεζών και φορολογικών αρχών. Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.
Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015
ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Πρακτικές για διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
β. προτεινόμενα μέτρα: ΟΙ ελληνικές αρχές με τη βοήθεια των θεσμών και των εγχώριων τραπεζών, θα θέσουν συγκεκριμένα κριτήρια για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης (π.χ. εισόδημα, επίπεδο προσωπικού πλούτου κτλ) και θα υπάρξει προστασία μόνο της πρώτης κατοικίας υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.
Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ
Χρονοδιάγραμμα: Από τον Ιούνιο του 2015 έως το β’ εξάμηνο του 2015
Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Προτεινόμενα μέτρα: Προκειμένου να στηρίξει τον δανεισμό των ΜμΕ η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η τράπεζα αυτή θα έχει βασικό ρόλο στην διαχείριση των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Η τράπεζα αυτή θα είναι στο πρότυπο οργανισμού όπως η γερμανική KfW
Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ, υπουργείο Οικονομίας
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015.
ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την μεταρρύθμιση αλλά και την διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών τραπεζών
Προτεινόμενα μέτρα: Με οδηγό τη διεθνή εμπειρία, στόχος θα είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιφερειακού τραπεζικού κλάδου.
Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ, υπουργείο Οικονομίας
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο του 2015
ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

 

11. Ενέργεια & Περιβάλλον

11.1. Ολοκληρωμένη ενεργειακή μεταρρύθμιση
α. Τρέχουσα κατάσταση: Η εγκατεστημένη ισχύς εγγυάται επαρκή κάλυψη της προσφοράς, αλλά την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και των επιχειρήσεων δεν διαθέτει τους πόρους για να εκμεταλλευτεί αυτή την παροχή ενέργειας. Επιπλέον, οι νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ έχουν σταματήσει τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας της έκρηξης της «φούσκας φωτοβολταϊκών», ενώ οι πληρωμές προς τους παραγωγούς υστερούν, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ σοβαρό αδιέξοδο στην αγορά.
β. Προτεινόμενα μέτρα: Η κυβέρνηση, σε πλήρη συμμόρφωση με το 3ο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ, θα εισαγάγει ένα νέο σύστημα net metering για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Αυτό θα αντικαταστήσει το σημερινό, οικονομικά μη βιώσιμο σχέδιο • Τα συστήματα ενεργειακού κόστους θα επανεξεταστούν ώστε να προσαρμοστούν στις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει την ελάφρυνση του κόστους της ενέργειας για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις μονάδες παραγωγής / επιχειρήσεων, που πληρούν ορισμένα κριτήρια περιβαλλοντικής / εργασίας / παραγωγής.
• Συνέχιση της τρέχουσας διαδικασίας υποβολής προσφορών για 20 πεδία έρευνας φυσικού αερίου και πετρελαίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
γ. Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Παραγωγής Μεταρρύθμισης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δ. Χρονοδιάγραμμα: Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Ιουνίου 2016.
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί επί του παρόντος μια αξιολόγηση του δυνητικού κόστους, αν υπάρχουν, του μέτρου αυτού.

11.2. Μεταρρυθμίσεις Δασική Νομοθεσία
α. Τρέχουσα κατάσταση: Το φυσικό περιβάλλον επιδεινώνεται λόγω προβλημάτων παρασιτισμού, της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, της απρογραμμάτιστης τουριστικής ανάπτυξης, της εγκατάλειψης των δασικών εκτάσεων, ενώ τίθενται και ζητήματα στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών κ.λπ.

β. Προτεινόμενα μέτρα: Ανάπτυξη των δασικών χαρτών για τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο του προαναγγελθέντος δασολογίου.
• Η διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων της γης μπορεί να γίνει κάτω από μια «κάθετη» Δασική Υπηρεσία στελεχωμένη με όλους τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες.
• Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με την έγκριση των εθνικών στόχων και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, τη δασική κάλυψη, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών, κλπ

γ. Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Μεταρρύθμισης Παραγωγής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Υπαίθρου .
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος μέσω Η2 του 2015.
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Δεν δημοσιονομική επίπτωση βάσει των προκαταρκτικών εκτιμήσεων που έγιναν από το
GSPR.

 

12. Δικαστική Μεταρρύθμιση

12.1. Ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για το δικαστικό σύστημα
α. Τρέχουσα κατάσταση: Η προώθηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα των δικαστηρίων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η χρήση των συστημάτων, όπως η ψηφιοποίηση των αρχείων και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης
θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος της χώρας. Αυτό θα βοηθήσει να μειώσει την καθυστέρηση όπως σε τρέχουσες περιπτώσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα.
β. Προτεινόμενα μέτρα: Εισαγωγή μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαμεσολάβηση στον τομέα της δικαιοσύνης που θα βασίζεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διανομή των πρακτικών συναντήσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, καθώς και την ψηφιοποίηση μη-εκτελεσμένων αποφάσεων και πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό ποινικό μητρώο.
• Επανεξέταση και υποβολή στο κοινοβούλιο του υφιστάμενου σχεδίου του κώδικα πολιτικής δικονομίας με στόχο την επιτάχυνση της πολιτικής διαδικασίας και την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προσδιορίσει ένα σύνολο από 4 συμπληρωματικά μέτρα για να επιτευχθεί αυτή η πολιτική. Οι λεπτομέρειες αυτών των πρωτοβουλιών είναι άμεσα διαθέσιμες για συζήτηση με τα θεσμικά όργανα.
γ. Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης.
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος μέχρι το β εξάμηνο του 2015.
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: € 70.000.000 στις δαπάνες. Τεχνικές λεπτομέρειες για τον υπολογισμό είναι διαθέσιμα από την αρμόδια αρχή.

 

13. Μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας

Μείωση της αδήλωτης εργασίας και ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου
Τρέχουσα κατάσταση: Η αδήλωτη εργασία είναι εκτεταμένη στην Ελλάδα και έχει αυξηθεί επικίνδυνα κατά την διάρκεια της περασμένης 4ετίας. Αυτό οφείλεται στη «φύση» της ελληνικής οικονομίας, η οποία αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και από την ανοχή της ύπαρξης «μαύρης» εργασίας.
Μέτρα: Περιλαμβάνονται έξι μεταρρυθμιστικά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται η αναδιοργάνωση του ΣΕΠΕ.
Υπεύθυνες αρχές: Υπουργείο Εργασίας, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ.
Χρονοδιάγραμμα: Μετά τον Απρίλιο του 2015
Δημοσιονομικές επιπτώσεις: Το κόστος περιλαμβάνεται σε μία μεταρρύθμιση που θα αναπτυχθεί ακολούθως.

Μεταρρύθμιση του υπάρχοντος πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις – διαιτησία 

Τρέχουσα κατάσταση: Η απότομη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μείωση του ανταγωνισμού, ενώ έχει αυξηθεί η μη ικανότητα του εργατικού δυναμικού.
Μέτρα: Περιλαμβάνονται επτά προτάσεις. Εφαρμογή ελάχιστων προϋποθέσεων εργασίας μέσω Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και θα υπάρξει αναβάθμιση της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης.
Υπεύθυνη αρχή: Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος-Δεκέμβριος 2015
Δημοσιονομικές επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν.

Μέτρα ενημέρωσης και παροχής συμβουλών σε εργαζομένους
Τρέχουσα κατάσταση: Το υπάρχον πλαίσιο δεν παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες ενημέρωσης και επιβολής κυρώσεων ενάντια σε εργοδότες που παρανομούν. Αυτό οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, κάτι που προκαλεί προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον.
Μέτρα: Μεταρρυθμίσεις στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και μέτρα ώστε να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή συγκεκριμένη οδηγία της Ε.Ε.
Υπεύθυνη αρχή: Υπουργείο Εργασίας
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος 2015
Δημοσιονομικές επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν.

Μέτρα για τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού

Τρέχουσα κατάσταση: Η επιθετική μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων είχε αρνητικές επιπτώσεις σε ζήτηση και ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι έχασαν το 50% της αγοραστικής τους δύναμης, λόγω μείωσης μισθών, αλλαγές στις τιμές, υψηλή φορολογία και μείωση των επιδομάτων. Την ίδια ώρα το χάσμα ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με άλλες χώρες της Ευρωζώνης δεν βελτιώθηκε σημαντικά εξαιτίας στην έλλειψη αύξησης της παραγωγικότητας, χαμηλή ανάπτυξη κεφαλαίων και πτώση των πιστώσεων. Η αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.

Μέτρα: Οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά. Ενοποίηση του κατώτατου μισθού σε όλες τις κλίμακες εργαζομένων, κατάργηση των μισθολογικών διαφορών λόγω ηλικίας και σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.
Υπεύθυνη αρχή: Υπουργείο Εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα: Δ’ τρίμηνο 2015 έως β’ εξάμηνο 2016
Δημοσιονομική επίπτωση: Αμελητέα για 2015 και 2016, σύμφωνα με τα πρωταρχικά στοιχεία που έχουν μετρήσει οι αρμόδιες αρχές.

Εναρμόνιση της εργατικής νομοθεσίας
Τρέχουσα κατάσταση: Το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένο, κάτι που πλήττει και την ανταγωνιστικότητα.
Μέτρα: Εφαρμογή ενός κοινού νομικού κώδικα και απλοποίηση του Εργατικού Κώδικα
Υπεύθυνες αρχές: Υπουργείο Εργασίας
Χρονοδιάγραμμα: Α’ εξάμηνο 2016
Δημοσιονομική επίπτωση: Δεν υπάρχουν

Καταγραφή των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα

Τρέχουσα κατάσταση: Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος ταλανίζεται από πελατειακές σχέσεις, από πολύ στενές σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης και το πολιτικό σύστημα (μέσω παροχής δανείων που δεν συμβαδίζουν με τις αρχές του τραπεζικού συστήματος) αλλά και από πρακτικές στην παροχή δανείων που είτε είναι πολύ σφιχτές είτε είναι πολύ χαλαρές. Η κρίση έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Προτεινόμενη μεταρρύθμιση: Βαθιές και διευρυμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την απαραίτητη πιστωτική επέκταση την ορθή διαχείριση και αποτελεί σαφή απομάκρυνση από ύποπτες πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Η ελληνική κυβέρνηση σχεδίασε ένα διευρυμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα του τραπεζικού κλάδου, μέσω της δημιουργίας ισχυρών θεσμών και την εισαγωγή συγκεκριμένων διαδικασιών για την καλύτερη εποπτεία των τραπεζών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός τραπεζικός τομέας και τράπεζες που θα μπορούν να βασίζονται σε ορθές εμπορικές τραπεζικές πρακτικές. Η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι βασική προτεραιότητα ώστε να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας. Η κυβέρνηση επιθυμεί να εξετάσει τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τους θεσμούς, της δημιουργίας μίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία θα αντιμετωπίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μέσω της χρήσης των κεφαλαίων του ΤΧΣ.

Διασφάλιση της σταθερότητας και της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος

β. Προτεινόμενα μέτρα: Οι ελληνικές αρχές θα συνεργαστούν στενά με ΤΧΣ, ΤτΕ, SSM και ΕΚΤ με στόχο να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη σταθεροποίηση των τραπεζικών καταθέσεων και να εξασφαλιστεί η σταθερή παροχή πιστώσεων στην οικονομία.

γ. Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ

δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015

ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, με δεδομένο τον διοικητικό χαρακτήρα του μέτρου.

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των δυνατοτήτων του ΤΧΣ

β. Προτεινόμενα μέτρα: Στενή συνεργασία με SSM, EKT και Κομισιόν ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο σημαντικός και κρίσιμος ρόλος του στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, ενώ θα υπάρξει συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. μέσω της εφαρμογής του νόμου 3864/2010. Οι ελληνικές αρχές θα εξετάσουν τις κατάλληλες μεθόδους ώστε: α. Αξιοποίηση της συμμετοχής του ΤΧΣ στις τράπεζες ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η αξία των μετοχών του,

β. Δημιουργία εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.

γ. Υπεύθυνες αρχές: ΥΠΟΙΚ, ΤΧΣ

δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015

ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Ενίσχυση του ρόλου της ΤτΕ

β. Προτεινόμενα μέτρα: Ο βασικός ρόλος της ΤτΕ, πέραν από τη νομισματική σταθερότητα, θα περιλαμβάνει την προστασία επιχειρήσεων και καταναλωτών από όσους παρέχουν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου οι εξωδικαστικές διαμάχες και τα αντίστοιχα αιτήματα μπορεί να τα διαχειρίζεται η ΤτΕ, μέσω της δημιουργίας μίας κατάλληλης εσωτερικής υπηρεσίας.

Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.

γ. Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ

δ. Χρονοδιάγραμμα: Μεταξύ Ιουνίου 2015 και β’ εξαμήνου 2015.

ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία Εθνικής Υπηρεσίας Ανταγωνισμού

Προτεινόμενα μέτρα: Οι ελληνικές αρχές θα πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες κινήσεις για τη δημιουργία μίας Εθνικής Υπηρεσίας Ανταγωνισμού, η οποία σε συνεργασία με υπάρχοντες φορείς θα ελέγχει τραπεζικό κλάδο, ασφαλιστικές εταιρίες και επενδυτικές εταιρείες. Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.

γ. Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ

δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015

ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου στην πάταξη της φοροδιαφυγής

β. Προτεινόμενα μέτρα: Οι ελληνικές αρχές θα δημιουργήσουν μία κατανοητή στρατηγική, με παράλληλη λήψη μέτρων σε άλλους τομείς, προκειμένου να βελτιωθούν οι πληροφορίες που μοιράζονται διάφοροι φορείς και να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ τραπεζών και φορολογικών αρχών. Αυτή η απόφαση στηρίζεται στο EBASR-6.

Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ

Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015

ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Πρακτικές για διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

β. προτεινόμενα μέτρα: ΟΙ ελληνικές αρχές με τη βοήθεια των θεσμών και των εγχώριων τραπεζών, θα θέσουν συγκεκριμένα κριτήρια για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης (π.χ. εισόδημα, επίπεδο προσωπικού πλούτου κτλ) και θα υπάρξει προστασία μόνο της πρώτης κατοικίας υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η απόφαση στηρίζεται στοEBASR-6.

Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ

Χρονοδιάγραμμα: Από τον Ιούνιο του 2015 έως το β’ εξάμηνο του 2015

Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Προτεινόμενα μέτρα: Προκειμένου να στηρίξει τον δανεισμό των ΜμΕ η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η τράπεζα αυτή θα έχει βασικό ρόλο στην διαχείριση των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Η τράπεζα αυτή θα είναι στο πρότυπο οργανισμού όπως η γερμανική KfW

Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ, υπουργείο Οικονομίας

Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015.

ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

Δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την μεταρρύθμιση αλλά και την διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών τραπεζών

Προτεινόμενα μέτρα: Με οδηγό τη διεθνή εμπειρία, στόχος θα είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιφερειακού τραπεζικού κλάδου.

Υπεύθυνη αρχή: ΥΠΟΙΚ, υπουργείο Οικονομίας

Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο του 2015

ε. Εξέταση της δημοσιονομικής επίπτωσης: Καμία επίπτωση στα δημοσιονομικά, λόγω του διοικητικού χαρακτήρα του μέτρου.

 

14. Μεταρρύθμιση στον τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Διακανονισμός οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές
Τρέχουσα κατάσταση: Από το 2009 έχουν αυξηθεί οι οφειλές που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες συνυπάρχουν με ένα περιβάλλον αδύναμης πιστωτικής αγοράς και προβλημάτων ρευστότητας.
Μέτρα: Εφαρμογή ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά την τακτοποίηση των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές: α. Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ θα επιβληθεί ετήσιος τόκος 3%, ενώ δεν θα υπάρχει τόκος για οφειλές έως 5.000 ευρώ και β. Μείωση προσαυξήσεων που μπορεί να φθάσει έως και το 100% για άμεση εξόφληση, ενώ θα υπάρξουν και μικρότερες μειώσεις εάν υπάρξει εξόφληση με δόσεις.
Αρμόδιες αρχές: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι μεταρρυθμίσεις έχουν, ήδη, καταστεί νόμος του κράτους
Δημοσιονομική επίπτωση: 300 εκατ. ευρώ για το 2015. Τεχνικές λεπτομέρειες για την ακριβή αποτίμηση διαθέτει η αρμόδια αρχή.

Επέκταση υγειονομικής κάλυψης έως 28/02/2016
Τρέχουσα κατάσταση: Εξαιτίας του υψηλού επιπέδου ανεργίας και περιοδικής εργασίας, αρκετοί εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι και ως εκ τούτου δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.
Μέτρα: Επέκταση της υγειονομικής κάλυψης έως 28 Φεβρουαρίου 2016 για πολίτες που έχουν χάσει την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι πρώην αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι έχουν σταματήσει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.
Αρμόδιες αρχές: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Χρονοδιάγραμμα: Έχει, ήδη, καταστεί νόμος του κράτους
Δημοσιονομική επίπτωση: Δεν είναι σημαντική βάσει των προκαταρκτικών μετρήσεων των αρμόδιων αρχών.

Τεχνολογία και κοινωνική ασφάλιση
Τρέχουσα κατάσταση: Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των εργαζομένων προκειμένου να ανανεώσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη.
Μέτρα: Ειδική ομάδα δράσης θα φροντίσει ώστε να υπάρξει σύνδεση των συστημάτων ενημέρωσης των πληροφόρησης των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Η ομάδα δράσης έχει, ήδη, δημιουργηθεί
Δημοσιονομική επίπτωση: Δεν υπάρχει.

Άρση της φόρμουλας αυτόματης προσαρμογής σύνταξης

Τρέχουσα κατάσταση: Η τρέχουσα νομοθεσία περιλαμβάνει μία μαθηματική φόρμουλα που οδήγησε σε μείωση των βασικών συντάξεων μεταξύ 35% και 50% το 2010 και μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω απότομη μείωση στο μέλλον, οδηγώντας σε φτώχεια αρκετούς ηλικιωμένους.
Μέτρα: Θα υπάρξει αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας βάσει του μακροπρόθεσμου σχεδίου της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Εκτιμάται στα 326 εκατ. ευρώ για το 2015.

Αντικατάσταση της φόρμουλας one-off

Τρέχουσα κατάσταση: Υπήρξε μείωση των εφάπαξ των εργαζομένων από το 2010.
Μέτρα: Θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα φόρμουλα μέτρησης.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Εκτιμάται στα 70 εκατ. ευρώ για το 2015.

ΕΚΑΣ
Τρέχουσα κατάσταση: Υπήρξε επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω κατάργησης.
Μέτρα: Έχει υπάρξει επιστροφή εν ισχύ των όρων για το ΕΚΑΣ το 2014.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Εκτιμάται στα 82 εκατ. ευρώ το 2015

Πρόωρη συνταξιοδότηση

Τρέχουσα κατάσταση: Υπάρχει μία τάση από τους εργοδότες να «οδηγούν» τους εργαζόμενους σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω το ασφαλιστικό σύστημα.
Μέτρα: Η κυβέρνηση θα σεβαστεί όλα τα υπάρχοντα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλά θα λάβει μέτρα που αποτρέπουν την πρόωρη συνταξιοδότηση, ειδικά εάν πλήττει το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Θα εξετασθεί από την αρμόδια αρχή

13η σύνταξη για χαμηλοσυνταξιούχους

Τρέχουσα κατάσταση: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Μέτρα: Παροχή 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους (το επίπεδο μηνιαίας σύνταξης θα συμφωνηθεί) τον Δεκέμβριο του 2015.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Δεκέμβριος 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Εκτιμάται στα 600 εκατ. ευρώ για το 2015

Χρόνος αναμονής για την παροχή συντάξεων

Τρέχουσα κατάσταση: Υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα έως την έκδοση της πρώτης σύνταξης.
Μέτρα: Πρόσληψη προσωπικού για την επιτάχυνση των υπηρεσιών. Ενίσχυση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων στο υπουργείου Εργασίας και στους ασφαλιστικούς φορείς.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Η αναβάθμιση έως τον Ιούνιο του 2015 και οι προσλήψεις έως τον Δεκέμβριο του 2015.
Δημοσιονομική επίπτωση: Θα εξετασθεί

ΚΕΠΑ
Τρέχουσα κατάσταση: Οι πολίτες με ειδικές ανάγκες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές καθυστερήσεις και πολύ συχνά είναι «αντικείμενο» συμπεριφοράς που δεν αρμόζει σε μία πολιτισμένη κοινωνία.
Μέτρα: Κοινό σύστημα «καταγραφής»: α. Εναρμόνιση των υπαρχόντων ασφαλιστικών κανονισμών και β. Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης επιδομάτων αναπηρίας.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Απρίλιος 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Δεν υπάρχει.
Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (και real estate) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

Τρέχουσα κατάσταση: Δεν υπάρχει καλή εκμετάλλευση και μάλιστα σε μία περίοδο όπου υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας.
Μέτρα: Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου και real estate.
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Δεν υπάρχει.

Επάνδρωση και ενίσχυση των δημοσίων μηχανισμών ελέγχου
Τρέχουσα κατάσταση: Χαμηλά έσοδα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
Μέτρα: Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας (Single Debtors Registry) που θα βοηθά στην συγκέντρωση χρεών. Επίσης α. Επίβλεψη και έλεγχος της παροχής βεβαιώσεων χρέους , β. Εναρμονισμό της νομοθεσίας
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: 150 εκατ. ευρώ για το 2015 και 300 εκατ. ευρώ για το 2016.

Επανέλεγχος του πλαισίου εθελουσίας εξόδου

Τρέχουσα κατάσταση: Σφοδρό πλήγμα από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και σε ΔΕΚΟ
Μέτρα: Επανέλεγχος του υφιστάμενου καθεστώτος
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: Καμία

Συγχώνευση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

Τρέχουσα κατάσταση: Μεγάλος αριθμός οργανισμών
Μέτρα: Συγχώνευση οργανισμών
Αρμόδια αρχή: Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος 2015 έως β’ εξάμηνο 2015
Δημοσιονομική επίπτωση: 10 εκατ. ευρώ το 2015

 

Πηγή: Ημερησία – imerisia.gr

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!