Τι αποκαλύπτουν τα σχέδια του Προγράμματος Γιούνκερ

 

Στα επόμενα τέσσερα, προεκλογικά, ερανίσματα η στήλη θα προσπαθήσει να συμβάλει στον εμπλουτισμό του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η επερχόμενη δύσκολη εκλογική μάχη θα κριθεί από το αν η ελληνική Αριστερά καταφέρει να εμπνεύσει ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό.

Τον Νοέμβριο ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνολικού ύψους 315 δισ. ευρώ (Πρόγραμμα Γιούνκερ). Το πρόγραμμα συμποσούται σε έναν σκιώδη προϋπολογισμό, διπλάσιου ύψους σε σύγκριση με τον ετήσιο επίσημο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προορίζεται να χρηματοδοτήσει δημόσια επενδυτικά σχέδια και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν τους περιορισμούς που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το ποσό των 315 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα διανεμηθεί σε τρία χρόνια (2015 – 2017) αντιστοιχεί στο 2,3% του ετήσιου ΑΕΠ της Ε.Ε. και εκτιμάται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια σε στρατηγικούς οικονομικούς τομείς που συμπεριλαμβάνουν:

1. Επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές (επενδύσεις στην ψηφιακή οικονομία, στις μεταφορές και την ενέργεια σε συμφωνία με τις πολιτικές της Ε.Ε.).

2. Επενδύσεις σε εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία.

3. Επενδύσεις που αυξάνουν την απασχόληση, ειδικότερα μέσω της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέτρα για τη νεανική απασχόληση.

4. Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην προστασία και αειφορία του περιβάλλοντος.

Ο δανεισμός θα υλοποιηθεί μέσω του νέου Ταμείου που θα λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του Ταμείου θα προέλθει από ιδιώτες επενδυτές που θα συνεισφέρουν περίπου το 80% του συνολικού ποσού των 315 δισ. ευρώ.

Αν και το Ταμείο δεν θα δραστηριοποιηθεί πριν τα μέσα του 2015, τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη προτείνει επενδυτικά σχέδια για αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία εκτίμηση των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί συντάχθηκε από το γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας (IFO) και έδειξε ότι για τη χρηματοδότηση των περίπου 2.000 επενδυτικών σχεδίων το απαιτούμενο ποσό υπερβαίνει το 1,3 τρισ. ευρώ με τα 500 δισ. ευρώ να πρέπει να δαπανηθούν πριν από τα τέλη του 2017. Περίπου το 53% του κόστους αφορά σε δημόσιες επενδύσεις· το 15% σε συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα· το 21% ιδιωτικές επενδύσεις ενώ το 10% δεν εντασσόταν σε κάποια κατηγορία.

Η μνημονιακή κυβέρνηση της χώρας μας έχει υποβάλλει 174 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 41,49 δισ. ευρώ. Η κατανομή, ως προς τον αριθμό, των σχεδίων ανά τομέα έχει ως εξής: 55 σχέδια (31% του συνόλου) αφορούν τον τομέα Γνώση-Καινοτομία-Ψηφιακή Οικονομία, 35 σχέδια (20%) των Κοινωνικών Υποδομών, 29 σχέδια (17%) της Ενέργειας, 26 σχέδια (15%) των Μεταφορών και 14 σχέδια (8%) του Περιβάλλοντος. Διαφορετική είναι η εικόνα της κατανομής ανάλογα με τα ποσά: το 42% (17,35 δισ.) αφορούν στον τομέα της Ενέργειας, το 27% (11,26 δισ.) των Μεταφορών και μόλις το 8% (3,47 δισ.) σε Γνώση-Καινοτομία-Ψηφιακή Οικονομία και το 6% (2,46 δισ.) σε Κοινωνικές Υποδομές. Η ποσοτική κατανομή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εγχώριου και το ξένου κεφαλαίου που έχει επενδύσει στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, των λιμανιών και του σιδηροδρόμου και είναι ενδεικτική του οικονομικού υποδείγματος που υλοποιείται στη χώρα μας και τη μετατρέπει σε κόμβο διακίνησης προϊόντων και ενεργειακών πόρων χωρίς κανένα όφελος για τους κατοίκους της. Αντίθετα, οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας απαιτούν έναν διαφορετικό καταμερισμό που να συμβαδίζει με αυτόν της αριθμητικής κατανομής των σχεδίων όπου το 51% των σχεδίων αφορούν στους τομείς των Κοινωνικών Υποδομών και της Γνώσης- Καινοτομίας-Ψηφιακής Οικονομίας ενώ απαιτείται και ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των επενδύσεων στους τομείς της Ενέργειας και των Μεταφορών.

Θα εντάξουμε αυτόν τον σχεδιασμό στο πρόγραμμά μας;

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

(www.gtozidis.wordpress.com)

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!