Όπως τονίζει το Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής, «η κυβέρνηση πρέπει τώρα -τηρώντας τις δεσμεύσεις της- να προχωρήσει άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις, στις προγραμματικές της δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων, της ΕΓΣΣΕ και των κατώτατων μισθών. Στην κατεύθυνση αυτή, τα αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα». Συγκεκριμένα, ζητά την αποκατάσταση της αρχής ευνοϊκότερης ρύθμισης, την κατάργηση της υπερίσχυσης των επιχειρησιακών ΣΣΕ πού έχουν δυσμενέστερους όρους έναντι των κλαδικών ΣΣΕ,  την επαναφορά της υποχρεωτικότητας-δεσμευτικότητας των κλαδικών ΣΣΕ για το σύνολο των εργοδοτών) την επαναφορά στην 6μηνη παράταση ισχύος όλων των ΣΣΕ και εφαρμογή πλήρους μετενέργειας, με την ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των επιδομάτων και των θεσμικών ρυθμίσεων της ΣΣΕ. Ακόμα, τονίζει την ανάγκη της «πλήρης αποκατάστασης των διαδικασιών Μεσολάβησης-Διαιτησίας, της λειτουργικής δομής του ΟΜΕΔ και την έμφαση στην επαναφορά του δικαιώματος της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία με πλήρη περιεχόμενο». Ακόμη, μεγάλη σημασία δίδεται στην άμεση κατάργηση του μνημονιακού αντεργατικού πλαισίου και της  ΠΥΣ Νο 6/2012, που μείωσε τους κατώτατους μισθούς κατά 22% και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών και κατάργησε ή πάγωσε την ισχύ, καθώς και τους μισθολογικούς-θεσμικούς όρους όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) καθώς και την επαναφορά των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στα προ Μνημονίου επίπεδα με την αποκατάσταση της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2012 (751 ευρώ). Αυτά μπορούμε να τα διαβάσουμε και ως μια μορφή «οδικού χάρτη» αγώνα, καθώς όπως δηλώνουν οι συνδικαλιστές του ΜΕΤΑ, «τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται».

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!