Τα επόμενα βήματα και οι δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Τα πρώτα βήματα προς τη μετεξέλιξή του σε ενιαίο πολιτικό φορέα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, καθώς η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ διευρύνθηκε και λειτουργεί πλέον ως Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Ήδη σχηματίσθηκαν 3 Επιτροπές (Οργανωτική, Σχεδίου Διακήρυξης, Σχεδίου Προγράμματος) που προετοιμάζουν την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη (Π.Σ.), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κύρια φροντίδα της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η διαμόρφωση-αποτύπωση του «οδικού χάρτη» στην πορεία προς την Π.Σ. και πιο συγκεκριμένα, οι διαδικασίες συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, η ανάδειξη Γραμματειών, η εκλογή αντιπροσώπων, η πρόταση για τη δομή και τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ μετά την Π.Σ.
Ελπιδοφόρο γεγονός για το μέλλον του εγχειρήματος αποτελεί το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει αυτήν τη διαδικασία να είναι στενά συνδεδεμένη με τα πολιτικά και κοινωνικά καθήκοντα της περιόδου, να συμβάλλει στην ανάπτυξη αντιστάσεων στην κυβερνητική πολιτική, αλληλέγγυων δράσεων, και τελικά σ’ ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής που συγχρόνως θα είναι κίνημα που θα απαιτεί αριστερή κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι τέτοιο κίνημα χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες ενεργά μέλη του ενιαίου πολιτικού φορέα που θα αισθάνονται και θα είναι συμμέτοχοι και στη διεκδίκηση της κυβερνητικής εξουσίας, αλλά και μετά, στη διεκδίκηση της ίδιας της εξουσίας.
Προκειμένου δε να ανδρωθεί αυτό το ρεύμα ανατροπής και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπολιαστεί από τον διάχυτο κοινωνικό ριζοσπαστισμό, από τις 10 Σεπτέμβρη έως και 10 ημέρες πριν από την έναρξη της Π.Σ. οργανώνονται παντού ανοιχτές συνελεύσεις ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.
Οι συνελεύσεις αυτές οργανώνονται ανά Καλλικρατικό δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή γειτονιά, χώρο εργασίας και εκπαίδευσης, με επιδίωξη τη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σε κλίμακα της μικρότερης τοπικής διοικητικής διαίρεσης, εργασιακού χώρου και εκπαιδευτικής μονάδας. Προκειμένου η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει γνωστή, μια ειδική καμπάνια για τις συνελεύσεις θα ξεκινήσει από τις 10-15 Σεπτέμβρη με ανακοίνωση – κάλεσμα, αφίσα, ραδιοφωνικό σποτ, σποτ στο Διαδίκτυο κλπ., με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και την ενιαία μορφή σε όλη τη χώρα.

Το αντικείμενο των συνελεύσεων
Αρχικά, αντικείμενο των συνελεύσεων που θα οργανωθούν, θα αποτελέσει η συζήτηση για το Σχέδιο Διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, την πολιτική κατάσταση και το πολιτικό του σχέδιο, αλλά και το τοπικό πρόγραμμα δράσης το οποίο εγκρίνεται από τη Συνέλευση.
Στον οργανωτικό τομέα, η συγκρότηση οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ καθώς και η ανάδειξη Προσωρινής Γραμματείας αποτελούν βασική μέριμνα, ενώ οι αποφάσεις και προτάσεις της συνέλευσης θα αποστέλλονται στη Γραμματεία.
Όσον αφορά τα μέλη, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι όποιος/α εγγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ αυτοπροσώπως, ανήκει σε κάποια οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, λαμβάνει μέρος στις διαδικασίες του και πληρώνει τη συνδρομή που θα ορισθεί. Έχει όλα τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και μπορεί να συμμετέχει στη δράση σε περισσότερες της μιας οργανώσεων, αλλά ψηφίζει μόνο σε μία, στην οποία εξ αρχής επιλέγει να εγγραφεί.

Ανάδειξη Γραμματείας
Στη διαδικασία ανάδειξης Γραμματείας με εκλογές και αντιπροσώπων στην Π.Σ. παίρνουν μέρος μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, ενώ επίσης η ανοιχτή συνέλευση έχει δικαίωμα να αναδείξει τη Γραμματεία της Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.
Πιο αναλυτικά, η ανοιχτή Συνέλευση ορίζει Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει τη συνολική διαδικασία εκλογής. Ακόμη, ο αριθμός των μελών της Γραμματείας αποφασίζεται επίσης από τη Συνέλευση. Στόχος είναι ν’ αξιοποιηθούν όλα τα μέλη που θέλουν να προσφέρουν από θέση ευθύνης. Άμεσο στόχο αποτελεί η Γραμματεία να είναι λειτουργική, συνθετική και πλουραλιστική. Από τη Γραμματεία επιλέγονται Συντονιστής Γραμματέας, 1-2, αναπληρωτές/τριες και Ταμίας.

Εκλογή αντιπροσώπων
Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η Π.Σ. να γίνει το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Π.Σ. θα γίνουν 15 μέρες νωρίτερα (Κυριακή 21 Οκτώβρη) σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αν κάποια οργάνωση έχει ανυπέρβλητη δυσκολία, ορίζεται διαφορετική ημερομηνία σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή. Οι εγγραφές μελών λήγουν την Παρασκευή 19 Οκτώβρη, ενώ οι καταστάσεις μελών αποστέλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 19 Οκτώβρη, επικυρώνονται από την Οργανωτική Επιτροπή και αποτελούν τους εκλογικούς καταλόγους.
Η κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή πριν τις εκλογές (19 Οκτώβρη). Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου οι υποψήφιοι/ες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των γυναικών αντιπροσώπων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάτω του 35%.

Συγκρότηση της Π.Σ.
Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη συγκροτείται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, που θα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της, από τους/τις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, από τα μέλη της ΠΣΕ του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη των συνιστωσών οι οποίες συγκρότησαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.
Στους στόχους της Π.Σ., όπως αναφέρει η απόφαση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής, περιλαμβάνονται η έγκριση πολιτικού κειμένου επί της συγκυρίας που θα περιέχει και το άμεσο πολιτικό σχέδιο, επίσης η έγκριση διακήρυξης των θέσεων και των βασικών προγραμματικών κατευθύνσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.
Επιπροσθέτως, η διαμόρφωση των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας στην πορεία προς το Συνέδριο, καθώς και η συγκρότηση Κεντρικού Οργάνου (Κεντρική Επιτροπή ή Συμβούλιο).

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!