Το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Ολοκληρώθηκε την τρίτη η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα, την οποία εκίνησε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης. Στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση  κλήθηκε κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Ένα νομοσχέδιο ιδιαίτερης σημασίας, μια και επιχειρεί να ασχοληθεί με πληθώρα θεμάτων και προβλημάτων που υπάρχουν. Αναλυτικότερα, με το σχέδιο νόμου επιχειρούνται να αντιμετωπιστούν ζητήματα μείζονος κοινωνικής σημασίας, που αφορούν στην απλούστευση της λειτουργίας των ΚΕΠΑ στα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο οι ίδιοι οι πολίτες με αναπηρία, όσο και οι οικογένειές τους. Παράλληλα, συγκροτούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ειδικά κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η εισφοροδιαφυγή και η ανασφάλιστη, αδήλωτη εργασία. Προτείνεται η συγκρότηση Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχων εργοδοτών για την ανάπτυξη ειδικών ελεγκτικών δράσεων σε περιοχές και κλάδους, όπου κατά περιόδους παρατηρείται αύξηση των δεικτών ανασφάλιστης απασχόλησης και εισφοροδιαφυγής.

Επίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, η κυβέρνηση προχωρά στην επαναφορά της σύνταξης του ΟΓΑ  στους ανασφάλιστους υπερήλικες, Έλληνες και ομογενείς.

 

Απλοποιούνται τα ΚΕΠΑ

Οι διαρκείς, ψυχοφθόρες και εξουθενωτικές ανανεώσεις των αποφάσεων ποσοστού αναπηρίας των ΚΕΠΑ, επιχειρείται να μειωθούν. Πλέον, οι αποφάσεις των ΚΕΠΑ θα ισχύουν για κάθε χρήση, ενώ απλοποιείται η λειτουργία τους, καθώς και ο τρόπος απόδοσης των προνοιακών επιδομάτων. Επιπλέον, καταργείται η καταβολή παραβόλου ΚΕΠΑ από ανασφάλιστους πολίτες και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας. Με τον τρόπο αυτό οι ανασφάλιστοι πολίτες και οι αιτούντες παντός προνοιακού επιδόματος αναπηρίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14 ευρώ για τη χρήση των υπηρεσιών ΚΕΠΑ, όπως -ήδη- απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι ΑμεΑ, των οποίων το παράβολο καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς τους.

Ακόμη, συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά, επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα και η οποία θα συμβάλει στην επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας με βάση τα νέα δεδομένα και τις νέες ανάγκες και θα επανεξετάσει τον κατάλογο των μη αναστρέψιμων παθήσεων, στην κατεύθυνση της διεύρυνσής του, ενώ επίσης καταργείται η αναστολή καταβολής εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων. Ακόμη, θεσπίζεται η συμμετοχή στο Δ.Σ. του ΙΚΑ, εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ και της ΑΓΣΣΕ και κατά συνέπεια αυξάνονται τα μέλη του κατά δύο (από 15 σε 17), ενώ προβλέπεται στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στα ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, παράταση του δικαιώματος της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάμηνο, της χορήγησης του προνοιακού επιδόματος και πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης, του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης, που εξέτισαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας αντιρρησίες συνείδησης. Στις οργανώσεις των συνταξιούχων, εφαρμόζεται η απλή αναλογική, και επαναχορηγείται η σύνταξη του ΟΓΑ σε 30.000 υπερήλικες, Έλληνες και ομογενείς, η οποία είχε περικοπεί από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, από την 1/1/2013.

 

Ελεγκτικοί μηχανισμοί για την ανασφάλιστη εργασία

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, συγκροτούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ειδικά Κλιμάκια Ελέγχου, τα οποία θα ξεκινήσουν ελέγχους σε περιοχές και κλάδους, όπου κατά περιόδους παρατηρείται αύξηση των δεικτών ανασφάλιστης απασχόλησης και εισφοροδιαφυγής. Με απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται να συγκροτούνται ειδικά κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από υπαλλήλους του Ιδρύματος, τα οποία διενεργούν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων για τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από υπηρεσιακή αναφορά ή εντολή, με αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα.

Εύλογη η απορία, γιατί αυτά τα κλιμάκια ελέγχου, που προβλέπεται να δημιουργηθούν, εστιάζονται σε περιοχές και κλάδους, όπου κατά περιόδους παρατηρείται αύξηση των δεικτών ανασφάλιστης απασχόλησης και φοροδιαφυγής, και όχι σε όλες τις επιχειρήσεις, μιας και η ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία, είναι πολύ διαδεδομένο φαινόμενο. Συνδέονται, άραγε, με τους «δημοσιονομικούς στόχους», μια και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στις τουριστικές περιοχές είναι μια από τις πάγιες αντιπροτάσεις της κυβέρνησης, προς τους δανειστές;

Ηλίας Σταθάτος

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!