Του Πανταζή Κετικίδη.

1 Η τακτική και κοινωνιοκεντρική λειτουργία των οργανώσεων και των μελών.
1.1 Είναι ζωτική η λειτουργία των οργανώσεων (Ο.Μ.) και η τακτική συνέλευση, μια συγκεκριμένη τακτική μέρα και ώρα, το αργότερο κάθε μήνα και κατά το δυνατόν κάθε εβδομάδα, οπότε γίνεται η τακτική συνεδρίαση του συντονιστικού της Ο.Μ.
1.2 Στη συνέλευση γίνονται όλες οι πολιτικές λειτουργίες που εμπεδώνουν τον πρωτεύοντα ρόλο των οργανώσεων βάσης, δηλαδή οι αποφάσεις και οι ψηφοφορίες για τα τοπικά αλλά και συχνά για τα συνολικά θέματα του κόμματος όταν απαιτείται.
1.3 Η τακτική λειτουργία είναι κοινωνιοκεντρική, έτσι ώστε οι συνελεύσεις των Ο.Μ. συνδέονται με τουλάχιστον ισόποσες δράσεις επικοινωνίας ή αλληλεγγύης και συνεταιρισμού της Ο.Μ. μέσα στην τοπική/εργασιακή της κοινωνία.
1.4 Τα μέλη συμμετέχουν στις εξωστρεφείς δράσεις ως σύνολο και οργανωμένα μέσω των Ο.Μ. τους. Στις ανωτέρω δράσεις συμπεριλαμβάνονται και οι ευρύτερες κομματικές ή κινηματικές εκδηλώσεις της περιοχής. Το σύνολο των συνελεύσεων και των εξωστρεφών δράσεων που αποφασίζονται από τις Ο.Μ. ή τα νομαρχιακά συντονιστικά τους, αποτελούν τις δραστηριότητες της κομματικής ζωής.
1.5  Σε κάθε περίπτωση ψηφοφορίας δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ενεργά, δηλαδή τα μέλη που κατά το τελευταίο τρίμηνο έχουν συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα της κομματικής ζωής της Ο.Μ. τους και επίσης έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους ανάλογα με τη δυνατότητά τους (δεν καταγράφονται οι παρουσίες, αλλά καταγράφονται οι πληρωμές της συνδρομής).
1.6 Ο κατάλογος των μελών που σύμφωνα με το καταστατικό έχουν συμμετάσχει στην κομματική ζωή τον τελευταίο χρόνο επικαιροποιείται κάθε μήνα. Ταυτόχρονα επικαιροποιείται ο κατάλογος των ως άνω ενεργών μελών και η γραμματεία κάθε Ο.Μ. επικοινωνεί με τα μέλη που σταμάτησαν να είναι ενεργά κατά το τελευταίο τρίμηνο.
2. Η εισήγηση από τα κάτω και η ερώτηση από τα πάνω και ο καθοριστικός ρόλος των Ο.Μ.
(Σε αντικατάσταση ή προσθήκη των παραγράφων «Δημοψηφίσματα-Διαβούλευση»)
2.1  Όταν υπάρχει ελάχιστη οριζόντια συμφωνία από τα κάτω (15% των ενεργών μελών ή Ο.Μ. που αντιπροσωπεύουν το 20% των συνολικών μελών), πάνω σε μια πρόταση απόφασης ή θέσης, τότε αυτή τίθεται αυτοδίκαια ως εισήγηση στο αντίστοιχο επίπεδο των οργάνων της ελάχιστης οριζόντιας συμφωνίας. Δημοψήφισμα επίσης ή συνέδριο, μπορεί να ζητηθεί από τις οργανώσεις βάσης με αυτή την ελάχιστη οριζόντια συμφωνία.  
2.2  Όταν για μια σημαντική απόφαση ή θέση δεν υπάρχει συναίνεση (80%) στα εκλεγμένα όργανα, τότε όλες οι εισηγήσεις που έχουν ελάχιστη συμφωνία (15-20%), τίθενται υπό την κρίση των μελών στις οργανώσεις βάσης, στο αντίστοιχο επίπεδο της βάσης που αντιπροσωπεύει το όργανο.
2.3  Σε κάθε περίπτωση, εισηγήσεις, προσθήκες ή αλλαγές που έχουν ελάχιστη συμφωνία, όταν αφορούν θέσεις αρχών ή προγράμματος, αποφασίζονται είτε με δημοψήφισμα, είτε με έκτακτο/τακτικό συνέδριο για το οποίο γίνεται εκλογή νέων αντιπροσώπων και όχι διά αντιπροσώπευσης μέσω των οργάνων.
3. Η αποφυγή της μονιμότητας, η εναλλαγή και ο ρόλος των οργάνων και των μέσων
3.1 Ο περιορισμός της θητείας και η δυνατότητα ανάκλησης όταν ζητηθεί από τη βάση είναι αναγκαίες προβλέψεις αλλά όχι ικανές (Περιορισμός έως 3 θητείες στα όργανα και στην Κ.Ο., έως 9 έτη ως επαγγελματικό μέλος, έως 6 έτη ως αποσπασμένο μέλος, και ειδική εξαίρεση έως 10% εφόσον αυτό ζητηθεί συγκεκριμένα από τη βάση).
3.2 Τα επαγγελματικά και τα αποσπασμένα μέλη, καθώς επίσης και τα μέλη που έχουν θέσεις κρατικής ευθύνης (υπουργοί -πλην πρωθυπουργού και προέδρου-, γενικοί γραμματείς, διορισμένοι σύμβουλοι, διοικητές οργανισμών, περιφερειάρχες – πλην δημάρχων) έχουν περιορισμό στη δυνατότητά τους να εκλεγούν στα όργανα. (Συνολικά έως 1 άτομο στα όργανα των Ο.Μ. και έως 10% στα υπόλοιπα όργανα και στο συνέδριο. Επίσης, περιορισμός και των βουλευτών στο ανώτερο όργανο -Κ.Ε.- έως 30%).
3.3 Ενώ τα όργανα συντονίζουν και αποφασίζουν, το αντικείμενο των επαγγελματικών/αποσπασμένων μελών είναι η λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, επικοινωνίας, διαφάνειας και διαλόγου και της γενικής οργάνωσης του κόμματος.

[1] To Β’ Μέρος έχει δημοσιευτεί στο site: www.synedrio.syriza.gr

* Ο Πανταζής Κετικίδης είναι Μέλος
της Οργάνωσης
Μηχανικών Θεσσαλονίκης

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!