Ακολουθώντας τη γνωστή τακτική «λέω ότι θέλω», ο κ. Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, σε συνομιλία του με Γερμανούς δημοσιογράφους δήλωσε: «μισώ τον ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ηλίθιοι». Στη διαμαρτυρία της «Ανοιχτής Πόλης», η απάντηση ήταν αναμενόμενη. «Έγινε κακή μετάφραση, εγώ είπα ότι είσαστε τρελοί…». Ωραίος(!) χαρακτηρισμός διά στόματος δημάρχου, για τα μέλη και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, μέσα από το διεθνή Τύπο και την οθόνη της δημοτικής τηλεόρασης. Μάλλον ο κ. δήμαρχος αγνοεί ότι αυτοί που φέρνουν τις ανατροπές στο status των βολεμένων χαρακτηρίζονται συνήθως «τρελοί».

Σε ένα άλλο όμως μεγάλο θέμα που απασχολεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα ο κ. δήμαρχος ποιεί την νήσσαν. Στις 29/12/2014 η οικονομική επιτροπή του δήμου ενέκρινε κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών πίστωση ποσού 369.000,00 ευρώ για επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΑΜΕΑ). Η εταιρία στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι η ΙΜΠΕΞ Α.Ε. Στις 21/04/2015 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) με την απόφαση 35384/21-4-15 ανακαλεί την 38657/8-5-14 απόφασή της με την οποία είχε χορηγήσει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου στην ως άνω εταιρία. Η Διεύθυνση Μεταφορών της ΠΚΜ προέβη στην ενέργεια αυτή κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε στις 17/4/2015, «μετά από προφορική εντολή του εντεταλμένου συμβούλου κ. Ι. Παγώνη». Η ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφέρειας, έγινε επειδή «διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση του συνεργείου δεν ήταν πλήρως κατασκευασμένη σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές εκθέσεις». Σημειωτέον ότι από 11/3/2014 οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εκδίδουν, αντί άδειας λειτουργίας, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, χωρίς αυτοψία, μόνο με υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών και επιχειρηματία, κατ’ εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4038/12.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν και πρέπει να απαντηθούν από τη Διοίκηση του δήμου είναι:

Α. Η εν λόγω εταιρία ΙΜΠΕΞ Α.Ε. πληρούσε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού; Έγινε έλεγχος των υπηρεσιών του δήμου πριν την υπογραφή της σύμβασης, για να διαπιστωθεί η επαρκής και νόμιμη λειτουργία του συνεργείου;

Β. Πόσα και ποια οχήματα επισκευάστηκαν στο συνεργείο και ποιος βεβαίωσε την ασφαλή επισκευή;

Γ. Εκδόθηκαν τιμολόγια προς πληρωμή; Πληρώθηκαν αυτά τα τιμολόγια;

Αναμένουμε γραπτή απάντηση και θα επανέλθουμε.

Αυτά τα ολίγα για έναν από τους 10 καλύτερους δημάρχους του κόσμου για το 2014.

 

Γιώργος Αβαρλής
Δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την Ανοιχτή Πόλη

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!