Με την επιστολή, το σχετικό τμήμα της οποίας παραθέτουμε στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (EMA) απαντώντας σε μια σειρά ερωτημάτων που θέτει μια ομάδα ευρωβουλευτών, επιβεβαιώνει γραπτώς και επισήμως τα εξής:

1). Ότι τα αναφερόμενα εμβόλια τύπου mRNA δεν είχαν ποτέ προδιαγραφές κατασκευής για να προστατεύουν από τη μετάδοση του ιού ή την επιμόλυνση αλλά ότι αυτές αφορούσαν μόνο την ατομική προστασία των εμβολιαζομένων προσώπων.

2). Ότι επιπλέον, οι αναφορές αξιολόγησης της EMA σχετικά με την αδειοδότηση των εμβολίων σημειώνουν την έλλειψη δεδομένων που αφορούν την επίδρασή του επί της μεταδοσιμότητας του ιού.

Στη συνέχεια αφού παραθέσουμε το σχετικό απόσπασμα της επιστολής, θα θίξουμε δύο κρίσιμα ζητήματα που εγείρονται.

«Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων
18 Οκτωβρίου 2023

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωκοινοβουλίου Marcel de Graaff, Gilbert Collard, Francesca Donato, Joachim Kuhs, Mislav Kolakusich, Virginie Joron, Ivan Vilibor Sincich και Bernhard Zimniok.

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας της 4 Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο της οποίας καλείτε για την αναστολή της άδειας διάθεσης στην αγορά των εμβολίων Comirnaty και Spikevax τύπου mRNA κατά του COVID-19.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (European Medicines Agency – EMA) είναι δεσμευμένη να προστατεύει τη δημόσια υγεία διενεργώντας ενδελεχείς επιστημονικές αξιολογήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για την Ε.Ε. Είμαστε ομοίως αφοσιωμένοι στην εξασφάλιση ότι το κοινό και οι αντιπρόσωποί του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν την πληροφόρηση όσον αφορά τους λόγους που τα φάρμακα που χρησιμοποιούν λαμβάνουν έγκριση και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την παρακολούθησή τους άπαξ και τεθούν σε κυκλοφορία.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η EMA εστιάζει κυρίως σε μια πλευρά των πολιτικών υγείας της Ε.Ε., εκείνη της αδειοδότησης και της παρακολούθησης των φαρμάκων και των εμβολίων. Όταν οι επιστημονικές μας επιτροπές εκδίδουν συστάσεις, άλλα σώματα, όπως η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) και οι εθνικές αρχές υγείας και εμβολιασμού έχουν τη δυνατότητα να τις λαμβάνουν υπόψη τους στο πλαίσιο της από μέρους τους ανάπτυξης πολιτικών ανοσοποίησης / εμβολιασμού για την προστασία του κοινού.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτετε στην επιστολή σας.

  1. Οι εγκεκριμένες ενδείξεις (*)

Διατυπώνετε την άποψη αναφορικά με τις εγκεκριμένες ενδείξεις, ότι τα εμβόλια «θα έπρεπε να χορηγούνται μόνο σε πρόσωπα που αναζητούν ατομική προστασία, και ότι δεν έχουν εγκριθεί για τον σκοπό της ελάττωσης της μετάδοσης ή των ρυθμών επιμόλυνσης (ελέγχου της μετάδοσης)». Επίσης αναφέρετε ότι η εγκεκριμένη ένδειξη (ΣτΜ: των εμβολίων) δεν συμφωνεί με χρήσεις για τις οποίες προωθούνται από “φαρμακευτικές εταιρείες, πολιτικούς και επαγγελματίες υγείας”.

Είναι όντως ορθή η επισήμανσή σας ότι τα εμβόλια έναντι του COVID-19 δεν έχουν αδειοδοτηθεί για την πρόληψη της μετάδοσης από το ένα πρόσωπο στο άλλο. Οι ενδείξεις (ΣτΜ: για τις οποίες έγινε η αδειοδότηση) αφορούν μόνο την προστασία των εμβολιαζόμενων ατόμων.

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν, για τα εμβόλια έναντι του COVID-19, αναφέρουν σαφώς ότι τα εμβόλια είναι μόνο για ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη του COVID-19. Επιπρόσθετα, οι αναφορές αξιολόγησης της EMA όσον αφορά την αδειοδότηση των εμβολίων σημειώνουν την έλλειψη δεδομένων σχετικά με την μεταδοσιμότητα.

Η EMA θα συνεχίσει να ενεργεί με διαφάνεια σχετικά με τις εγκεκριμένες χρήσεις των εμβολίων έναντι του COVID-19 και να αναγνωρίζει περιοχές όπου χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε παρανοήσεις.»

Εγείρονται δύο κρίσιμα ζητήματα

1) Προκύπτει ότι η αιχμή της ακραίας πολιτικής με την οποία επιβλήθηκε ο καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού, δηλαδή ο ισχυρισμός ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι (τελικά και των παιδιών συμπεριλαμβανομένων) προκειμένου να υπάρξει «τείχος ανοσίας» και να προστατευτούν από τη μετάδοση του ιού οι ευπαθείς ομάδες (οι ηλικιωμένοι κυρίως και οι ασθενείς), υπήρξε ψευδής και ανυπόστατος. Για έναν ολόκληρο μηχανισμό αποτελούμενο από πολιτικούς-γραφειοκράτες, επιστήμονες υγείας, ειδικούς αλλά και πολλούς άλλους «ειδικούς» διαφόρων κατηγοριών, καθώς και για τα κυρίαρχα κανάλια ενημέρωσης, θα έχρηζε κανονικά διερεύνησης το κατά πόσο είτε εψεύδοντο συνειδητά και σκόπιμα (είτε παραπλανούσαν λόγω ελλιπούς ενημέρωσης) προωθώντας τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Ειδικά αν ληφθούν υπ’ όψη τα όσα σημειώνει η EMA σχετικά με το ότι οι σχετικές πληροφορίες ήταν εξ αρχής σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμες. Ας προσθέσουμε εδώ ότι μια ξεχωριστή κατηγορία που υπέστη με ακραίο τρόπο τις συνέπειες αυτής της πολιτικής περιλαμβάνει τους υγειονομικούς που λόγω της άρνησής τους να εμβολιαστούν, απολύθηκαν με πρωτοφανείς διαδικασίες και στιγματίστηκαν ως κοινωνικά ανεύθυνοι μπροστά στον κίνδυνο να μεταδώσουν τον ιό στους ασθενείς τους.

2) Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι οι ερωτώντες ευρωβουλευτές στην πλειοψηφία τους ανήκουν σε πολιτικούς σχηματισμούς που προσδιορίζονται ως δεξιάς / ακροδεξιάς κατεύθυνσης. Αντίθετα από τις στεροτυπικές αντιδράσεις της εποχής μας που τους αρκεί η «ταμπέλα του ομιλούντος» για τον εξοστρακισμό (woke ακύρωση) του ζητήματος που θέτει αυτός, εδώ η ουσία βρίσκεται αλλού: Κατ’ αρχάς τόσο τα ερωτήματα σχετικά με τα εμβόλια όσο και κυρίως οι απαντήσεις της EMA που αυτά προκάλεσαν δεν είναι μόνο θεμιτά αλλά επιπλέον απολύτως αναγκαία. Υπό «κανονικές πολιτικές συνθήκες», στη διερεύνηση και την κριτική στάση απέναντι σε τέτοια ζητήματα θα πρωτοστατούσε η Αριστερά. Απέναντι σε ζητήματα τόσο κρίσιμα για τα συμφέροντα και τη χειραφέτηση της κοινωνικής πλειοψηφίας όσο υπήρξαν οι χειρισμοί των ελίτ στο όνομα της πανδημίας που έγιναν με πρόσχημα την τάχα «ουδετερότητα της επιστήμης» την ίδια στιγμή που εμπλέκονταν και συνεχίζουν να εμπλέκονται οι πιο πολιτικά χρωματισμένες σκοπιμότητες τεράστιων οικονομικών συμφερόντων και πειραματισμών άσκησης μαζικού βιοπολιτικού ελέγχου. Η ειδική δυσμενής πολιτικοκοινωνική συνθήκη του σήμερα συνίσταται στο ότι η εμφανιζόμενη ως αριστερά είναι συστημικά ενσωματωμένη αποτελώντας κομβικό οργανικό τμήμα των πολιτικών των παγκοσμιοποιημένων ελίτ. Και επειδή έχει υπολογίσιμη διάδοση η από τα «αριστερά» έγκληση να μην τίθενται ζητήματα που θα μπορούσαν να πλήξουν την «εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στα επιτεύγματά της», αυτή η υποβόσκουσα και γενικευόμενη κρίση κύρους μπορεί να ξεπεραστεί μόνο από την αντίθετη κατεύθυνση: Με τη ριζική και θεωρητικοπρακτική κριτική στάση απέναντι στο σύγχρονο κύμα επιστημονισμού δηλαδή της συσκότισης της υπαγωγής των επιστημονικών δυνατοτήτων της ανθρωπότητας στις ανάγκες και τις επιταγές του καπιταλιστικά οργανωμένου κόσμου μας. 

* Ένδειξη (φαρμακ.): θεραπευτικοί σκοποί (αντιμετώπιση ασθενειών, παθήσεων κ.ά.) για τους οποίους είναι κατάλληλο το φάρμακο και ενδείκνυται (είναι ενδεδειγμένη) η χρήση του.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!