Η πρόσφατη δημοσίευση της έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΔΓΕ) Παραγωγικές Θέσεις Εργασίας για την Ελλάδα αναδεικνύει τις δραματικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και παράλληλα την τεράστια προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για τη δημιουργία νέων θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας.

Στο πλαίσιο του σημερινού ερανίσματος παρατίθενται τα στοιχεία της μελέτης που αφορούν στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας:

1. «Το βάθος και η διάρκεια της ύφεσης έχουν οδηγήσει σε έντονη επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας αλλά και των κοινωνικών συνθηκών. Έχει χαθεί μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας που προϋπήρχαν της κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 27,9% το πρώτο τρίμηνο του 2014 από 7,2% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από εθνικές πηγές της Ελλάδας, ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, φτάνοντας στο 26,6%. Εντούτοις, εάν υποτεθεί ότι η απασχόληση θα αυξάνεται με ρυθμό 1,3% ετησίως -που ήταν το μέσο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης κατά τη δεκαετία πριν την ύφεση-, η Ελλάδα δεν θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα απασχόλησης πριν το 2034».

2. «Η σοβαρότητα της δυσχέρειας που επικρατεί στην αγορά εργασίας της Ελλάδας αντανακλάται επίσης στη διάρκεια της ανεργίας. Άνω του 70% των ανέργων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από ένα έτος, ενώ σχεδόν οι μισοί εξ αυτών για περισσότερα από δύο έτη, γεγονός που θέτει σημαντικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά στην απώλεια δεξιοτήτων και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερη ανησυχία από την άποψη αυτή εμπνέει η ανεργία των νέων, η οποία, έχοντας αγγίξει το 56,7% το πρώτο τρίμηνο του 2014, καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση στην Ε.Ε. -αυξημένη από 21,3% το τρίτο τρίμηνο του 2008. Επιπλέον, 20,6% των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών στην Ελλάδα βρίσκονταν εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης το 2013- από 11,7% το 2008 αποτελώντας το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. των 28, όπου ο μέσος όρος είναι περίπου 13%.

3. «Μέχρις ενός βαθμού, τα στοιχεία σχετικά με την ανεργία που παρατίθενται παραπάνω δεν καταδεικνύουν την πλήρη έκταση της δυσχέρειας στην οποία βρίσκεται σήμερα η αγορά εργασίας, κυρίως επειδή δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν την αύξηση του αριθμού των αποθαρρυμένων και των άεργων. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των αποθαρρυμένων εργαζόμενων σχεδόν τριπλασιάστηκε μεταξύ 2007 και 2012 (τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία). Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας άνω των 15 ετών ήταν 51,9%, μειωμένο από 53,5% το 2008, το οποίο είναι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. των 28 μετά την Ιταλία. Επίσης, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών αυξήθηκε κατά 30% μεταξύ 2010 και 2012, με τους νέους υψηλής εκπαίδευσης να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα φυγής από τη χώρα».

4. «Το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε από ελαφρώς άνω του 20% το 2008 σε άνω του 44% το 2011 (εάν το όριο φτώχειας, που ορίζεται ως 60% του διάμεσου εισοδήματος, υπολογιστεί με βάση τα επίπεδα εισοδήματος του 2008). Επίσης, έχει ενταθεί η εισοδηματική ανισότητα. Σήμερα, από τους εγγεγραμμένους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επίδομα ανεργίας λαμβάνει μόνο 10% περίπου».

5. «Παρά τη μείωση της απασχόλησης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότερες θέσεις εργασίας χάθηκαν σε τρεις βασικούς κλάδους: οικοδομή, μεταποίηση και λιανικό εμπόριο. Συνολικά, οι απολεσθείσες θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τρεις κλάδους αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα περίπου της συνολικής καταστροφής θέσεων εργασίας από τα τέλη του 2008 έως το 2013. Οι περικοπές θέσεων εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση, την Παιδεία και την Υγεία αθροιστικά αντιπροσώπευαν άλλο ένα 10% της συνολικής μείωσης της απασχόλησης».

6. «Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό -αν και αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής απασχόλησης- παρουσίασε σημαντική πτώση. Από το πρώτο τρίμηνο του 2009 μέχρι την ίδια περίοδο του 2014, μειώθηκε κατά 42%. Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό μειώθηκε σε μικρότερο βαθμό».

Το σχέδιο για τη δημιουργία σταθερών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας θα έπρεπε να αποτελεί το βασικό όπλο για την ανατροπή της μνημονιακής κυβέρνησης…

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης
www.gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!