Αρχική κοινωνία η άλλη Θεσσαλονίκη Διαλύονται οι τεχνικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαλύονται οι τεχνικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Για εκδικητικές μετατάξεις κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι.
Του Γιώργου Θεοδωρόπουλου.

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι μαζικές μετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πολιτικές διώξεις και προσπάθεια δημιουργίας ενός μηχανισμού –κοντά στη διοίκηση- που θα διαχειρίζεται τα μεγάλα έργα. Από την 1/7 μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), σύμφωνα με τον Ν.3582/10, πρόγραμμα «Καλλικράτης». Άμεσα επιδόθηκαν και οι μεταθέσεις σε υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών, παρά το γεγονός ότι μέχρι και μια εβδομάδα πριν υψηλόβαθμα στελέχη της ΠΚΜ διαβεβαίωναν το προσωπικό ότι δεν πρόκειται να γίνουν μεταθέσεις, δεν θα αλλάξει τίποτα στις υπηρεσίες και θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως πριν. Παράλληλα το σύνολο σχεδόν των επιβλεπόντων στα έργα μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να συντρέχουν πλέον σοβαροί κίνδυνοι μη απορρόφησης των πιστώσεων του ΕΣΠΑ.
Η όλη όμως διαδικασία της τοποθέτησης των υπαλλήλων στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αιρετής Περιφέρειας ή η μετακίνηση τους σε υπηρεσίες με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, προκαλεί τουλάχιστον ερωτηματικά για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς σύμφωνα με τους εργαζόμενους «είναι βέβαιο ότι δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν το γνωστικό αντικείμενο, η εμπειρία, τα χρόνια υπηρεσίας και τα τυπικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου».
Και αυτά όταν οι εγκύκλιοι 34 και 35 του υπ. Εσωτερικών συνιστούσαν την τοποθέτηση του εξειδικευμένου στελεχικού δυναμικού στις αρμόδιες Δ/νσεις με συναφείς αρμοδιότητες.

Πλήρης αποσάθρωση
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Υπαλλήλων πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν συμβεί τα εξής:
Στην Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων: Το 60% των μηχανικών υπαλλήλων της, ο Δ/ντης και το σύνολο των προϊσταμένων της, μετακινήθηκε σε άλλες υπηρεσίες, αφήνοντας κενό στη συντήρηση του εθνικού οδικού της Κεντρικής Μακεδονίας, μήκους περίπου 1.600 χλμ.
Στην Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων: Αποδυναμώθηκαν ή διαλύθηκαν ολοσχερώς ομάδες επίβλεψης των σημαντικότερων έργων του ΕΣΠΑ με άγνωστες ακόμη συνέπειες για την πορεία των τόσο σημαντικών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Μηχανικοί, υπάλληλοι και ένας προϊστάμενος μέχρι την προηγούμενη μέρα, με εμπειρία χρόνων στην εκτέλεση κυρίως έργων οδοποιίας απομακρύνονται.  Στην Διεύθυνση Δημοσίων Έργων: Απομακρύνεται ο μέχρι την προηγούμενη μέρα Δ/ντης καθώς και ο μηχανικός, πρώην προϊστάμενος με χρόνια εμπειρίας στις μελέτες και εξειδίκευση στις ειδικές κατασκευές, λίγο πριν τη συνταξιοδότηση του μετακινείται σε εντελώς άσχετο αντικείμενο, ακόμη και για το επιστημονικό και γνωστικό του πεδίο. Στη σημαντικότερη για την υλοποίηση υποδομών στην Περιφέρεια, Δ/νση Τεχνικών Έργων της σημερινής ΠΚΜ, μετά την απομάκρυνση όλων των έμπειρων ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων Μηχανικών, έμεινε ένας (!) μηχανολόγος μηχανικός, που είναι πρακτικά αδύνατο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών έργων που εκτελούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: το 72% των υπηρετούντων σ’ αυτήν υπαλλήλων τοποθετήθηκε σε άσχετες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι απορίας άξιο για το πώς θα διεκπεραιωθεί το ιδιαίτερα σοβαρό αντικείμενό της (δικαιούχος δράσεων ΕΣΠΑ και ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις). Παράλληλα η αιρετή Περιφέρεια είχε φροντίσει και τοποθετήσει από 1/1 το σύνολο των προϊσταμένων στη διάδοχη υπηρεσία Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δ/ντή & Τμηματάρχες), με ότι αυτό συνεπάγεται σε προσωπικό επίπεδο για τους ήδη προϊσταμένους της ΔΙΣΑ και την ομαλή συνέχεια λειτουργίας της νέας υπηρεσίας.
Στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Δ.Ψωμιάδης που εκτελεί χρέη περιφερειάρχη ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζόμενους και προανήγγειλε ανάκληση των μεταθέσεων, χωρίς όμως να έχει βρεθεί η απαιτούμενη θεσμική διαδικασία ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο.

 

Σχόλια

Exit mobile version