Ο Δρόμος της Αριστεράς δημοσιεύει τη Διακήρυξη Ηθικών Αρχών του Podemos. Πρόκειται για το κείμενο που προτάθηκε από την ομάδα «ClaroQuePodemos», στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος Πάμπλο Ιγκλέσιας και οι Ινίγο Ερεχόν, Χουάν Κάρλος Μονεδέρο, Καρολίνα Μπεσκάνσα, Λουίς Αλέγρε. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο ιδρυτικό συνέδριο του Podemos και αποτελεί και επίσημα πλέον τμήμα του καταστατικού του νέου κόμματος.

 

Προοίμιο

Η ένταξη στο Podemos προϋποθέτει την ηθική δέσμευση στις βασικές αξίες της οργάνωσης, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή.

Το Podemos είναι ένα εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών και τη λαϊκή ενότητα. Στόχος μας είναι να επανακτήσουμε την πολιτική με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να εξυπηρετεί τους πολίτες. Το Podemos είναι μια μέθοδος: η δημοκρατία. Προωθούμε την άμεση δημοκρατική συμμετοχή όλων των πολιτών στο πεδίο των πολιτικών αποφάσεων, όπως και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.

 

Δεσμεύσεις του μέλους

Ως μέλος του Podemos δεσμεύομαι:

Ι. Να υπερασπίζομαι την εφαρμογή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στους κοινωνικούς, πολιτικούς και θεσμικούς τομείς της κοινωνίας μας, προς την κατεύθυνση της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων.

ΙΙ. Να προωθώ την άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στους τομείς της λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής.

III. Να εργαστώ για την ανάκτηση της λαϊκής και δημοκρατικής κυριαρχίας.

IV. Να προωθώ την ισότητα τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και μέσα στο Podemos, αγωνιζόμενος/η ενάντια σε όλες τις μορφές ρατσισμού, ξενοφοβίας, σεξισμού ή αποκλεισμού εξαιτίας της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Επιπλέον, πρέπει να προωθηθεί η πολιτική συμμετοχή των γυναικών στο Podemos και να υπάρξει δέσμευση για τη δημιουργία χώρων παιδικής φροντίδας στις εκδηλώσεις και συνελεύσεις της οργάνωσης.

V. Να διασφαλίζω ότι η συμμετοχή στο Podemos θα είναι πάντα ελεύθερη, εθελοντική και ανοιχτή σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την οικογενειακή ή την κοινωνική τους θέση, που υπερασπίζονται την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη δημοκρατική μέθοδο της άμεσης συμμετοχής των πολιτών.

VI. Να συζητώ με ειλικρίνεια όλες τις απόψεις και να σέβομαι όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το ποια είναι η άποψή τους, προωθώντας το διάλογο και τη συναίνεση.

VII. Να απαιτώ και να αποδέχομαι ότι η επιλογή των υποψηφίων για κάθε όργανο της πολιτικής εκπροσώπησης (δημοτικά συμβούλια, επαρχιακά συμβούλια, περιφερειακά κοινοβούλια, το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο) διεξάγεται μέσω προκριματικών εκλογών ανοιχτών σε όλους τους πολίτες, με ανοιχτές λίστες, οι οποίες θα διορθώνονται αποκλειστικά με κριτήριο το φύλο. Να απορρίπτω τη μεταπήδηση από το ένα κόμμα στο άλλο και να επαγρυπνώ ότι κανένας ήδη εκλεγμένος αξιωματούχος δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο Podemos, αν προηγουμένως δεν έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση μέσα από μια διαδικασία ανοικτών προκριματικών, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι πολίτες.

VIII. Να απαιτώ και να αποδέχομαι ότι οποιαδήποτε συμφωνία με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα, πριν ή μετά τις εκλογές, θα υπόκειται σε δημοκρατική έγκριση με ανοιχτή διαβούλευση όλων των πολιτών σε κάθε επίπεδο εκπροσώπησης.

IX. Να απαιτώ και να αποδέχομαι ότι κάθε εκλεγμένος αξιωματούχος είναι απλώς ένας εκπρόσωπος που έχει την υποχρέωση να συνδέει τις αποφάσεις του με την ανοιχτή και δημοκρατική μέθοδο της συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

X. Ως προς την οικονομική διαχείριση του Podemos, δεσμεύομαι να αποτρέπω τη χρηματοδότηση από κερδοσκοπικά ιδρύματα. Η δυνατότητα, ως εκ τούτου, της τραπεζικής χρηματοδότησης με αυτή την έννοια αποκλείεται ρητά.

 

Υποχρεώσεις των εκλεγμένων αξιωματούχων και των κομματικών στελεχών

XI. Να οικοδομήσω το Podemos ως μια πλατφόρμα που θα εξασφαλίζει ότι η πολιτική θα σταματήσει να είναι ένας χώρος όπου εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα, και γι’ αυτό όλοι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι και τα κομματικά στελέχη του Podemos δέχονται:

1) Τον περιορισμό των μισθών που θα καθοριστεί γενικά για κάθε επίπεδο της αντιπροσώπευσης, με την προϋπόθεση της πλήρους διαφάνειας των εισοδημάτων τους και της υποχρέωσης να λογοδοτούν και να διαχειρίζονται διαφανώς τα περιουσιακά τους στοιχεία.

2) Τον περιορισμό που θα καθοριστεί γενικά σχετικά με τον αριθμό των δημοσίων θέσεων που θα μπορεί να κατέχει το ίδιο πρόσωπο, για τις οποίες θα μπορεί να λαμβάνει έναν ενιαίο μισθό, εκτός από την περίπτωση που θα αθροιστούν λιγότεροι από τρεις κατώτατοι μισθοί.

3) Την παραίτηση από οποιοδήποτε νομικό ή υλικό προνόμιο που θα προέρχεται άμεσα από την ιδιότητα του αντιπροσώπου και παρέχεται λόγω της ευθύνης του αξιώματος για να αποφεύγεται οιουδήποτε είδους δικαστική εμπλοκή.

4) Τη δέσμευση για διαφάνεια και λογοδοσία καθ’ όλη τη διάρκεια και στο τέλος της δραστηριότητάς του ως αντιπροσώπου.

5) Τη δέσμευση για περιορισμό στη λήψη αποφάσεων και για αποφυγή της επιλογής των αιρετών αξιωμάτων με σκοπό την προώθηση προσωπικών, οικονομικών ή πολιτικών συμφερόντων ξένων με εκείνων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση στο αξίωμα. Οι Κανόνες Αντισυμβατότητας που θα αναπτύξει το Συμβούλιο των Πολιτών θα έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν αυτό το σημείο όχι μόνο με ηθικούς αλλά και κανονιστικούς όρους, και σε κάθε περίπτωση θα επιβάλλουν τον περιορισμό του δικαιώματος υποψηφιότητας για κομματικά αξιώματα σε μέλη πολιτικών οργανώσεων του κρατικού τομέα.

6) Τη μη δυνατότητα να καταλάβει θέση, μετά το πέρας της ανάληψης δημόσιου αξιώματος, σε ιδιωτική εταιρεία της οποίας η δραστηριότητα έχει σχέση συμφέροντος με τα καθήκοντά του ως αντιπροσώπου, με ρητή απαγόρευση για 10 χρόνια να μην αναλάβει εκτελεστικές αρμοδιότητες σε εταιρείες σχετικές με τα καθήκοντά του, και ποτέ ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς στρατηγικούς ή εθνικού οικονομικού συμφέροντος. Δέχονται ακόμη την υποχρέωση να μην δεχτούν κανένα φορολογικό προνόμιο που θα μπορούσε να προέλθει από δημόσιο αξίωμα.

7) Τη δέσμευση να παραιτηθεί από το δημόσιο ή κομματικό αξίωμα, και από την υποψηφιότητα σε αυτά, στην περίπτωση δίωξης ή καταδίκης για αδικήματα και εγκλήματα, τα οποία θα καθοριστούν στον Κανονισμό που θα πρέπει να συντάξει η Επιτροπή Δικαιωμάτων και Εγγυήσεων, και σε κάθε περίπτωση θα περιλαμβάνει τα αδικήματα της δωροδοκίας, τα οικονομικά, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία κατά των γυναικών, την παιδεραστία και την παιδική κακοποίηση, τα αδικήματα σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε βάρος του περιβάλλοντος.

8) Την αποφυγή σύναψης δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις, στις οποίες μέλος του Podemos ή συγγενείς του μπορούν να έχουν κάποιο οικονομικό συμφέρον.

9) Τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας των δημόσιων ή κομματικών αξιωμάτων σε μια περίοδο οκτώ ετών, η οποία μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί στα δώδεκα χρόνια.

10) Την προώθηση του κοσμικού κράτους, με ένα δημοκρατικό σύστημα που βασίζεται στην ελευθερία της συνείδησης, χωρίς την υποστήριξη καμιάς λατρείας ή θρησκείας.

 

Υποχρεώσεις των μελών που αναλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα

XII. Επιπλέον, όλα τα πρόσωπα που διορίζονται από το Podemos σε οποιοδήποτε όργανο δημοσίων υπηρεσιών ή φορέων, θα πρέπει να αποδεχθούν:

1) Να εργάζονται με αφοσίωση στους πολίτες, με απλότητα, με ηθική και διαφάνεια στις θέσεις που έχουν διορισθεί, επαγρυπνώντας για την καλή χρήση της δημόσιας περιουσίας και για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας, της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας .

2) Να μην έχουν οποιοδήποτε νομικό ή υλικό προνόμιο που προέρχεται άμεσα από την ιδιότητά τους και παρέχεται λόγω της ευθύνης του δημόσιου αξιώματος για να αποφεύγεται οιουδήποτε είδους δικαστική εμπλοκή.

3) Τον περιορισμό του μισθού που καθορίζεται γενικά για κάθε επίπεδο της ευθύνης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τον ανώτατο μισθό που έχει καθοριστεί για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, για την οποία έχει κριθεί κατάλληλος σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται, με εξαίρεση τα επιδόματα ανεργίας.

4) Την παραίτηση από μισθό στις δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται στη συλλογική σύμβαση ή στο καθεστώς απολαβών των άλλων εργαζομένων, όπως και την παραίτηση από την είσπραξη των μπόνους ή οποιασδήποτε διαφορετικής μισθολογικής αποδοχής. Δεν θα υπάρχουν προνόμια οποιουδήποτε είδους, μόνο τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Συλλογική Σύμβαση, τα οποία θα εφαρμόζονται πλήρως.

5) Την απόρριψη μισθών ή αποζημιώσεων για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια οποιουδήποτε δημοσίου φορέα ή οργανισμού, που απορρέει από την άσκηση του δημοσίου λειτουργήματος.

6) Την παραίτηση από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό σχέδιο που η αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία θα μπορούσε να ορίσει εκτός από αυτό στο οποίο έχουν δικαίωμα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα συνταξιοδότησης από δημόσια ταμεία από αυτά που προβλέπονται από την Κοινωνική Ασφάλιση, το Συνταξιοδοτικό Καθεστώς ή από εκείνα που έχει ορίσει η Δημόσια Υπηρεσία για τους υπαλλήλους της.

7) Να μην πραγματοποιούν περιττές δαπάνες του δημοσίου χρήματος, να κρατούν χαμηλό το κόστος μεταφοράς και διαμονής, προσαρμόζοντάς τα στις αποζημιώσεις που δίνονται στο υπαλληλικό και εργατικό δυναμικό. Στην περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης, διαμονής ή διατροφής, αυτή δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την καθιερωμένη για τους υπαλλήλους, ή, στην περίπτωση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, να λαβαίνει τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση. Δέχονται να παραιτηθούν από τις αμοιβές των ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης.

8) Να μην λαμβάνουν καμία αποζημίωση ή αμοιβή απόλυσης οποιουδήποτε είδους με την αποχώρησή τους από το αξίωμα. Εκείνοι που προηγουμένως κατείχαν δημόσια μόνιμη θέση θα επανατοποθετηθούν στην τελευταία τους θέση ή σε άλλη θέση ανάλογη του μισθού, της ειδικότητας και περιοχής, οφείλοντας να ενσωματωθούν στις θέσεις τους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Όσοι δεν κατείχαν δημόσια θέση θα αμειφθούν με το επίδομα ανεργίας που τους αναλογεί.

9) Οι ανώτατοι αξιωματούχοι να παραιτούνται από τη χρήση μόνιμων υπηρεσιακών οχημάτων, εκτός αν η Κρατική Ασφάλεια το συνιστά ρητά για λόγους προσωπικής προστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, τα υπηρεσιακά οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για τη δημόσια λειτουργία, με τον τρόπο και με παρόμοιες συνθήκες που τα χρησιμοποιεί το υπόλοιπο προσωπικό, και σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση στην προσωπική ή σε συγγενική κατοικία ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνδέεται με ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την άσκηση του δημοσίου λειτουργήματος. Όπου είναι εφικτό, θα δίνεται το παράδειγμα με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ή με άλλα μέσα μεταφοράς που σέβονται το περιβάλλον.

10) Να μη λάβουν αμοιβή κανενός είδους και ειδικά επιδότηση ενοικίου όταν έχουν μόνιμη κατοικία –είτε με ενοίκιο είτε ιδιόκτητη– στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της άσκησης των δημόσιων καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που δεν είχαν κατοικία στην πόλη εργασίας και θα πρέπει να λάβουν ενίσχυση, το ποσό θα πρέπει να αιτιολογείται και η κατοικία να είναι αξιοπρεπής και επαρκής για τις ανάγκες της οικογένειάς τους.

11) Να σέβονται το καθήκον της αποχής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

12) Οι δημόσιοι αξιωματούχοι που διορίζονται από το Podemos δεσμεύονται για τον εκδημοκρατισμό της άσκησης των καθηκόντων τους, για μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση στους πολίτες, ιδιαίτερα εκείνους με τις μικρότερες οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές δυνατότητες. Δεσμεύονται να ακούν όλους τους πολίτες που το ζητούν, χωρίς η υποχρέωση αυτή να μπορεί να ανατεθεί στο προσωπικό υπό την εξουσία τους.

13) Οι δημόσιοι αξιωματούχοι θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του προσωπικού κατά την εκτέλεση της αποστολής τους, την ενδυνάμωση και βελτίωση της δημόσιας υπηρεσίας που διοικούν, θα προωθούν την ανάληψη υπευθυνοτήτων, θα προσφέρουν δημόσια αναγνώριση στο προσωπικό τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Δεσμεύονται να αξιολογούν αντικειμενικά την απόδοση του προσωπικού τους, να καταπολεμούν όλες τις μορφές διακρίσεων και να διώκουν την εργασιακή παρενόχληση. Να προωθούν τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων στον τομέα τους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και το σεβασμό στο περιβάλλον. Να προωθούν την αντίληψη της βελτίωσης της δημόσιας διαχείρισης που θα είναι προσανατολισμένη προς τους πολίτες, να καθορίσουν την αποστολή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχέδια και προγράμματα και να διαδώσουν τις ηθικές και δημοκρατικές αξίες για την επίτευξή τους, καταπολεμώντας με σταθερότητα οποιοδήποτε σημάδι ή ένδειξη απάτης ή διαφθοράς. Πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικές αξιολογήσεις της διαχείρισης και διοίκησής τους.

14) Να δημιουργήσουν και να διευκολύνουν, στους τομείς εργασίας των οποίων έχουν την ευθύνη, την αντίληψη για διοίκηση διαφάνειας, λογοδοσίας και ανοιχτών θυρών για τους πολίτες, απορρίπτοντας συμπεριφορές αυταρχικές και αντιδημοκρατικές.

Υπογράφω ελεύθερα αυτή τη δέσμευση, κατανοώντας όλα και κάθε σημείο ξεχωριστά που αναφέρονται εδώ, και θεωρώντας την υπεράσπισή τους ως την καλύτερη εγγύηση για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα είμαστε περισσότερο ελεύθεροι.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!