Να επανεξεταστεί το υπό διαβούλευση σχέδιο αναθεώρησης της διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής, ζητά η ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Καταθέτει αναλυτικό σχέδιο και προτάσεις.

 

Την έντονη αντίθεσή της εξακολουθεί να εκφράζει η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση Απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), έναντι του σχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά τη 2η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής. Ενόψει της συζήτησης και λήψης απόφασης στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής που αναμένεται να συμβεί την εβδομάδα που έρχεται, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έδωσε τη Δευτέρα συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τη θέση της ότι επιβάλλεται να υπάρξει μια ουσιαστική επανεξέταση βασικών επιλογών και επαναδιατύπωση του σχεδίου, με τρόπο που θα αίρει όλες τις προβληματικές πτυχές που έχει αναδείξει ο δημόσιος διάλογος. Η κριτική της Πρωτοβουλίας επικεντρώνεται:

Στην κραυγαλέα αναντιστοιχία του ΠΕΣΔΑ, τόσο με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ, όσο και με τον οδηγό εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης, που η ίδια η περιφέρεια Αττικής και ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προώθησαν στους δήμους.

Στην επιλογή της συνέχισης του υφιστάμενου συγκεντρωτικού μοντέλου διαχείρισης, την οποία δεν αναιρούν ορισμένες βελτιώσεις που αφορούν στην επέκταση της προδιαλογής υλικών και στο μετριασμό της δυναμικότητας των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων.

Στη γενικευμένη αοριστία του σχεδίου της αναθεώρησης και στην απουσία περιγραφής και κοστολόγησης των αναγκαίων έργων και δράσεων, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τίθεται σε αμφισβήτηση το αν το προτεινόμενο σχέδιο αντιπροσωπεύει, πράγματι, κάποιου είδους σχεδιασμό.

 

Τεκμηρίωση

Η γενική αυτή εκτίμηση στηρίζεται σε μια σειρά επιλογές του σχεδίου αναθεώρησης. Όπως υποστηρίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, «Δεν υλοποιείται η πρόβλεψη του νέου ΕΣΔΑ για την ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων, γυαλιού. Διατηρείται η λογική του μπλε κάδου και καθιερώνεται χωριστή συλλογή, μόνο για έντυπο χαρτί και γυαλί. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για δημοτικές υποδομές υποδοχής και διαχείρισης υλικών και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη δημοτικών συστημάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, πέραν, ίσως, των πρασίνων. Τα υφιστάμενα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αντιμετωπίζονται ως οι βασικοί φορείς της ανακύκλωσης, παρά την πρόβλεψη του ΕΣΔΑ για ριζική αναθεώρησή τους. Συνεχίζεται η λογική των ΣΜΑ, που προϋποθέτει μεταφορές για τελική διαχείριση σε κεντρικές μονάδες, είτε ανακύκλωσης είτε κομποστοποίησης είτε επεξεργασίας σύμμεικτων. Παρόλο που, εκτός των υπαρχόντων ΚΔΑΥ, δεν προσδιορίζεται η χωροθέτησή τους».

Περαιτέρω, προβληματική θεωρείται η προβλεπόμενη επέκταση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ στις 400.000 τ./έτος (το 2014 δέχτηκε γύρω στις 185.000 τόνους), «γεγονός που υποδηλώνει σαφή πρόθεση να συνεχιστεί η λειτουργία του στη Φυλή, για πολλά χρόνια ακόμη». Όπως επίσης και η προβλεπόμενη κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων, σε υπερτοπική κλίμακα, δυναμικότητας 500.000-600.000 τ./έτος. «Έτσι, η συνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων θα είναι της τάξης των 900.000-1.000.000 τ./έτος».

Συνοπτικά, την πρόθεση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Γραμματικού και σοβαρή πιθανότητα να επανέλθει το θέμα κατασκευής ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στο Μελετάνι (Μάνδρα-Ελευσίνα), εντοπίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ πίσω από το γεγονός ότι στο σχέδιο «επανέρχονται οι χωροθετήσεις του ν. 3164/2003 “για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής”». Το ίδιο ισχύει και για το ΧΥΤΑ Φυλής, «που εξακολουθεί να θεωρείται η πιο σίγουρη λύση για την ταφή των ΑΣΑ της Αττικής (και όχι μόνο). Η εξαγγελία για οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, αφού δεν προσδιορίζεται κάποιο χειροπιαστό κριτήριο για την υλοποίησή του. Τέτοιο θα μπορούσε να ήταν κάποιο χρονικό όριο (π.χ. τέλος 2017) ή το τέλος κάποιας διαδικασίας (π.χ. η πλήρωση των κυττάρων της Α΄ και της Β΄ φάσης). Αντίθετα, αφήνεται να αιωρείται το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει η Γ΄ φάση του ΧΥΤΑ (δηλαδή, η επέκτασή του)».

 

Προτάσεις διεξόδου

Οι κριτικές παρατηρήσεις είναι η μία πλευρά των όσων υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι της ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Η άλλη πλευρά είναι οι προτάσεις τις οποίες έχουν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο και οι οποίες κάνουν λόγο για:

«Πράσινα σημεία». Είναι καθαρά δημοτικές υποδομές, μία ή περισσότερες σε κάθε δήμο, στις οποίες κατά κανόνα συγκεντρώνονται τα λιγότερο συνηθισμένα ανακυκλώσιμα υλικά (έντυπο χαρτί, ηλ. συσκευές, λάδια, φάρμακα κ.λπ.), έπιπλα, ογκώδη κ.λπ.

Κέντρα ανακύκλωσης. Δημοτικές ή διαδημοτικές υποδομές υποδοχής – αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών (συσκευασιών και μη) που προέρχονται, κυρίως, από το δίκτυο των ξεχωριστών κάδων.

Μονάδες κομποστοποίησης οργανικών. Είναι δημοτικές ή διαδημοτικές υποδομές υποδοχής-αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών («πράσινων» και οργανικών κουζίνας) που προέρχονται, κυρίως, από το δίκτυο των ξεχωριστών κάδων και τις υπηρεσίες Πρασίνου των δήμων.

Μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων. Είναι διαδημοτικές ή περιφερειακές υποδομές, οι οποίες υποδέχονται τις διαρκώς μειούμενες ποσότητες σύμμεικτων που δεν έχουν «περάσει» από διαδικασίες προδιαλογής.

Χώροι τελικής διάθεσης υπολείμματος (ΧΥΤΥ). Είναι περιφερειακές υποδομές που υποδέχονται το υπόλειμμα της επεξεργασίας των υπολειμματικών σύμμεικτων.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπεριστατωμένη πρόταση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, στο prosynat.blogspot.gr

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!