Ακοή και κορωνοϊός

Επιμέλεια: Γιάννης Σχίζας

Έκθεση του 2021 στις ΗΠΑ που βασίστηκε σε δεδομένα από το Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συχνότητα εμφάνισης της ξαφνικής απώλειας ακοής ήταν χαμηλότερη μετά τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 σε σχέση με τον μη εμβολιασμένο πληθυσμό. Η μόνη μελέτη με βάση τον πληθυσμό για αυτό το θέμα, από το Ισραήλ, ανέφερε αυξημένο κίνδυνο απώλειας ακοής μετά τη χορήγηση του εμβολίου mRNA σε σύγκριση με τη συχνότητα εμφάνισης του 2018 σε έναν τυποποιημένο πληθυσμό ως προς την ηλικία και το φύλο.

Η ξαφνική νευροαισθητήρια απώλεια ακοής συμβαίνει όταν παρατηρείται βλάβη στον κοχλία ή το ακουστικό νεύρο, σε διάστημα μέχρι 72 ωρών και συμβαίνει συνήθως μόνο στο ένα αυτί. Πρόκειται για σπάνια, αλλά σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει περίπου 5-20/100.000 άτομα ετησίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Στο 40% έως 60% των περιπτώσεων, η ακοή θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα σε λίγες εβδομάδες.

Δεδομένων των αμφιλεγόμενων αποτελεσμάτων Φινλανδοί ερευνητές από το Ινστιτούτο Υγείας της χώρας και το Πανεπιστήμιο Τάμπερε εξέτασαν τα δεδομένα 5,5 εκατ. Φινλανδών από την 1η Ιανουαρίου του 2019 ως τις 20 Απριλίου του 2022 διερευνώντας νέα περιστατικά ξαφνικής νευροαισθητήριας απώλειας ακοής ως πρωτογενή ή δευτερογενή διάγνωση.

Διαπιστώθηκε ότι σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Φινλανδίας μεταξύ 2016 και 2019, η μηνιαία επίπτωση της ξαφνικής νευροαισθητήριας απώλειας ακοής κυμαινόταν από 13-23/100.000 ανθρωποέτη. Κατά τη διάρκεια του χρόνου πριν την πανδημία στη Φινλανδία, από 1/1/2019-1/3/2020, ανέπτυξαν ξαφνική νευροαισθητήρια απώλεια ακοής 1216 περιστατικά, που αντιστοιχούν σε συχνότητα 18,7 ανά 100.000 ανθρωποέτη (από 17,7-19,8). Υπήρξε μια ξαφνική μείωση στη συχνότητα εμφάνισης της ξαφνικής κώφωσης στην αρχή της επιδημίας τον Μάρτιο του 2020, και ακολούθησε μια αργή αύξηση στα επίπεδα πριν την πανδημία ως το τέλος του 2020.

Στον πληθυσμό που εμβολιάστηκε για την COVID-19, η συχνότητα εμφάνισης της ξαφνικής κώφωσης δεν έδειξε ένα χρονικό μοτίβο που να σχετίζεται με τον εμβολιασμό και τα περιστατικά κατά τις κύριες περιόδους κινδύνου ήταν παρόμοια με τα περιστατικά πριν από τον εμβολιασμό και μετά τις περιόδους κύριου κινδύνου.

Τα περιστατικά ξαφνικής κώφωσης κατά την περίοδο του κύριου κινδύνου 0 έως 54 ημέρες μετά την πρώτη δόση εμβολίου COVID-19 κυμαινόταν από 18,5-22,1 ανά 100.000 ανθρωποέτη.


Αυξημένη θερμοκρασία ως το 2050

Όπως διαπιστώνει η μελέτη, οι ημέρες με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35°C το καλοκαίρι μπορεί να φτάσουν να είναι έως και 16 ημέρες περισσότερες σε κάποιες περιοχές μέχρι το 2050.

Στο επίκεντρο της μελέτης της ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που απαρτίσθηκε από τους καθηγητές του ΑΠΘ Θ. Μαυρομμάτη, Δ. Μελά και Π. Ζάνη και τους μεταδιδάκτορες Α. Γεωργούλια και Δ. Ακριτίδη, στο πλαίσιο του CLIMPACT-Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις τέθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στο εγγύς (2021-2050) και μακρινό (2071-2100) μέλλον, στο σιτάρι, τη ντομάτα, το βαμβάκι, την πατάτα, το αμπέλι, το ρύζι και την ελιά. Σύμφωνα με τη μελέτη, μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα δυσμενείς κλιματικοί δείκτες θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων πρόκειται να παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή στην εποχιακή συχνότητά τους κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων για την ανάπτυξη και παραγωγή βασικών καλλιεργειών της ελληνικής γεωργίας.

Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, οι αναλύσεις των ημερών με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C την άνοιξη και οι τροπικές νύχτες (με ελάχιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C) την άνοιξη-καλοκαίρι τόσο στο εγγύς όσο και στο μακρινό μέλλον παρουσιάζουν «ασήμαντες αυξήσεις» (εκτός από τις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία) που θα φτάσουν τις 4 και 25 ημέρες/έτος για τον πρώτο και τον δεύτερο δείκτη αντίστοιχα. Αντίθετα, οι αντίστοιχες προβλέψεις στη συχνότητα των ημερών με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35°C το καλοκαίρι, παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις (έως 16 ημέρες/έτος) (εκτός από τις ορεινές περιοχές στην Πίνδο, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο).

Στον αντίποδα, όπως αναφέρει η μελέτη, οι ισχυρές μειώσεις στον αριθμό των ημερών παγετού την άνοιξη, αναμένεται να ευνοήσουν το σιτάρι, το βαμβάκι, την πατάτα, τη ντομάτα και το αμπέλι, στο εγγύς και μακρινό μέλλον.

«Περίπου το 40% της ελληνικής γης αφιερώνεται στη γεωργία, εκ των οποίων το 30%, περίπου, είναι αρδευόμενο. Σαν αποτέλεσμα, η γεωργία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζεται όμως άμεσα από τον καιρό και το κλίμα με διάφορους τρόπους, και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον», σημειώνουν στη μελέτη τους οι ερευνητές του ΑΠΘ.

«Παράλληλα, όμως, η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή μέσω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρύπων (European Environment Agency 2019). Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (και ιδιαίτερα o συνδυασμός της θερμοκρασίας, της βροχόπτωσης με τη συγκέντρωση CO2 της ατμόσφαιρας) στον γεωργικό τομέα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή της Ευρώπης. Ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση της βροχόπτωσης θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών και έμμεσες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του νερού. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα διαμορφώσουν καταλληλότερες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των ζιζανίων και των παρασίτων ενώ οι μειώσεις των βροχοπτώσεων αναμένεται να αυξήσουν την πιθανότητα βραχυπρόθεσμων αποτυχιών των καλλιεργειών και μακροπρόθεσμης μείωσης της παραγωγής», υπογραμμίζει η μελέτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Ο ποταμός Βιόσα

Μια ομάδα διεθνών και Αλβανών εμπειρογνωμόνων παρουσίασε το όραμά της, τον οδικό χάρτη και τη μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Βιόσα στην κυβέρνηση της χώρας αυτή την εβδομάδα, με την ελπίδα να διασφαλιστεί η προστασία του τελευταίου άγριου ποταμού της Ευρώπης.

Ο ποταμός και η λεκάνη του φιλοξενούν εκατοντάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδημικών, απειλούμενων και μεταναστευτικών, καθιστώντας τον βιότοπο εξαιρετικής οικολογικής σημασίας.

Στην καμπάνια συμμετείχαν η Eco Albania, η River Watch, η διεθνής μάρκα Patagonia και ο Leonardo di Caprio και σε αυτήν εμφανίστηκαν μεγάλες πινακίδες με την ένδειξη «Εθνικό Πάρκο Βιόσα Τώρα» σε σημαντικά ορόσημα σε όλο τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή στον σκοπό.

Το 2022 η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς και δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα Εθνικό Πάρκο, διατηρώντας έτσι τον ποταμό που ρέει από την Ελλάδα, μέσω της Αλβανίας και καταλήγει στην Αδριατική Θάλασσα.

«Ο Βιόσα είναι ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στο να γίνει το 1ο Εθνικό Πάρκο Άγριων Ποταμών της Ευρώπης, με περισσότερα από 400 χιλιόμετρα ποταμών και ρεμάτων να προστατεύονται. Τριάντα εθνικοί και διεθνείς εμπειρογνώμονες εκπόνησαν τη μελέτη σκοπιμότητας», έγραψε στο Twitter ο Ούλριχ Άιχελμαν, οικολόγος και διευθύνων σύμβουλος της Riverwatch.

Τα έγγραφα που υποβλήθηκαν παρέχουν την τεχνική πρόταση για τη μόνιμη προστασία του ποταμού σύμφωνα με τα πρότυπα της IUCN για το επίπεδο της κατηγορίας ΙΙ. Θα ακολουθήσει ένας μήνας δημόσιας διαβούλευσης και την άνοιξη του 2023 αναμένεται να κηρυχθεί η 1η φάση του πάρκου.

Η Φάση Ι θα περιλαμβάνει το ενεργό κανάλι του ποταμού, καθώς και ορισμένες εκτάσεις και την ποτάμια βλάστηση εντός του ενεργού καναλιού ή σε κίνδυνο πλημμύρας ή διάβρωσης – πάνω από 400 χιλιόμετρα σε συνολικό μήκος. Η Φάση ΙΙ θα προσθέσει περιοχές που πλημμυρίζουν κάθε 30 έως 50 χρόνια και κάποιες ιδιωτικές εκτάσεις, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, αναφέρεται σε δελτίο τύπου.

Τελικός στόχος είναι η προστασία του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του Βιόσα, καθώς και η ανάπτυξη του πράσινου τουρισμού και της βιώσιμης γεωργικής ανάπτυξης κατά μήκος του ποταμού και των παραποτάμων του.

Πηγή: euractiv.gr

Σχόλια

Exit mobile version