Δύο χρήσιμα εργαλεία για τα προϊόντα της Κ. Μακεδονίας – Αποτελεσματικό σχέδιο προβολής και ενεργός συμμετοχή των παραγωγών, οι αναγκαίες προϋποθέσεις

του Σάκη Χειμώνα*

 

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων έγινε στη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με:

1. Έγκριση καταστατικού της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και

2. Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ για το έτος 2016.

Σε μια περίοδο που πολλοί θεωρούν τον πρωτογενή τομέα μαζί με τον τουρισμό, κλάδους στους οποίους μπορεί η Ελληνική Οικονομία να στηριχθεί και να αρχίσει την ανάκαμψη ή την επανεκκίνησή της, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα ήταν πράγματι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας η οποία θα μπορούσε να χρεωθεί στα θετικά της Διοίκησης. Είναι όμως πράγματι έτσι;

 

Σοβαρές απουσίες

Από το καταστατικό προκύπτει ότι στους 17 φορείς που αποτελούν την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, οι 6 είναι δήμοι –2 Δήμοι της Π.Ε. Κιλκίς και 4 της Π.Ε. Θεσσαλονίκης– ενώ απουσιάζουν οι δήμοι των υπολοίπων 5 Περιφερειακών Ενοτήτων και ειδικότερα οι της Ημαθίας, Πέλλας και Σερρών. Νομοί καθαρά αγροτικοί, οι οποίοι παράγουν τον μεγαλύτερο όγκο αγροτικών προϊόντων – τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης προϊόντων.

Στο εταιρικό σχήμα μεταξύ άλλων συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος, η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, η Gaia Επιχειρείν Α.Ε., το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. και από ενώσεις παραγωγών μόνον η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης και η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Β. Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε.).

Είναι φανερή η απροθυμία συμμετοχής από ενώσεις παραγωγών, αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικών συλλόγων, καθώς και από μεταποιητικές επιχειρήσεις προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Σημαντική είναι και η απουσία του ΓΕΩΤΕΕ (Γεωπόνοι, Κτηνίατροι).

Η έλλειψη αυτή θα είναι καθοριστική για την πορεία και την αποτελεσματικότητα της Σύμπραξης γιατί δεν είναι δυνατόν να δρας και να λειτουργείς για τη βελτίωση της θέσης μιας παραγωγικής ομάδας όπως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, χωρίς τη δική τους ενεργή συμμετοχή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί δεν ενημερώθηκαν επαρκώς είτε γιατί θεωρούν μη αποτελεσματική αυτή την κίνηση.

Από την πλευρά της Περιφέρειας, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι η προσπάθεια για τη συμμετοχή και άλλων φορέων ήταν και θα είναι συνεχόμενη. Εκ του αποτελέσματος όμως προκύπτει ότι η διοίκηση της Περιφέρειας δεν φρόντισε να διευρύνει το Εταιρικό Σχήμα.

 

agrotodiatrofikh

 

Προϋπολογισμός χωρίς απολογισμό

Το άλλο συναφές θέμα που απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η «Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ για το έτος 2016» ύψους 545.000 ευρώ. Επισημάνθηκε ότι πριν από ένα έτος περίπου είχε εγκριθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα για το έτος 2015, το οποίο εκτελέστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα έπρεπε στην εισήγηση του θέματος να υπάρχει και ένας απολογισμός της Διοίκησης του προηγούμενου προγράμματος.

Ο απολογισμός θα έπρεπε να έχει, όσο αυτό είναι δυνατό, μετρήσιμα αποτελέσματα ώστε το Σώμα να μπορεί να εκτιμήσει εάν πρέπει να διαθέσει ένα τέτοιο ποσό γι’ αυτόν το σκοπό ή να διαθέσει μικρότερο ή (γιατί όχι) και μεγαλύτερο εάν πράγματι φέρνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, που δεν είναι άλλα από την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ τόσο στην εγχώρια και ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά προβάλλοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων. [Βέβαια, από τον πίνακα που παραθέτουμε, προκύπτει ότι το 2015 διατέθηκε ένα μικρό μόνο μέρος των προϋπολογισθέντων κονδυλίων].

 

Χρήσιμα εργαλεία

Θεσμικό πρόβλημα παραμένει ο τρόπος συνέργειας μεταξύ Σύμπραξης και Περιφέρειας όσον αφορά κοινές δράσεις όπως το Πρόγραμμα Προβολής που υλοποιείται μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Όσο κι αν είναι διακριτά τα δύο σχήματα, η συνεργασία μεταξύ τους είναι αναγκαία ώστε να είναι χρήσιμα.

Τόσο η Σύμπραξη όσο και το Πρόγραμμα Προβολής μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία μόνο εάν ενεργοποιηθούν και εμπλακούν οι παραγωγικοί φορείς του πρωτογενούς τομέα. Μετρήσιμο μέγεθος και κριτήριο είναι η ενίσχυση της προσπάθειας για παραγωγή προϊόντων που θα τονώνουν το εισόδημα και θα συμβάλλουν πρωτίστως στο διατροφικό πρόβλημα της χώρας και την εξαγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

 

* Ο Σάκης Χειμώνας είναι Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!