Ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων.
Της Ξένιας Πηρούνια.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τη σύμβαση για την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Φυλής, Κερατέας και Γραμματικού, δικαιώνοντας την ΠΟΕ-ΟΤΑ και τους αγώνες των κατοίκων.
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων, αρχικού προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ, κρίθηκε νομικά πλημμελής, τινάζοντας στον αέρα όλο τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής.
Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι του 6ου Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έκαναν δεκτή την αίτηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ανακάλεσαν την πράξη του Ε΄ Κλιμακίου, βάσει της οποίας δεν υπήρχε κώλυμα στην υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, λόγω πλημμελειών.
Σύμφωνα με την απόφαση, η σύμβαση πρέπει να γίνει από την αρχή αφού οι όροι της χαρακτηρίζονται αόριστοι δεδομένου ότι δεν καθορίζονται ούτε το χρονοδιάγραμμα ούτε ο προϋπολογισμός του έργου και υπάρχουν «σκιές» για τους φορείς, το ύψος και τον τρόπο χρηματοδότησής του.
Στη σύμβαση δεν υπολογίζεται επακριβώς το συνολικό κόστος του έργου ούτε υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την κατασκευή του. Καλύπτονται από μια γενική διατύπωση σύμφωνα με την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα υποβάλλει αιτήσεις στους φορείς χρηματοδότησης οι οποίοι επίσης δεν καθορίζονται!
Επιπρόσθετα, «στην προγραμματική σύμβαση δεν υφίσταται ούτε καν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των αναλαμβανόμενων από τα συμβαλλόμενα μέρη δράσεων, υπό την έννοια του χρονικού προσδιορισμού της σταδιακής υλοποίησης των έργων, η κατασκευή των οποίων προβλέπεται με τη σύμβαση, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαπιστωθεί αν η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι επαρκής για την κατασκευή των έργων αυτών».

Παράνομη και η εκτελεστική επιτροπή του ΕΣΔΚΝΑ
Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ που πήρε την απόφαση για την σύμβαση δεν ήταν νόμιμη αφού συμμετείχαν αναπληρωματικά αντί των τακτικών μελών της χωρίς να αποδεικνύεται ότι τα απόντα τακτικά μέλη κλήθηκαν να παραστούν ή ότι συνέτρεχε κάποιος νόμιμος λόγος που δεν ήταν απαραίτητη η πρόσκλησή τους.

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…
Βασικό ρόλο στην επεξεργασία των απορριμμάτων με τη μέθοδο της βιοξήρανσης παίζουν οι επιχειρήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ανακύκλωσης Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΒΙΑΝ) στον οποίο ηγείται ο Αθ. Κατρής, στέλεχος του ομίλου Μπόμπολα και της εταιρίας ΗΛΕΚΤΩΡ η οποία κάποιους μήνες πριν προσπαθούσε να απεμπλέξει εντέχνως το όνομά της από την κατασκευή του ΧΥΤΑ της Κερατέας. Τότε η ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε καταγγείλει ότι η εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ είναι η μοναδική που εργολαβικά πλασάρει ως λύση στη διαχείριση τεχνολογίας (ξήρανση) που και ακριβή είναι και δεν είναι η πλέον φιλική προς το περιβάλλον.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!