Ενόψει της Οργάνωσης Λαϊκής Συνέλευσης καταθέτουμε για διαβούλευση τις πιο κάτω σκέψεις και προτάσεις μας:

Μετά τις δύο εξαιρετικά πετυχημένες εκλογικές μάχες του ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σκηνικό δεν είναι πλέον το ίδιο. Από τη μία έχουμε την προσωρινή συγκυβέρνηση που υπηρετεί τον νεοφιλελευθερισμό, τον αυταρχισμό και τις μνημονιακές πολιτικές. Από την άλλη αναπτύσσονται στη Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όλο και ισχυρότερα, ριζοσπαστικά κινήματα, που αγωνίζονται για την ανατροπή των δημοσιονομικών συμφώνων του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ και για μία πολιτική διεξόδου από την κρίση σε όφελος της κοινωνίας και της φύσης.
Στη χώρα μας τα κινήματα αυτά με κορμό τις αυτο-οργανωμένες πλατείες του περασμένου χρόνου, έχουν νέα χαρακτηριστικά όπως η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, η εναλλαγή των προσώπων σε κομβικούς-συντονιστικούς ρόλους, η συλλογική υλοποίηση των αποφάσεων, η κριτική και η αυτοκριτική, η αμφισβήτηση νόμων (π.χ. χαράτσι ή διόδια) κ.λπ.
Όλα αυτά τα κινήματα που ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε με διακριτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ήταν ο καταλυτικός, κατά την άποψή μας, παράγοντας τόσο για να φτάσουμε σε εκλογές όσο και για τα θετικά αποτελέσματα των εκλογικών μαχών.
Από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει καθοριστικό ρόλο για τις μάχες που έρχονται εντός και εκτός Βουλής. Δύο ζητήματα είναι αυτά που έχουν ιδιαίτερο βάρος:
– η ιδεολογική ταυτότητα και
– η αμεσο-δημοκρατική λειτουργία.
Το θέμα της ιδεολογικής ταυτότητας, κατά την άποψή μας, είναι ανάγκη να επικεντρωθεί κυρίως σε 4 σημεία: α) στο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που θα αντικαταστήσει βεβαίως το σημερινό χρεοκοπημένο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, β) στην προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του ρόλου που μπορεί να παίξει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με μία πολιτική ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης, γ) στη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, συγκοινωνιών και κυρίως των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, υπέδαφος, θαλάσσιοι και υποθαλάσσιοι πόροι, παραλίες, δάση, ποτάμια, λίμνες κ.λπ.), δ) στην πάλη ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού και στην αλληλεγγύη σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Σχετικά με τη δημοκρατία στο εσωτερικό του, πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να αφομοιώσει όλα τα θετικά και γόνιμα στοιχεία αμεσοδημοκρατικού χαρακτήρα, που ανέδειξε το κίνημα των πλατειών το περασμένο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα προτείνουμε:
1) Να πραγματοποιούνται τακτικές ανοιχτές συνελεύσεις μία ή δύο φορές το μήνα.
2) Να έχουν δικαίωμα λόγου και κατάθεσης προτάσεων στις συνελεύσεις όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτές ανεξάρτητα αν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, εκτός εάν για κάποιον υπάρξει μομφή και πρόταση αποπομπής που βασίζεται σε ισχυρά επιχειρήματα και υποστηριχθεί τουλάχιστον από τα 4/5 των παρόντων.
3) Τα θέματα που θα προτείνονται για συζήτηση στις συνελεύσεις να είναι γνωστά σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την πραγματοποίησή τους και την τελική απόφαση για την ημερήσια διάταξή τους (ποιά θέματα και με ποιά σειρά θα συζητηθούν) να την παίρνει η ίδια η συνέλευση κατά την έναρξή της.
4) Οι αποφάσεις στις συνελεύσεις να παίρνονται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων και αφού έχει γίνει εξαντλητική προσπάθεια για ομοφωνία.
5) Η κάθε τοπική οργάνωση να έχει αιρετή και ανακλητή πενταμελή γραμματεία η οποία θα εναλλάσσεται ανά 6 μήνες ή ένα χρόνο.
6) Το προεδρείο που θα συντονίζει τη συνέλευση να είναι διαφορετικό σε κάθε νέα συνέλευση και να εκλέγεται ή να κληρώνεται ανάμεσα σε όσους προσφέρονται να παίξουν αυτόν τον ρόλο.
7) Να δημιουργηθούν ανοικτές ειδικές θεματικές ομάδες (για την Παιδεία, την Υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ανεργία, την αλληλεγγύη κ.ά.) οι οποίες και θα επεξεργάζονται τα θέματα και θα τα εισηγούνται στις συνελεύσεις. Ο εισηγητής της κάθε ομάδας να είναι διαφορετικός για κάθε συνέλευση. Όλες οι απόψεις που ακούστηκαν στις θεματικές ομάδες θα μεταφέρονται στην συνέλευση.
8) Μαζί με τις προτάσεις για δράση που θα προτείνουν οι ομάδες ή μεμονωμένοι πολίτες, θα προτείνονται και καθορίζονται και τα άτομα που θα αναλάβουν την οργάνωση της δράσης.
9) Οι αποφάσεις των τοπικών συνελεύσεων που αφορούν τοπικά θέματα να είναι δεσμευτικές για τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
10) Οι βουλευτές της περιφέρειας να απολογούνται δύο φορές το χρόνο στις τοπικές λαϊκές συνελεύσεις.
11) Οι παραπάνω ή όποιες άλλες αρχές λειτουργίας γίνουν δεκτές, να μπορούν να εμπλουτιστούν ή τροποποιηθούν με πλειοψηφία ¾ και πάνω, ανάλογα με τις εμπειρίες που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή τους.

Παναγιώτης Αλεξίου
Μαρία Κορομηλά
Αφροδίτη Κουντούρη
Θάνος Ματόπουλος
Εβελίνα Σταύρου
Μάκης Σταύρου

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!