Το ΙΓΜΕ οδηγείται σε αδυναμία εκτέλεσης έργων 9 εκατ. ευρώ. Του Γιώργου Κατερίνη

Με 100 εργαζόμενους σε καθεστώς εφεδρείας, οι οποίοι διατηρούνται στην δουλειά με δικαστικές αποφάσεις, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών οδηγείται σε αδυναμία να εκτελέσει ακόμα και ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχει εξασφαλίσει μέσω ΕΣΠΑ.
Οι εργαζόμενοι θυμούνται τον «εκσυγχρονισμό» της κυβέρνησης Σημίτη που οδήγησε, μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων 176 από τους νεώτερους επιστήμονες και τεχνικούς, κυρίως των περιφερειακών μονάδων εκτός ΙΓΜΕ και συρρίκνωσε μέχρι εξαφάνισης την έρευνα υποδομής και τη μεταλλευτική έρευνα.
Η νεότερη περιπέτειά του άρχισε με την ένταξή του στην περίφημη «λίστα Πάγκαλου» το καλοκαίρι του 2011 και την απορρόφησή του, τελικά, στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, με απόφαση του τότε υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνου. Αυτή η απορρόφηση δημιούργησε 130 «έφεδρους», οι οποίοι μέχρι σήμερα παλεύουν για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Σε όλο αυτό το διάστημα, όπως λένε οι εργαζόμενοι, χάρη στο φιλότιμο και την αυταπάρνησή τους προωθείται το ερευνητικό πρόγραμμα που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το 2008 και είναι της τάξης των 25 εκατ. ευρώ. Από 520 εργαζόμενοι που υπήρχαν τότε για την υλοποίηση αυτής της έρευνας και την ανάγκη να προσληφθούν άλλοι 50-70 επιστήμονες και τεχνικοί, φθάσαμε σήμερα στους 278 από τους οποίους οι 100 είναι σε καθεστώς εφεδρείας. Η εφεδρεία, παρά τις δικαστικές αποφάσεις και την απόφαση της ίδιας της διοίκησης του ΕΚΒΑΑ, εξακολουθεί να υφίσταται με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υλοποιηθεί κανένας προγραμματισμός.
Με αυτή την ελλιπή σύνθεση το Ινστιτούτο καλείται να υλοποιήσει πέντε ερευνητικά προγράμματα ύψους 9 εκατ. ευρώ.
Όπως κατέθεσε το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΙΓΜΕ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Δευτέρα, 27/5, για την υλοποίηση των παραπάνω έργων, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν όρυξη περίπου 10.000 μέτρων γεωτρήσεων, εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιμές υπαίθρου, το Ινστιτούτο διαθέτει τη βασική -πολύτιμη κατά πολλούς- αναγκαία υποδομή σε μηχανήματα γεωτρήσεων και εξοπλισμό εργαστηρίων.
Όμως η υποδομή αυτή δεν θα μπορέσει να αξιοποιηθεί αν δεν υπάρξει πρόνοια για την παραμονή όλου του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού στην υπηρεσία και αν δεν εξασφαλισθεί η λειτουργία βασικών οργανωτικών μονάδων, όπως είναι το τμήμα εκτέλεσης έργων και η συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται συμπλήρωση του υπάρχοντος προσωπικού, ειδικά σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι γεωτρυπανιστές, στελέχωση των εργαστηρίων, εξασφάλιση χώρου για το συνεργείο και βέβαια διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων γι’ αυτό.
Η ίδια η σημερινή Διοίκηση του ΕΚΒΑΑ εκτιμά ότι η υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων απαιτεί την ενίσχυση του Ινστιτούτου με τουλάχιστον 70 επιπλέον εργαζόμενους, εκ των οποίων 50 επιστήμονες και 20 υποστηρικτικών ειδικοτήτων, καθώς και με την πρόσληψη 55 συμβασιούχων. Στην εποχή, όμως, που όλα τα επιτελεία της κυβέρνησης έχουν αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν 2.500 άμεσες απολύσεις από το Δημόσιο, κάτι τέτοιο ηχεί ως παραδοξότητα.
Το Συνδικάτο απαντώντας και στις φωνές που «υποδεικνύουν» την ανάθεση κάποιων εργασιών σε ιδιώτες επισημαίνει ότι οι ιδιώτες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και των περιορισμένων μέσων που διαθέτουν σε σχέση με το ΙΓΜΕ, δεν μπορούν να εγγυηθούν ούτε την επιτυχή έκβαση των εργασιών, ούτε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

 

______________________________

 

Έργα που κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά

 

Τα πέντε προγράμματα συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠΑ για υλοποίηση από το ΙΓΜΕ περιλαμβάνουν αντικείμενα έρευνας που αφορούν:
– Την επικαιροποίηση της Γεωλογικής Χαρτογράφησης (έργο ΓΕΩΧΑΡΤ), που αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών, όπως ο εντοπισμός της γεωλογικής καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη, περιοχές παραγωγικών συγκεντρώσεων, μεγάλων εγκαταστάσεων, τεχνικών έργων, θεσμοθέτηση χρήσεων γης. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου που αφορά Γεώτοπους, Γεωπάρκα, Γεωδιαδρομές, στο πλαίσιο της απογραφής μνημείων της φύσης (UNESCO) αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης.
– Την Υποθαλάσσια Χαρτογράφηση, έργο που θα υλοποιηθεί με την συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ και στοχεύει στη χαρτογραφία των υποθαλάσσιων γεωλογικών δεδομένων με στόχο τον εντοπισμό υποθαλάσσιων ενεργειακών ή μεταλλευτικών κοιτασμάτων.
– Τη Γεωθερμική Έρευνα (έργο ΓΕΩΘΕΝ), που αποτελεί τμήμα της έρευνας για τις ΑΠΕ και εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αιδηψό (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και σε 4 περιοχές (Σέρρες, Θεσσαλία, Λέσβος, Λήμνος) για ανάπτυξη θερμοκηπίων, εναλλακτικών καλλιεργειών, ιαματικών λουτρών.
– Την έρευνα-αξιολόγηση Ορυκτών Πρώτων Υλών (έργο ΜΕΟΠΥ) που στοχεύει στον εντοπισμό αποθεμάτων κοιτασμάτων πολύτιμων σπάνιων ή βασικών μετάλλων, την αξιολόγηση βιομηχανικών ορυκτών, την επικαιροποίηση αποθεμάτων αδρανών υλικών και διακοσμητικών πετρωμάτων.
– Την Υδρογεωλογική Έρευνα που περιλαμβάνει την παρακολούθηση του Εθνικού Δικτύου Υπόγειων Υδάτων.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!