1. Το Δ.Σ. του κοινωφελούς Ιδρύματος Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου, ιδρυτής του οποίου είναι ο αείμνηστος Δημήτριος Ν. Σταυρόπουλος, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και συγγραφέας, προκηρύσσει τον 4ο Διαγωνισμό χορήγησης τεσσάρων χρηματικών βραβείων σε αναφερόμενα πρώτιστα στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944 και δευτερευόντως στην περίοδο 1945-1949 έργα: α) Ιστορίας (ιστορική μελέτη, ιστορική μονογραφία, ιστορικά δοκίμια, απομνημονεύματα, αυτοβιογραφία, βιογραφίες προσώπων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση), β) Μυθιστορήματος, γ) Ποίησης και δ) των υπολοίπων τεχνών (εικαστικές, θέατρο, κινηματογράφο κ.λπ.).

2. Κριτήρια για την βράβευση θα είναι η ποιότητα του έργου τέχνης, η αλήθειά του και η συμβολή του στην ανάδειξη των αρετών αλλά και των αδυναμιών του λαού μας, ώστε να προαχθεί η εθνική αυτογνωσία.
3. Η επιλογή και ανακήρυξη των βραβευμένων θα γίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση Επιτροπής εξ ειδικών αναγνωρισμένου κύρους και θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00) ανά βραβείο.
Η Επιτροπή συντάσσει την πρότασή της εντός τριών μηνών από την παραλαβή των προς βράβευση έργων, ήτοι την 15η Απριλίου 2015.
4. Τα προς βράβευση έργα δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο τους (Διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, θέατρο). Οι βραβευμένοι έχουν την υποχρέωση να προβούν στην έκδοση των βραβευμένων έργων τους, εντός ευλόγου χρόνου από την ημερομηνία βράβευσής τους.
5. Τα έργα υποβάλλονται με αίτηση με ψευδώνυμο, σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίτυπα στη διεύθυνση: Ζαΐμη 1, 10682 Αθήνα, Ελεονώρα Πασπαλιάρη, τηλ.: 210-3847679, και δεν επιστρέφονται.
6. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα και ο τίτλος του έργου θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου τού πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής μέχρι την 20ή Δεκεμβρίου 2014, δια του ταχυδρομείου.
8. Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-6825782, 6981103094, 210-9314077, 6973310167.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!